Obsah

 

Nučický zpravodaj - březen 2013

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.3.2013 

   Zastupitelé na posledním zasedání odsouhlasili inventarizaci majetku obce Nučice. K poslednímu dni v roce 2012 obec vlastní majetek ve výši 19.207.741,72-Kč.

 

   Schválena byla účetní závěrka Mateřské školy KUŘÁTKA Nučice a Obce Nučice, sestavena k 31.12.2012.

 

   Projednán byl příkaz ministra financí ke zřízení účtu obce u ČNB. Zastupitelé schválili zřízení účtu, ale zároveň žádost o převod daní na stávající účet u KB.

 

   Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili, že odměny všech zastupitelů budou ponechány ve stávající výši.

 

   Schváleno bylo rozpočtové opatření č.1 a 2/2013 včetně závazných ukazatelů pro MŠ ve výši 300 tis. Kč.

 

   Odloženo bylo projednání nabídky města Kostelce n.Č.l. o využívání služeb Městské policie. Hlasovat o využití nabídky můžete v anketě na stránkách obce. 

  

   Starostka obce nadále pracuje na podkladech k žádosti o dotaci na vyčištění rybníků. Dále se vedou jednání ohledně odkoupení pozemků u mateřské školy do vlastnictví obce a pozemků do vlastnictví soukromých osob.

Štve vás rozbitá silnice ve vašem okolí? Zavolejte a urychlete tak její opravu!

    Jaro se pomalu blíží a tající sníh tak jako každý rok odkrývá na komunikacích škody napáchané mrazivým počasím. Pokud jste narazili během své cesty Středočeským krajem na rozbitou silnici, tak neváhejte a obraťte se přímo na odpovědného cestmistra, ať právě tu vaši komunikaci,  po které jezdíte, co nejdříve opraví!              

    Středočeský kraj se prostřednictvím svých Správ a údržeb silnic stará o více než osm tisíc kilometrů silnic. Přesto, že jde o tak vysoké číslo, kraj občanům umožňuje jednoduše dohledat, kdo je za jaký úsek konkrétně odpovědný. Díky přehledné mapce a přímým kontaktům uvedených na webových stránkách kraje, tak může každý motorista, chodec, ale třeba i starosta zavolat či napsat odpovědné osobě a dožadovat se nápravy rozbité silnice.
   „Naši cestmistři samozřejmě pravidelně sledují stav našich silnic a průběžně je spravují, ale protože náš kraj má nejhustší dopravní síť v celé republice,  uvítáme každou informaci. Navíc financí na opravu silnic není nikdy dost a v praxi se tak přednostně opravují právě ty nejvíce poškozené úseky. Tím, že nás občané upozorní, mohou pomoci k rychlejší opravě právě jejich komunikace,“ vysvětluje výhody zapojení občanů hejtman Josef Řihák.
 

Kde hledat informace:

» na webových stránkách www.kr-stredocesky.cz

» na hlavní straně vlevo kliknout na odkaz Doprava a dále vybrat záložku

Informace o silnicích II. a III. tříd pro veřejnost

» na stránce je mapa, kde se po kliknutí na konkrétní úsek objeví údaje o příslušném cestmistrovství s kontakty (telefonní číslo, e-mailová adresa) na zodpovědného cestmistra a odkaz na firmu, která údržbu provádí

Kdy volat cestmistra:

» pokud nejste spokojeni se stavem určité silnice

» s dotazem, zda se plánuje oprava silnice

» s reklamací špatně provedené opravy silnice

 

   Jelikož zima pro cestáře ještě neskončila, nejsou v tuto chvíli přesně vyčísleny škody a náklady na zimní údržbu, předběžné odhady ale hovoří o cca 400 milionech korun. Středočeský kraj počítá s tím, že do oprav silnic letos investuje minimálně 1,7 miliard.

                                                                                           Barbora Adamová
Vedoucí oddělení komunikace s územními samosprávnými

 celky a Asociací krajů ČR (KHTCA)

pověřena zastupováním Odbor Kancelář hejtmana

 

   Pro úplnost uvádíme, že údržbu krajských komunikací v naší obci má na starosti SÚS Kutná Hora, cestmistrovství Říčany.

Cestmistr pro Nučice:  Ladislav Rybář, tel: 724 122 181

Opravy komunikací provádí firma:  ZKP Kladno, s.r.o., Vinařice 669

                                                    tel: 602 856 459

                                                email: zach@zkp.cz

 

 

Vodovod

   Z důvodu nadále trvajících mrazů budou zaměstnanci obce provádět  odečty vodoměrů a kontrolu plomb někdy v průběhu měsíce dubna. Přesný termín bude vyhlášen rozhlasem. Předem žádáme občany, aby ve vyhlášených dnech zajistili bezproblémový přístup k vodoměrům.

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že nejpozději do konce měsíce dubna musí být uhrazen celý poplatek za likvidaci odpadu.

   Dále připomínáme, že v pondělí, dne 8. dubna 2013 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích společnosti ASA.

   V sobotu, dne 18. května 2013 bude od 9.00 do 11.00 hod. přistaven na pozemku vedle výkrmny kontejner na nadměrný odpad. Odložit zde budete moci i staré železo, gumy od osobních automobilů bez disků a nebezpečný odpad. Všechen odpad, je nutné předat pouze zaměstnancům obce!

 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice 

   V průběhu měsíce března 2013 se konal zápis do mateřské školy. Celkem se na 10 volných míst od 1.září 2013 přihlásilo u zápisu 14 dětí. O přijetí dětí do mateřinky rozhoduje ředitelka školy.

 

Myslivecké sdružení

    V pátek, dne 29.3.2013 se koná od 17.00 hod. v Hospodě u Kubelků valná hromada Honebního společenství Nučice.

 

Hasiči

   V sobotu, dne 4.května 2013 se koná od 13.00 hod. v Konojedech okrsková „Soutěž v požárním sportu“.

Akce

   V úterý, dne 30.dubna 2013 zveme občany na kopec nad hřištěm na tradiční pálení čarodějnic.

 

Sport

Mužstvo „A“ – přátelské utkání

Nučice A - Tuchoraz 3:2(0:2)                      Rozhodčí: Miroslav Hrdlička    Diváci: 30  hřiště: Kostelec    Branky: 2x Jiří Galler, Robert Jícha

 

Sendražice - Nučice A 2:2(0:0)                             Rozhodčí: Aleš Burda     Diváci: 20

Branky: Jiří Galler, Pavel Krutský ml. 

 

Nučice A - Nučice B 4:0(2:0)     Rozhodčí: Josef  Křelina   Diváci: 20Hřiště:Kostelec

Branky: Jiří Galler, Jaroslav Pečenka, Michal Hervert, Robert Jícha

 

Nučice A - Kouřim 0:1(0:1)    Rozhodčí: Jiří Sedláček     Diváci: 20  Hřiště: umělka Kostelec

 

Mužstvo „B“ – přátelské utkání

Kolovraty - Nučice B 1:1(0:0)                     hřiště: umělka Kolovraty   Branka: Nanko Michal         

 

Mužstvo – dorost -  přátelské utkání

Nučice B - Dorost Nučice 2:1(0:1)               hřiště: umělka Kolovraty                        Branky: 2x Jaroslav Bečvařík - Karel Bečka

 

Pozvání a důležitá data

29.3.2013 od 17.00 hod. – valná hromada Honebního společenství

8.4.2013 – odvoz plastů

v průběhu měsíce dubna – odečty vodoměrů

do 30.4.2013 – úhrada poplatků za odpady

30.4.2013 – pálení čarodějnic

4.5.2013 – Soutěž v požárním sportu v Konojedech

18.5.2013 od 9.00 do 11.00 hod. – kontejner na nadměrný a nebezpečný odpad, pneu a železo

 

Za celé zastupitelstvo obce Vám přejeme krásné a lidné prožití velikonočních svátků!

 

Vydáno dne  28.3.2013 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 15 - Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz