Obsah

Informace obecního úřadu

   V pondělí, dne 22.10.2012 se koná od 19.00 hod. v Hospodě u Kubelků zasedání zastupitelstva obce Nučice.

Předběžný program: kupní smlouva na pozemky vedle mateřské školy, smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení  el.vedení pro ČEZ, vyhodnocení soutěže Rozkvetlý dům 2012,  rozpočtové opatření, smlouva na vydání souhlasu s užitím znaku obce, ceník služeb od 1.1.2013, vyjádření ke sjednocení okresních soudů  (soud v Praze, nebo v Kolíně), smlouva o poskytnutí dotace na rekonstrukci vodovodu, zhodnocení projektu Rekonstrukce vodovodu, zhodnocení projektu Rozšíření MŠ KUŘÁTKA Nučice, finanční příspěvek na sociální služby pro Diakonii Stodůlky, plán zimní údržby místních komunikací a  různé. Srdečně zveme všechny občany.

 

   Koncem měsíce září provedli zaměstnanci odečty vodoměrů. Všichni odběratelé již obdrželi do svých domovních schránek faktury na úhradu vodného. Vodné je nutné uhradit nejpozději v pondělí, dne 15.10.2012.

 

   ČEZ Distribuce a.s. vyzývá majitele nemovitostí v katastrálním území Nučice k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Pokud tak neučiní majitelé do 15.listopadu 2012, provedou  okleštění zaměstnanci ČEZ.

 

     Pouťové atrakce na návsi hlásí, že už tu opět máme posvícení a s ním spojenou Posvícenskou zábavu, která se koná v sobotu, dne 6.října 2012 v Hospodě u Kubelků. K tanci a poslechu hraje skupina KOLÁŘ BAND.

   V neděli od 14 do 16.00 hodin můžeme navštívit Mateřskou školu KUŘÁTKA a poté fotbalové utkání a posedět s hudbou na hřišti.

   V pondělí od 18.00 hodin si můžete přijít posedět a zazpívat při harmonice do Hospody u Kubelků.

 

Volby 2012

   V pátek, dne 12.října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu, dne 13.října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin se konají volby do zastupitelstva Středočeského kraje a jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Do domovních schránek byly všem voličům doručeny hlasovací lístky pro oboje volby, které si přineste sebou do volební místnosti. 

   Před hlasováním bude nutné prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky.

   Do kraje může volit na voličský průkaz i volič z jiné obce Středočeského kraje. Do senátu může volit na voličský průkaz volič z jiné obce spadající do volebního obvodu č.41 Benešov. Každý volič z Nučic, který chce hlasovat v jiném volebním okrsku, musí si na Obecním úřadě v Nučicích požádat o vydání Voličského průkazu.

   Před vstupem do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků obdrží každý volič dvě obálky. Do šedé úřední obálky vloží volič jeden hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva Stř.kraje, na kterém může zakroužkováním upřednostnit nejvíce 4 kandidáty. Do žluté obálky vloží volič jeden hlasovací lístek pro volby do senátu.

   Pokud žádný z kandidátů do senátu nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat ve dnech 19. a  20.října 2012 druhé kolo senátních voleb. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již nebudou dodávány do domovních schránek, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

 

Sdružení Nučických žen

   Z důvodu nemoci hlavní představitelky Jiřiny Bohdalové, bylo zrušeno představení Paní plukovníková, které jsme měli navštívit v polovině měsíce září. Náhradní termín představení je v pondělí, dne 12.listopadu 2012. Odjezd autobusu je v 17.00 z nučické návsi.

 

Odpady

Připomínáme občanům, že v úterý, dne 9.října 2012 bude proveden svoz plastů.

Setkání dříve narozených

   První den v měsíci říjnu je vyhlášen jako „Den seniorů“. K této příležitosti uspořádal Obecní úřad Nučice, Konojedy, Prusice a  Výžerky v sobotu, dne 20.října 2012 od 16.00 hodin „Setkání dříve narozených“ v Hospodě u Kubelků v Nučicích. 

Program: 15.15 – 16.00 hod.

                svoz autobusem (15:15 Prusice, 15:30 Konojedy, 15:45 Oplany,  

                                                     16:00 Výžerky)

                16.30 – 16.45 hod.

                vystoupení dětí z Mateřské školy KUŘÁTKA Nučice

                17.00 – 19.00 hod.

                k poslechu i tanci hraje dechová hudba „KOLÍŇANKA“.

  Dříve narození z naší obce obdrží do své poštovní schránky pozvánku. Pro pozvané je zajištěno malé pohoštění a vstup zdarma. Srdečně zveme i ostatní občany, pro které bude vstupné za 60,-Kč.

 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice 

   V neděli, dne 7.října 2012 od 14 do 16.00 hodin jste srdečně zváni na prohlídku mateřské školy.

 

Sport

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „A“

Nučice A - Horní Kruty 3:0                 Rozhodčí: Josef Mojžíš   Diváci: 100
Branky: 2x Petr Zápotocký, Robert Jícha

Pečky B - Nučice A 2:0                         Rozhodčí: Vilém Löve   Diváci: 100

Nučice A - Jevany 1:2                          Rozhodčí: Vít Melichar   Diváci: 100
Branka: Jaroslav Pečenka

Cerhenice - Nučice A 0:2                       Rozhodčí: Zdeněk Lev   Diváci: 60
Branky: Pavel Krutský ml., Robert Jícha

Ždánice - Nučice B 3:1                                  Rozhodčí: Libor Peška    Diváci: 50
Branka: Petr Nevšímal

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „B“
Nučice B - Břežany II B 5:2                  Rozhodčí: František Neumann Diváci: 50
Branky: 2x Petr Nevšímal, Vladimír Rejholec, Jaroslav Bohata, Pavel Jícha

Rostoklaty B - Nučice B 2:0                     Rozhodčí: Jaroslav Divíšek   Diváci: 20

Nučice B - Přistoupim 3:2                       Rozhodčí: Pavel Krutský st.   Diváci:100
Branky: 3x Petr Nevšímal

Mistrovská utkání - dorost
Nučice - Zásmuky 1:1                            Rozhodčí: Pavel Krutský ml.   Diváci: 60
Branka: Jakub Hervert

Týnec n.L. - Nučice 2:3                             Rozhodčí: Jaroslav Sahula    Diváci: 20
Branky: 2x Matěj Chromý, Jakub Hervert

Nučice - Velký Osek 1:2                             Rozhodčí: Zdeněk Veselý   Diváci: 40
Branka: Michal Hervert

Tři Dvory - Nučice 1:2                                    Rozhodčí: Luboš Vala    Diváci: 40
Branky: Matěj Chromý, Jakub Hervert

 

Sňatek

   V měsíci srpnu 2012 si řekli společné „ANO“  rodák naší obce, pan Hubert Dlabač a slečna Zuzana Řepová.  Na společné cestě životem přejeme novomanželům hodně radostí, spokojenosti a štěstí.

 

Jubilea

   V uplynulém měsíci oslavila životní jubileum paní Ludmila Chrastilová a  pan Bohuslav Karda. Krásné kulaté narozeniny oslavila paní Renata Lokajíčková. Oslavencům přejeme do dalších let hodně štěstí, spokojenosti a hlavně hodně zdraví.

 

Pozvání a důležitá data

Sobota, dne 6.10.2012Posvícenská taneční zábava-hraje KOLÁŘ BAND

Neděle, dne 7.10.2012 – fotbalové utkání a posezení na hřišti s hudbou  

- od 14 do 16 hod. - Den otevřených dveří v MŠ KUŘÁTKA  Nučice

Pondělí, dne 8.10.2012 od 18.00 – posezení s harmonikou v Hospodě u 

                                                        Kubelků

9.října 2012 – odvoz plastů

12.-13.října 2012    volby 2012

20.října 2012 – „Setkání dříve narozených“ – hraje „KOLÍŇANKA“

22.října 2012 od 19.00 hod. – zasedání zastupitelstva obce Nučice

1.listopadu 2012 – odvoz plastů

12.11.2012 – divadelní představení Paní plukovníková

do 15.11.2012 – okleštění stromoví

                    

Vydáno dne  3.10.2012 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz