Obsah

Realizace projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice a klubovny" žadatele Obec Nučice byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu byla kompletní rekonstrukce interiéru klubovny hasičů včetně sociálního zařízení. V hasičské zbrojnici došlo k rekonstrukci osvětlení, vytápění a pořízení nové skříně na zásahové obleky. V celé budově byla vyměněna okna včetně vstupních dveří, což přispěje k energetickým úsporám. Realizace projektu umožní rozvoj zásahové i spolkové činnosti.

Propagační cedule_povinná publicita.pdf (116.94 kB)

Publicita projektu - web.pdf (238.97 kB)

Propagační cedule_MAS.jpg (121.55 kB)