Obsah

Formuláře ke stažení

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

Žádost o číslo popisné

 

Formuláře Stavebního úřadu

Žádost o stavební povolení

Ohlášení odstranění stavby

Kolaudace - žádost

 

Formuláře služeb zaměstnanosti pro občany

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Žádost o pracovní rehabilitaci

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“)

Doložení mzdových nároků zaměstnance

 

Formuláře pro státní sociální podporu a pěstounskou péči

Žádost o porodné

Žádost o přídavek na dítě

Žádost o rodičovský příspěvek

Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Žádost o pohřebné

Žádost o příspěvek na bydlení

 

Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi

Žádost o doplatek na bydlení

Žádost o příspěvek na živobytí

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Potvrzení o studiu

Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem

 

Formuláře sociálních služeb a dávek osobám se zdravotním postižením 

Žádost o příspěvek na mobilitu

Žádost o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením