Obsah

Klub seniorů


Klub seniorů byl založen v roce 2004. Senioři využívají ke svým schůzkám zasedací místnost Obecního úřadu v Nučicích. Pravidelně se schází každé pondělí od 14.00 hodin a srdečně mezi sebou přivítají další seniory a seniorky.