Obsah

 

Nučický zpravodaj - květen 2013

 

Vážení spoluobčané,

 

   povodeň 2013 naši obec nijak zásadně nezasáhla a to díky navýšenému břehu Konojedského potoka ve středu obce. Koryto bylo plné po hranu, největší problém byl s nízko položeným mostkem. Před stékající vodou a zatopením obce od Konojed nás nejvíce ochránila, zatravněním pozemku od letiště, majitelka pozemku, paní Renata Chrastilová, za což moc děkujeme. Hodně pomohlo i vyčištěné sběrné koryto.

 

 Největší problém byl se stékající vodou z polí od Krymlova a lesa nad hřištěm. Značné množství přitékající vody svedla do polí malá hrázka a velmi pomohla v roce 2007 obnovená kanalizace u hřiště. Voda zatopila „jen“ přilehlé louky, kde se vylil téměř v celém toku Nučický potok. Nijak zásadně však neohrozil domy spoluobčanů. S vodou ve sklepení se potýkalo pár domácností, ale můžeme konstatovat, že na území obce k žádným velkým škodám způsobených povodní nedošlo. Děkuji tímto všem, kteří pomohli s monitorováním vodních toků, s čištěním a údržbou odtokových kanálů a hrází.

 

   Obyvatelé jiných obcí v okolí, např. Stříbrné Skalice, Toušic, města Kouřim, obce Klášterní Skalice, Svojšic, Doubravčan jsou na tom mnohem hůře. Je na každém z nás, zda některým lidem dokážeme svou solidárnost osobní pomocí při úklidu, pomocí materiální či finanční.

 

   Z důvodu značného podmáčení půdy upozorňujeme na možnost pádů stromů.

  

   Prosím jednotlivé domácnosti, které nemají na obecním úřadu uvedeno tel.číslo pro případ nutného kontaktování, aby tento stav zvážily.

 Romana Jarošová - starostka obce Nučice

 

 

Informace obecního úřadu

   V polovině měsíce provedl kontrolní odbor Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolu hospodaření obce v roce 2012. V rámci kontroly byly kontrolovány všechny příjmy a výdaje, získané dotace, zápisy ze zasedání, inventarizace majetku, kupní smlouvy, mzdové prostředky, ale také vybírání a vymáhání poplatků. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení.

 

   Starostka obce svolává na pondělí, dne 24.6.2013 od 19.00 hodin do Hospody u Kubelků zasedání zastupitelstva obce Nučice.

Předběžný program:   1. Závěrečný účet obce Nučice za rok 2012

                                   2. Rozpočtové opatření č.3 a 4/2013

                                   3. Přijetí dotace z MMR na rekonstrukci školní                               zahrady MŠ

                                   4. Příspěvek na baybybox

                                   5. Nabídka města Kostelce na spolupráci

                                    s městskou policií

                                   6. Revize památného stromu

                                   7. Pronájem obecního pozemku p.č. 4

                                   8. Povodně 2013

Mimo členů zastupitelstva obce jsou srdečně zváni všichni občané.

 

 

   V sobotu, dne 18. května 2013 nás navštívila se svým vystoupením „Mé soukromé století“ známá herečka, paní Jitka Smutná. Do nedávna jsme ji mohli sledovat v roli Lídy v seriálu Cesty domů, kde hrála manželku docenta Bernáta. Herečka zajímavě vyprávěla o svém životě, babičce pocházející z vesničky od Kácova a že ona sama trávila dětství v Sázavě, kde často navštěvovala foukače přímo u pecí ve sklárnách. Zajímavé bylo i povídání o filmové a herecké práci a také přímo o natáčení seriálu Cesty domů. Celkem třicet návštěvníků bylo překvapeno, jak herečka dobře zpívá a hraje na kytaru své vlastní písničky. Byl to opravdu příjemný podvečer a určitě mohou litovat ti, kteří nepřišli.

 

 

Obecní vodovod

   Při posledních odečtech a kontrolách vodoměrů bylo zaznamenáno, že téměř polovina domácností má před vodoměrem namontovaný výpustní ventil, který bohužel „někdo“ využívá i k odpouštění vody mimo vodoměr.  Z tohoto důvodů bylo rozhodnuto, že ventily před vodoměrem budou zaměstnanci obce zazátkovány a zaplombovány, případně odstraněny. Zazátkované ventily jsou opatřovány další plombou proti případné manipulaci. Zaměstnanci obce na zabezpečení ventilů nadále pokračují.

 

    Nučický zpravodaj odebírá mimo 8 domácností každá rodina. Právě z těchto důvodů jsme všem odběratelům vody v minulém čísle zpravodaje připomněli podmínky provozu vodovodní sítě v obci. V podmínkách, které jsou součástí každé Smlouvy o dodávce vody  je jasně uvedeno, že žádný odběratel nesmí porušit plombu a neoprávněně manipulovat se zařízením – tedy vodoměrem. Přesto, si někteří odběratelé sami odstranili plomby a sami si odstranili ventily.

 

   Z těchto důvodů naposledy upozorňujeme, že pokud bude u některého odběratele při náhodné kontrole, či odečtu stavu vodoměru zjištěna manipulace s vodoměrem, nebo porušení plomby, bude to bráno jako porušení podmínek a odběrateli  ( na koho je psána a kdo podepsal Smlouvu o dodávce vody) bude uložena bez výjimky pokuta! Každému dlužníkovi bude uložena sankce ve výši 0,05% za každý den prodlení v úhradě odebrané vody!

  

   Nikomu nevyhrožujeme, jen informujeme, aby pak nebyl někdo překvapen, že má uhradit nějaké penále nebo pokutu za neoprávněnou manipulaci.  

 

   Žádáme občany, aby zahradní bazény napouštěli pokud možno v nočních hodinách a uvítáme, pokud napouštění nahlásíte na obecní úřad. Postačí telefonicky. Předem děkujeme.

 

   Dlužníky upozorňujeme, že vodné mělo být uhrazeno do 15.května, vodné za společné vodoměry v bytových domech do 31.května 2013.

  

       

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice

   Naše školička se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené SH v Kolíně. Z několika zaslaných obrázků se umístili Julinka Rupertová a Kubík
Smrčina. Julinka si cenu v Kolíně osobně přebírala. Fotografii si můžete prohlédnout na úřední dece obce. Oběma dětem moc gratulujeme!

 

 

Sdružení Nučických žen  

   U příležitosti DNE DĚTÍ pořádá Sdružení Nučických žen ve spolupráci s obecním úřadem celodenní výlet na zámek Loučeň a do zábavného dětského parku MIRAKULUM u Milovic.

   Odjíždíme z Nučic v 8.00 hodin z nučické návsi a předpokládaný návrat je kolem 17.30 hod.

 

Program:

8.00 hod. - odjezd z nučické návsi autobusem na zámek Loučeň

9.30  - 11.30 hod.- dětská prohlídka zámku

12.00  – 17.00 hod. – návštěva přírodního zábavného areálu pro děti

17 hod.– odjezd z Milovic

 

    V ceně výletu je zahrnuta doprava autobusem, vstupné na zámek a do přírodního zábavného parku. V parku je volně přístupných velké množství herních prvků - trampolíny, houpačky, skluzavky, prolézačky, podzemní chodby, kam je vhodné vzít baterky, hrad. Občerstvení je možné zakoupit v celém areálu.

 

Cena celodenního výletu:

Dospělá osoba: 290,-Kč

Dítě: 190,-Kč

Dítě do výšky 90 cm: 90,-Kč

 

Nahlásit se můžete v kanceláři úřadu nebo u předsedkyně Ivy Novákové.

 

 

Sport

Mistrovská utkání – Nučice „A“
Tuchoraz B - Nučice A 4:2       Rozhodčí: Jaroslav Sahula Diváci: 40
Branky: Tomáš Adam, Pavel Krutský ml.

Kozojedy - Nučice A 0:0      Rozhodčí: Pavel Krutský st.   Diváci: 60

Nučice A - Plaňany 2:1(1:0)      Rozhodčí: Vilém Löve    Diváci: 100
Branky: Pavel Krutský ml., Jiří Galler

Kšely - Nučice A 0:2                      Rozhodčí: Karel Hron   Diváci: 40
Branky: 2x Robert Jícha

Nučice A - Dobřichov 3:0      Rozhodčí: Aleš Humpolák    Diváci: 80
Branky: Robert Jícha, Jaroslav Pečenka z PK, Milan Zápotocký z PK

Rostoklaty - Nučice A 1:3        Rozhodčí: Zdeněk Grund    Diváci: 50
Branky. 2x Robert Jícha, Jaroslav Pečenka z PK
 

 

 

Mistrovská utkání Nučice „B“
Nučice B - Velké Chvalovice 2:3   Rozhodčí: Jiří Dvořák  Diváci: 50
Branky: Petr Nevšímal, Michal Nanko

Nučice B - Chotutice 4:4       Rozhodčí: Martin Vosejpka   Diváci: 40
Branky: 2x Petr Nevšímal, Jaroslav Holub z PK, Milan Zápotocký

Kouřim B - Nučice B 3:3                Rozhodčí: Jiří Novák   Diváci: 50
Branky: Michal Nanko, Petr Nevšímal, Vladimír Rejholec
 

 

 

Mistrovská utkání – dorost Nučice

Ovčáry - Nučice 0:9                 Rozhodčí: Zdeněk Grund    Diváci: 20
Branky: 3x Matěj Chromý, 3x Michal Hervert, 2x Karel Bečka, Michal Hozman

Nučice - Krakovany 7:0               Rozhodčí: Petr Bradáč    Diváci: 40
Branky: 2x Matěj Chromý, 2x Jakub Hervert, Michal Hervert, Martin Jícha, Michal Hozman

Liblice - Nučice 1:5                  Rozhodčí: Roman Pikner    Diváci: 50
Branky: 2x Michal Hervert, Lukáš Bulíček, Matěj Chromý, Michal Hozman

Nučice - Tuchoraz 1:2             Rozhodčí: Zdeněk Veselý    Diváci: 40
Branka: Michal Hervert

 

 

Hasiči

   Začátkem měsíce května pořádali konojedští hasiči Soutěž v požárním sportu.

Pořadí muži:                                        Pořadí ženy:

  1. Výžerky                                   1. Konojedy
  2. Oplany                                     2. Výžerky
  3. Konojedy                                 3. Nučice
  4. Nučice
  5. Prusice

 

 

Rybářské sdružení Nučice

   V sobotu, dne 8.června 2013 se konají RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Zápis účastníků od 5.00 hodin. Zahájení závodu je v 6.00 hod., ukončení ve 13.30 hod. Chytá se na dva pruty.

 

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že v pátek, dne 7.června 2013 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích společnosti ASA.

Upozorňujeme, že poplatek za likvidaci odpadu měl být uhrazen do konce měsíce dubna. Domácnosti, které poplatek dosud neuhradily budou vedením obce vyzváni, aby doložily, kam ukládají odpad. Neobdržely totiž známku na popelnice a společnost ASA,  tedy odvoz odpadu této domácnosti neprovádí.

 

 

Vzpomínáme

   Dne 15.5.2013 uplynulo již 5 let od úmrtí p. Josefa Jíchy z Nučic č.p.77. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Děkují Vám synové a sestra s rodinou.

 

 

Pozvání a důležitá data

Pátek, 7.června 2013 – odvoz plastů

Sobota, dne 8.6.2013 od 5.00 hod.– rybářské závody

Neděle, 9.6.2013 odjezd v 8.00 hod. – výlet ke Dni dětí

24.6.2013  od 19.00 hod.-  zasedání zastupitelstva obce

 

Vydáno dne 5.6.2013 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 15 - Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz