Obsah

Vážení spoluobčané,

   posvícení je za námi a zima před námi.  Ze všech stran se nás hrnou „zaručené“ prognózy, že zima bude dlouhá, tuhá a že bude hodně sněhu. Obec přijímá nabídky na zimní údržbu komunikací, sněhová fréza, hrabla a zaměstnanci obce jsou na sníh připraveni, ale budu velice ráda, když nám s údržbou chodníků opět vypomůžete a předem za Vaši spolupráci, Vám ochotným občanům moc děkuji.

                                                        Romana Jarošová, starostka obce

 

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce č.5/2012 ze dne 22.10.2012

  

  Na posledním zasedání zastupitelé obce odsouhlasili odkoupení pozemků od soukromých vlastníků nad mateřskou školou.

 

   Jednohlasně byly odsouhlaseny dvě smlouvy na zřízení věcného břemene – uložení vedení ČEZ na pozemky v majetku obce. 

 

   Starostka obce obdržela z Ministerstva spravedlnosti ČR žádost o vyjádření ke sjednocení působnosti okresních soudů, tedy o přesun soudu na Prahu – východ.  Všichni přítomní zastupitelé i občané se vyjádřili k zachování soudu v Kolíně.  O závěrečném rozhodnutí ministerstva budeme i nadále informovat.

 

     Na posledním zasedání bylo mimo jiné rozhodnuto, že v roce 2013 nebude provedena žádná změna systému odpadového hospodářství. Popelnice budou i nadále vyváženy 1x za 14 dnů, plast v pytlích od domů, sklo a papír v kontejnerech u úřadu.  Pokud dojde ke změně výše poplatku, bude rozhodnuto až na veřejném zasedání začátkem měsíce prosince, podle skutečných nákladů v roce letošním.

 

    Firma ELTODO spravující veřejné osvětlení provedla částečné přepojení vzdušného vedení veřejného osvětlení z důvodu odstranění nástřelku na zemní.  Zemní práce provedli zaměstnanci obce.

 

    Obci Nučice byla poskytnuta z Evropských fondů dotace na dva zaměstnance obce ve výši 216000,-Kč. Dotace bude proplácena měsíčně po dobu jednoho roku.

 

   Kontrolní odbor Krajského úřadu Středočeského kraje provedl začátkem měsíce listopadu kontrolu hospodaření v průběhu roku 2012.  Závěrečná kontrola hospodaření v roce 2012 je plánována na měsíc únor. Průběžná kontrola nezjistila žádné závady ani pochybení.

 

   Starostka obce vyhlásila vítěze soutěže Rozkvetlý dům 2012. Na třetím místě se umístili manželé Zápotockých č.p.64, na druhém místě rodina Mikšovských a první místo patří manželům Jíchovým, č.p.16.  Pro vítěze je v kanceláři úřadu připraveno k převzetí ocenění.  Vítězům blahopřejeme a Vám ostatním děkujeme za rozkvetlá okna a předzahrádky.

 

  Odsouhlasena byla všemi zastupiteli dvě rozpočtová opatření č.2/2012 a 3/2012.

 

   Zastupitelé odsouhlasili příspěvek na žáky praktické školy v Kostelci, ve výši 6500,-Kč na žáka. Stejný příspěvek na žáka zasíláme do ZŠ Kostelec n.Č.l.

 

   Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci části hlavního vodovodního řadu. Dotace nebude obci vyplacena jednorázově, ale bude splácena v měsíčních splátkách po dobu jednoho roku.  Zastupitelé pověřili starostku obce podpisem výše uvedené smlouvy.

 

   Projednávána byla na posledním zasedání zimní údržba místních komunikací. Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla vyhlášena veřejná výzva k podání nabídek na zajištění zimní údržby místních komunikací s termínem přijímání nabídek do 18.11.2012.

 

   Očkování psů v obci bude v  sobotu, dne 24.listopadu 2012 v 10.00 hodin na návsi provádět MVDr. František Malý. Cena jedné vakcíny je 100,-Kč. Nezapomeňte přinést očkovací průkaz svého miláčka, pokud ho vlastní.

 

Sbírka použitého ošacení, obuvi a věcí

   V pondělí, dne 26. listopadu 2012 se koná od 8.00 do 19.00 hodin v  budově bývalé školy sbírka použitého ošacení a věcí  pro Diakonii Broumov.  Sbíráme: letní a zimní oblečení pro dospělé i děti, veškerou nepoškozenou obuv, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, utěrky, látky nad 1m², domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky atd., vatové a péřové přikrývky, deky, polštáře, nepoškozené hračky.

   Darované věci prosím zabalte do krabic, nebo pytlů, tak, aby se při přepravě nic neponičilo. Za dary pro potřebné předem děkujeme.

 

Setkání dříve narozených   

    Starší lidé jsou stále se zvětšující skupinou, která často bývá přehlížena, někým dokonce i pociťována jako přítěž, protože v dnešní době je preferováno mládí, velká výkonnost a hodně peněz.   Za seniora je zpravidla považován člověk nad 60 let, člověk, který má spoustu času, nemocí a málo peněz. Mnozí mladí jen to slovo „senior“ vnímají jako nemohoucnost a konec života.

   Většina seniorů však vůbec nejsou staříci a stařenky drobící z nudy vrabcům. Naopak, mají obrovské zkušenosti, které mladí nechtějí moc slyšet, někteří mají obrovsky mladého ducha, šarm a „pamatováka“, o jakém by se těm později narozeným mohlo kolikrát jen zdát.

   Ti dříve narození „kluci a holky“ mají jen více vrásek a třeba jim tolik neslouží nohy, ale právě proto si zaslouží naše pochopení, toleranci a úctu.

 

   V naší obci žije 300 dospělých a z toho je téměř jedna třetina v seniorském věku. Takže skupina, která není nijak zanedbatelná. Přesto, mladým rodinám s dětmi jsme opravili školku, pořádáme akce pro děti, vybudovali jsme dětské hřiště, sportovci mají to fotbalové, ale co děláme pro seniory?  Zajistili jsme jim dovážku obědů až domů, ale co dál?  Právě tuhle otázku si položilo vedení naší obce a bylo z toho první „Setkání dříve narozených“. Většina našich seniorů pracovala v místním zemědělském družstvu společně se seniory z okolních obcí, proto jsme oslovili i starosty ze sousedství, kteří se ochotně k akci připojili. 

   O zajištění svozu seniorů z okolních obcí do Nučic jsme požádali pana Poledného z  ČSAD Polkost, který ochotně poskytl dopravu zdarma a stejně tak nám paní Pivoňková poskytla zdarma sál v Hospodě u Kubelků. Oslovili jsme dechovou hudbu KOLÍŇANKU, objednali malé občerstvení a pro zpestření, vystoupení dětí z mateřské školy. Popovídat, zazpívat, ale i zatančit si přišlo 75 seniorů. Senioři odcházeli z akce spokojeni a tak doufáme, že se v příštím roce setkají ještě ve větším počtu.

    Nučickým seniorům opět nabízíme místo pravidelného setkávání v zasedací místnosti obecního úřadu. První setkání se koná v pondělí, dne 19. listopadu od 14.00 hodin pod záštitou starostky obce Romany Jarošové. Srdečně zveme všechny seniory.

 

 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice

      Začátek nového školního roku byl nový nejen pro děti, ale i pro nás zaměstnance.  Z původních 28 dětí v jedné třídě máme nyní 38 dětí.

      Naše barevná školička je rozdělená dle barev na zelenou třídu s 26 dětmi a oranžovou třídu se 12 dětmi. Zelenou třídu vede ředitelka a p.učitelka Stanislava Hencová, oranžovou třídu vede  Bc.Markéta Horáčková.

       O pohodlí a čistotu se nám starají Ivana Kopecká, školnice a Iva Nováková, která zajišťuje odpolední úklid.

        Na nejdůležitějším místě, a to v kuchyni, je opět vynikající kuchařka Monika Součková, která dětem připravuje spolu s vedoucí jídelny Ivanou Kopeckou obědy i svačinky.

        Sestavu našich dětiček můžete spatřit a hlavně slyšet při dopoledních vycházkách po obci.

      

   Ve středu, dne 14. listopadu 2012, pořádá MŠ Kuřátka lampiónový průvod s cestou za pokladem a následné přespávání v naší školičce.  

    Na lampiónový průvod zveme všechny děti s rodiči i z obce.  

Sraz účastníků je v 17.00 hod. na zahradě MŠ, nebo se můžete připojit cestou na nučické návsi. Následně projdeme celou obec a pomalu dojdeme do Výžerek, kde bude možnost se občerstvit v hospodě u Kopeckých.  Přijďte s dobrou náladou, těšíme se na Vás!!!!!!!

 

                                                                                 Jana Javůrková, DiS

                                                                                    ředitelka školy

 

 

Sdružení Nučických žen

   Připomínáme, že zrušené zářijové představení „Paní plukovníková“ bylo přeloženo na pondělí, dne 12. listopadu 2012. Odjez autobusu je v 17.00 hodin z nučické návsi. Vstupenky obdrží účastníci zájezdu u autobusu.

 

 

Sport

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „A“
Nučice A - Kozojedy 4:1(3:0)                                      Rozhodčí: Jakub Mansour    Diváci: 100
Branky: Petr Zápotocký z PK, Pavel Krutský ml., Jakub Novák, Tomáš Adam.

Nučice A - Kšely 1:0(0:0)                                                       Rozhodčí: Vilém Löve    Diváci: 60 
Branka: Petr Zápotocký z PK

Dobřichov - Nučice A 1:5(1:2)                                        Rozhodčí: Zdeněk Grund    Diváci: 50
Branky: 2x Jiří Galler, 2x Robert Jícha, Kamil Hurtík

Nučice A - Rostoklaty - utkání bylo odloženo pro nezpůsobilý terén.

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „B“
Velké Chvalovice - Nučice B 3:2(1.1)                       Rozhodčí: Martin Kadleček    Diváci: 50
Branky: Jaroslav Holub, Pavel Jícha

Chotutice - Nučice B 0:4(0:1)                                                Rozhodčí: Jiří Dvořák    Diváci: 40
Branky: 3x Petr Nevšímal, Michal Nanko

Kouřim B - Nučice B - utkání bylo odloženo pro nezpůsobilý terén.

Mistrovská utkání – mužstvo Nučice -dorost
Nučice - Ovčáry 11:1(5:1)                                               Rozhodčí: Zdeněk Veselý    Diváci: 40
Branky: 3x Matěj Chromý, 2x Michal Hervert, 2x Miroslav Stanke, Dominik Kočí, Martin Jícha, Michal Hozman, Ladislav Lupínek

Krakovany - Nučice 3:1(1.1)                                       Rozhodčí: Vladimír Baroch    DivácI: 20
Branka: Filip Bouzek

Nučice - Liblice 6:3(5.1)                                              Rozhodčí: Ondřej Bekešský    Diváci: 50
Branky: 2x Michal Hervert, 2x Matěj Chromý, Jakub Hervert, Filip Bouzek

Tuchoraz - Nučice - utkání bylo odloženo pro nezpůsobilý terén.

 

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že v úterý, dne 4.prosince budou odvezeny plasty.

  

 

Úmrtí

   Koncem měsíce listopadu nás navždy opustil rodák naší obce pan Jaroslav Bohata, ve věku 77 let. Čest jeho památce!

 

 

Narození

   Koncem měsíce října se stal podruhé otcem Jakub Novotný. Manželka Zuzana mu porodila dceru Sofii. Rodičům a malému bráškovi Matýskovi gratulujeme a malé Sofince přejeme, aby ve zdraví a lásce vyrůstala.

 

Jubilea

   V měsíci září oslavila významné životní jubileum paní Stanislava Boubínová. V říjnu oslavila životní jubileum paní Hedviga Sedláčková. Oběma oslavenkyním gratulujeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a hlavně hodně a hodně zdraví.

 

 

 

Pozvání a důležitá data

12.11.2012 – v 17.00 hod. odjezd do divadla Na Jezerce

14.11.2012 od 17.00 hod. – lampionový průvod

do 18.11.2012 – přijímání nabídek na zimní údržbu komunikací

19.11.2012 – od 14.00 hod. – setkání seniorů

24.11.2012 od 10.00 hod. – očkování psů

26.11.2012 od 8.00 do 19.00 hod. – sbírka použitého ošacení, obuvi a 

                                                           věcí

8.12.2012 – Mikulášský mariáš

9.12.2012 – Mikulášská nadílka pro děti

9.2.2013 – Myslivecký ples

23.2.2013 – Hasičský ples

25.2-3.3.2013 -  Jarní prázdniny okr. Praha-východ

 

 

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 150 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz

 

 

Vydáno dne  5.11..2012 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598