Obsah

 
 
 Nučický zpravodaj
duben 2010
 
 
 
Informace obecního úřadu
    Obecní úřad Nučice zve všechny na „Čarodějnický rej v Nučicích“.  Sraz všech „bab“, „čarodějnic“a „čarodějů“ je v pátek, dne 30.dubna 2010 v 19.30 hodin na nučickém hřišti. Poté společně poletíme na „Čarovnou horu“, kde bude provedena volba „Miss Čarodějnice“. Pro čarodějnice je připraveno pár soutěží a nebude chybět ani čarodějnická diskotéka. Po setmění bude zapálena hranice a společně upálíme zlou čarodějnici. Těšíme se na Vás!
 
   V pondělí, dne 3.května 2010 se koná od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků zasedání zastupitelstva obce Nučice.
Předběžný program:
  1. odpadové hospodářství
  2. věcná břemena – vodovodní řady, příjezdová cesta k pozemku
  3. smlouvy na odprodej pozemků ve vlastnictví obce
  4. smlouva na nákup pozemku do vlastnictví obce
  5. projednání závad v mateřské škole zjištěných  hyg.kontrolou
  6. žádosti o prominutí platby za likvidaci odpadu
  7. rozpočtové opatření
  8. žádost  k pozemkovému fondu
  9. informace o plánovaných akcích
  10. diskuse s občany, závěr
Srdečně zveme všechny občany.
   V předposledním týdnu uplynulého měsíce došlo opět k vloupání do fotbalových kabin. Obci, jako majiteli nemovitosti způsobil pachatel značnou škodu vytržením a pokřivením nových ochranných mříží a vysklením okenních tabulí. Událost řeší Policie ČR a celá věc bude předána pojišťovně.
 
   Připomínáme všem odběratelům pitné vody, kteří dosud neuhradili vodné, že splatnost faktur za vodné již dávno vypršela a že se vystavují nebezpečí penále. Stejně tak upozorňujeme některé domácnosti, že 30.duben 2010 je poslední den na úhradu poplatku za likvidaci odpadu.
 
   ČEZ oznamuje občanům, že v úterý, dne 18.5.2010 bude přerušena dodávka proudu od 8.00 do 12.00 hodin v lokalitě od obecního úřadu směr Konojedy a Výžerky a směr Oleška (pravá strana). Přesnější informace bohužel nejsme schopni sdělit.
 
   V neděli, dne 9.května 2010 ve 14.00 hodin přivítá v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nučicích starostka obce nové občánky. Slavnostně bude přivítán Jakub Smrčina, Veronika Starostová a Zuzana Procházková. Všichni jste srdečně zváni.
 
   Upozorňujeme majitele řidičských oprávnění (řidičáků) vydaných v době od 1.1.1994 do 31.12.2000, že do konce roku je nutné provést jejich výměnu. Průkazy vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 se budou měnit v průběhu let 2011 – 2013. Výměna se provádí na MěÚ v Říčanech, Komenského náměstí (u gymnázia), denně od 7.30 do 12.00 hodin, v pondělí a ve středu ještě od 12.30 do 17.00 hodin.
 
    V nedávné době převáželi zaměstnanci pana Frydrycha z Komorců obrovské balíky slámy přes naši obec. Díky nepřiměřené jízdě traktoristy a díky nezabezpečení balíků na valníku, skončil jeden obrovský balík na obecním chodníku. Naštěstí v té době nikdo na autobusové zastávce před Kočovými nestál a jen díky tomu nedošlo k žádnému zranění. Tuto událost pár týdnů připomínalo značné množství uvolněné slámy a poničené obrubníky. Starostka obce vyzvala pana Frydrycha ke zjednání nápravy, jelikož podobná situace nastala v loňském roce, kdy kombajn rozlámal pískovcové kameny na chodníku u státem chráněné památky- kamenného křížku a zvoničky. Bohužel, pan majitel se o nápravu nepostaral. Úklid slámy a opravu obrubníků provedli manželé Kočovi, kterým touto cestou děkujeme.
  Poděkování patří i členům Mysliveckého sdružení Nučice, kteří se postarali o vyčištění přírody od odpadků ve své honitbě. Bohužel došlo jen k částečnému vyčištění, jelikož nestačila kapacita nadměrného kontejneru. Kontejner zajistila obec Nučice, ale finančně se podílela i obec Konojedy, Oleška, Oplany, Prusice a Výžerky. Příroda by si zasloužila více takovýchto akcí, ale hlavně by si zasloužila „slušně vychované“ návštěvníky. Ještě jednou děkujeme za skvělý nápad a starostům obcí za podporu.
 
   Kadeřnice Jarmila Sasková oznamuje, že od pondělí, dne 10.května 2010 opět nabízí své kadeřnické služby v naší obci. Kadeřnictví bude otevřeno pravidelně každé druhé pondělí. Vhodné je se předem objednat  na tel. čísle 724241739.
 
    Zemědělská vodohospodářská správa Benešov provedla částečné vyčištění Konojedského potoka. Vytěžený sediment bude použit na rekultivaci bývalé skládky u hřiště.
 
Volby do Parlamentu ČR
   Volby do Parlamentu ČR se konají v  pátek, dne 28.5.2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 29.5.2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Volit může státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a prokáže svou totožnost. Občan Nučic, ,který nebude moci volit v Nučicích, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, si může v kanceláři Obecního úřadu Nučice požádat osobně (nejpozději do 26.5.2010) nebo písemně (nejpozději do 21.5.2010 na formuláři, který je v kanceláři k dispozici) o vydání voličského průkazu. Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 13.5.2010 osobně voliči, který požádal o vydání průkazu, nebo na základě plné moci s ověřeným podpisem jiné osobě, nebo jej zašle na žadatelovu adresu. Hlasovací lístky obdrží každý volič s trvalým pobytem v obci Nučice do domovní schránky a to nejpozději 25.května 2010.
 
Sdružení Nučických žen
   V pondělí, dne 3.května 2010 se koná po zasedání zastupitelstva obce od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků schůzka Sdružení Nučických žen a všech ostatních, kteří mají nějaký nápad, nebo jsou ochotni pomoci připravit oslavu svátku Dne dětí.
   V sobotu, dne 15.května 2010 pořádá Sdružení Nučických žen od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků „Májovou zábavu“ . K tanci a poslechu hraje velice známá skupina „ATLANTIK“. Výtěžek akce bude použit na uspořádání oslavy svátku „Dne dětí“. Těšíme se na hojnou účast a vaši podporu!
 
Sport
Nučice „A“
Nučice A - Týnec nad Labem 1:1(0:0) mistrovské utkání
Branka: Milan Zápotocký.   Rozhodčí: Vlk.      Diváci:80.
 
Třebovle - Nučice A 2:2(1:1) mistrovské utkání
Branky: Petr Zápotocký, Kubů.   Rozhodčí: Kadleček.   Diváci: 70.
 
Nučice A - Český Brod B 0:0   mistrovské utkání
Rozhodčí: Grund.      Diváci: 100.
 
Konárovice - Nučice A 3:2(0:1)   mistrovské utkání
Branky: Galler, Milan Zápotocký z PK. Rozhodčí: Stupka. Diváci:50.
 
Kostelec n.Č.l. - Nučice A 6:1(0:1)   přátelské utkání
Branka: Galler.   Rozhodčí: Milan Zápotocký.   Diváci: 30.
 
Nučice - žáci
Nučice - Tuchoraz 3:2(1:1) přátelské utkání
Branky: 2x Matěj Chromý, Jakub Hervert.
Rozhodčí: Petr Nevšímal.   Diváci: 30.
 
Nučice - Liblice 3:0(2:0)    mistrovské utkání
Branky: 2x Matěj Chromý, Jakub Hervert.
Rozhodčí: Petr Zápotocký.     Diváci: 70.
 
Tuklaty - Nučice 0:1(0:1)    mistrovské utkání
Branka: Jakub Hervert. Rozhodčí: L.Hrdlička.    Diváci:50.
 
Žákovský turnaj v Nučicích - sobota 10.4.2010
Rozhodčí: Pavel Krutský ml.   Diváci:40
1.utkání: Cerhenice - Dolní Chvátliny 1:3(0:0)
2.utkání: Nučice - Plaňany 5:0(4:0)
Branky: 2x Matěj Chromý, Jakub Hervert, Adam Benada, Filip Bouzek.
utkání o 3.místo: Plaňany - Cerhenice 1:7(1:2) finálové utkání: Nučice - Dolní Chvátliny 1:0(1:0)
Branka: Matěj Chromý.
Nejlepší střelec: Matěj Chromý(Nučice).
Konečné pořadí: 1.Nučice, 2.Dolní Chvátliny, 3.Cerhenice, 4.Plaňany.
 
V sobotu, dne 15.5.2010 sehrají přátelské utkání naši žáci proti mužstvu rodičů. Začátek zápasu je v 15.00 hodin.
 
Nučice - garda
Světice - Nučice 3:2(1:1)   mistrovské utkání
Branky: Nevšímal, Adam.    Rozhodčí: Čermák.     Diváci: 30.
 
Nučice - Úvaly 2:3(2:1)     mistrovské utkání
Branky: Votruba z PK, Adam.   Rozhodčí: Milan Zápotocký. Diváci: 30.
 
Nučice - Sluštice 2:0(0:0) mistrovské utkání
Branky: Nevšímal, Bohata.     Rozhodčí: Josef Křelina.    Diváci: 50.
 
V pátek, dne 30.dubna 2010 sehraje fotbalové utkání  nučická garda s mužstvem Říčan. Začátek zápasu je v 17.30 hodin na nučickém hřišti.
 
 
Odpad
   Připomínáme občanům, že ve čtvrtek, dne 6.května 2010 bude proveden svoz plastů.
  
   V sobotu, dne 15.května 2010 mohou občané obce Nučice na pozemku vedle výkrmny předat zaměstnancům obce v době od 9.00 do 11.00 hodin nebezpečný, nadměrný a železný odpad  a pneumatiky z osobních automobilů bez disků.  
 
 Obecní úřad obdržel finančně velice výhodnou nabídku na dodání černých plastových popelnic na kolečkách o obsahu 120 litrů. Pokud máte zájem, můžete si popelnici zakoupit od 17.května 2010 v kanceláři obecního úřadu za cenu 740,-Kč. Popelnici je možné předem závazně objednat v kanceláři úřadu, nebo na telefonu 321697344 nebo 606249682. Počet kusů popelnic je omezen.
 
    Díky nějakému „hlupákovi“, který opět naházel plné zavařovací sklenice s jablkovými povidly do kontejneru na sklo, musela obec zbytečně zajistit a zbytečně uhradit vývoz celého kontejneru na skládku. Jednáním těchto hlupáků se neustále zvyšují náklady na likvidaci odpadu a tím se zvyšuje i poplatek za likvidaci odpadu nám všem!
 
Kam s ním . . .
      Problém s likvidací zeleného odpadu ze zahrad řeší naše obec od doby, kdy byla uzavřena skládka kompostu nad Prusicemi. V té době jsme všechny domácnosti v obci požádali o vyplnění a odevzdání malého dotazníku, týkajícího se právě kompostování. Pouze 38 domácností naší prosbě vyhovělo. Přesto jsme i nadále hledali momentálně nejvhodnější a nejdostupnější možné řešení, kam se zeleným odpadem.
    Obec Nučice je zapojena do systému společnosti EKO-KOM, která se zabývá zpětným využitím tříděného odpadu. Podle množství vytříděného odpadu v určité obci (sklo, plasty, papír, železo) zasílá tato společnost obci za vytřídění odpadu finanční odměnu. Na podporu třídění zeleného odpadu a ve snaze snížit obsah klasických popelnic a hlavně zajistit způsob likvidace zeleného odpadu bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že obec získanou odměnu využije k podpoře nákupu plastových kompostérů.
   Kompostér, který s velkou slevou nabízíme do všech domácností je vyroben z recyklovatelného plastu. Výrobce jako jeden z mála garantuje v případě nutnosti i dodání náhradních dílů. Nádoba je zelené barvy, vysoká 115cm se základnou 94x94cm, nemá dno z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismů, červů a žížal. Kompostér je opatřen víkem s otočným ventilem pro regulaci přístupu vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory sloužící k provzdušňování. Kompostér můžete postavit do koutku zahrádky, nezabírá mnoho místa, je celkem vzhledný, kompost nepáchne a nelétají z něj mušky, jako z odkrytého kompostu.   Kompostování je přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humusové látky. Použitím plastového kompostéru urychlíte proces kompostování o polovinu. Dobré je kompost v kompostéru občas promíchat a stále udržovat jeho vlhkost. Cena takto kvalitních kompostérů se pohybuje kolem 2600 až 3500,-Kč.
 
 Co je vhodné ke kompostování?
·        ovocné a zeleninové odpady (mimo slupky cizokrajného ovoce z důvodu chemického ošetření)
·        kávové a čajové zbytky
·        novinový papír, lepenka, papírové ručníky
·        mléčné produkty
·        posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky
·        třísky, piliny, hobliny, kůra
·        trus hospodářských zvířat
·        popel ze dřeva
·        skořápky ořechů
 
   Obec Nučice nabízí svým  občanům kompostér za cenu 895,-Kč. Zbývající část dotuje ze získaných odměn za tříděný odpad obec Nučice. Kompostéry budou k prodeji stejně jako popelnice od 17.května 2010 v kanceláři obecního úřadu. Kompostér si můžete již nyní závazně objednat osobně v kanceláři úřadu, nebo telefonicky na 321697344, 606249682. Kompostér si můžete prohlédnout u budovy obecního úřadu vedle kontejnerů na sklo a papír.
 
Sňatek
    První společné „ANO“ si 20.března 2010 řekli slečna Zuzana Švarcová z Kostelce n. Č.l. a   Jakub Novotný. Novomanželům přejeme hodně štěstí a spoustu krásných společných dnů.
 
Jubilea
   V měsíci dubnu oslavila 93.narozeniny naše nejstarší obyvatelka obce, paní Anna Šimonová.    Kulatiny oslavil pan Jaroslav Holub a  pan Karel Frühauf. Zakulacené narozeniny oslavil pan Jaroslav Bohata a paní Irena Procházková. Všem oslavencům gratulujeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví!
 
Pozvání a důležitá data
30.4.2010 v 19.30 hod. - Čarodějnický rej v Nučicích
3.5.2010 od 19.00 hod. – zasedání zastupitelstva obce
3.5.2010 od 20.00 hodin- schůzka Sdružení Nučických žen ohledně příprav oslavy Dne dětí
6.5.2010 – odvoz plastů
9.5.2010 od 14.00 hodin – vítání nových občánků
15.5.2010 od 9.00 – 11.00 hod.- sběr nebezpečného, nadměrného a železného odpadu a pneumatik
15.5.2010 od 15.00 hod. – utkání žáků proti rodičům
15.5.2010 od 20.00 hod.- Májová zábava- hraje ATLANTIK
od 17.5.2010 – prodej popelnic a kompostérů v kanceláři OÚ Nučice
18.5.2010 od 8.00. do 12.00 hod.- přerušení dodávky proudu
 
 
                              Obecní úřad Nučice zve všechny
 
                                        v pátek, dne 30.dubna 2010 
  
                                 v 19.30 hodin na nučické hřiště na
                                  
ČARODĚJNICKÝ REJ
 
Sraz všech čarodějnic, čarodějů a bab je v 19.30 hodin na nučickém hřišti
 
Program:
Společný let z „Čarodějnického srazu“ na hřišti na „Čarovnou horu“ k hranici
Volba „Miss Čarodějnice“
Soutěže pro čarodějnice, čaroděje a jiné baby
Upálení zlé čarodějnice na hranici a Čarodějnická diskotéka
 
 
Vydáno dne 28.4.2010 Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz