Obsah

Nučický zpravodaj - listopad 2012 

Vážení spoluobčané,

   zima se blíží a podle předpovědí i sníh. V letošním roce bude zajišťovat vyhrnování místních komunikací společnost EKOPROGRES Třebovle.Z důvodu bezproblémového vyhrnování komunikací žádám všechny občany, kteří parkují svá vozidla na místních komunikacích, aby z důvodu vyhrnování sněhu parkovali na svých pozemcích. Jedná se hlavně o ulici v Zahradách,  obě ulice podél potoka, ulice na Střelovce. Problém s vyhrnováním je i mezi bytovými domy. Zde je nutné, aby se majitelé vozidel vzájemně dohodli na parkování vozidel v jednom místě. Předem upozorňujeme, že pokud bude na některé komunikaci zaparkované vozidlo tak, že bude hrozit při vyhrnování poškození vozu, nebude tento úsek vyhrnut.

    Údržbu chodníků dle nového zákona zajišťuje obec, u nás tedy zaměstnanci obce. Budeme, ale velice rádi, když nám s údržbou chodníků vypomůžete. Za tuto pomoc všem ochotným občanům předem moc děkuji.

                                                      

 

                                                            Romana Jarošová

              starostka obce

 

 

Informace obecního úřadu

   V měsíci červnu jsme Vás prostřednictvím zpravodaje informovali o schválení zákona o odpadech, který umožní obcím zvýšit poplatky až na 1000,-Kč za osobu. Opětovně jsme vyzývali k řádnému třídění odpadu, abychom minimalizovali náklady na vývoz popelnic a nemuseli razantně navýšit poplatek za likvidaci odpadu pro další roky.

   Obec vydá ročně za žluté pytle kolem 30 tis.Kč a občanům již zdarma vydá kolem 1500 ks pytlů. Po obci svozová firma vyveze pouze kolem 1100 ks. Pytlů je tedy v domácnostech dostatečné množství, ale přesto se setkáváme s popelnicemi naplněnými plasty, nebo ještě v horším případě je některé domácnosti dokonce pálí!  Proč?  

   Podobné je to s bioodpadem (zeleným odpadem). Ten by měl skončit v domácích kompostérech, přesto je opět někde vidět v popelnicích. Obec občanům zakoupila a finančně zadotovala kvalitní domácí kompostéry. Někdo si kompostér za 895,-Kč  od obce zakoupil, někdo měl na zahradě již vlastní, přesto ještě dost domácností nekompostuje vůbec. Proč?

   Od roku 2010 se nám zvedly náklady na vývoz popelnic o 70 tis.Kč. Proč?  

   Prozatím nejsou náklady za vývoz popelnic v roce 2012 uzavřeny, ale předpokládá se ztráta 170205,-Kč, to je ztráta na jednoho obyvatele ve výši 440,-Kč. Pro rok 2013 vychází tedy poplatek na 1 osobu ve výši 940,-Kč. Proč?

    Znáte odpovědi na naše otázky a víte jak lépe zorganizovat a tím zlevnit odpadové hospodářství v naší obci? Velice rádi přivítáme Vaše připomínky, nápady, náměty ke snížení výdajů za likvidaci odpadů. Skutečná výše poplatku bude projednávána na zasedání zastupitelstva obce, na které jste srdečně zváni.

 

 

   V pondělí, dne 10.prosince 2012 se koná od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků zasedání zastupitelstva obce Nučice.

Program:

1.Vyhláškač.1/2012 o stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro rok  2013

2. Plán inventur za rok 2012

3. Rozpočet na rok 2013

4. Rozpočtové opatření č.4 a 5/2012

5. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2012

6. Prodej pozemku p.č. 784, 1078, 771

7. Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

8. Smlouva s obcí Radim o uložení odpadu na skládce

9. Nařízení obce č.1/2012 – Tržní řád

10. Autobusová doprava v roce 2013

11. Cena vody od 1.1.2013

12. Změna zřizovací listiny MŠ KUŘÁTKA Nučice

13. Příspěvek na neinvestiční náklady MŠ od 1.1.2013

14. Adopce na dálku v roce 2013

 

 

   Po obci se neustále potulují podomní prodejci, kteří nabízí například levné uhlí, brambory atd. – následně zjistíte, že množství v žádném případě neodpovídá ceně, nebo pro změnu někdo nabízí levnou elektřinu - pokud nesouhlasíte s podpisem smlouvy, vyhrožují, obzvláště seniorům, že jim přijde pokuta, nebo že budou od příštího měsíce bez proudu, další nabízí hrnce a následně zjistíte, že vám chybí všechny naspořené peníze a další a další finty různých podvodníků.  Právě z těchto důvodů navrhla starostka obce vydat Nařízení č.1/21012 – tržní řád, který tento pouliční a podomní prodej zakazuje na území celé obce. Výjimka je pro ohlášený a povolený prodej a stánkový prodej např. při posvícení.  Návrh bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce a uvítáme Váš názor, který můžete vyjádřit i účastí v anketě na stránkách obce.

 

   V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit za 55,-Kč stojací kalendář na rok 2013 s fotografiemi a starými pohlednicemi z obcí Uhlířskojanovicka. V 11.týdnu naleznete zobrazenou pohlednici Nučic z roku 1932.

   Do kanceláře úřadu byl leteckou poštou doručen dopis od našeho „adoptivního synka“ Vinayaka. V dopise zdraví všechny své adoptivní rodiče a celou obec. Všem, společně s rodiči, moc děkuje  za poskytnutí možnosti studovat a za nový batoh, lékařskou prohlídku, sešity do školy, školní pomůcky a psací potřeby. Překvapen a velkou radost měl z deštníku. Zdárně ukončil  9.třídu a nastoupil do třídy desáté. Všem občanům přeje krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce. Na veřejném zasedání bude rozhodnuto, zda i v příštím roce budeme chlapce z Indie podporovat.

 

 

   Oznamujeme občanům, že od  27.12.2012 do 4.1.2013 bude uzavřena kancelář obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené. Úřad bude otevřen v pondělí, dne 7.ledna 2013.

 

 

Klub seniorů

  Naše seniory zveme každé pondělí ve 14.00 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu do „Klubu seniorů“. Senioři se setkávají v teple, uvaří si kávu, čaj, proberou vaření, pečení, aktuální téma např. příprava na Vánoce, se starostkou obce proberou, co se jim líbí a co ne a připraveny jsou i zajímavé besedy.

    V pondělí, dne 3.prosince 2012 navštíví klub zástupci Policie ČR, kteří seznámí seniory s případy trestné činnosti vůči seniorům – podomní prodejci, krádeže, podvodníci apod. Těšíme se na vaši účast!

 

 

Mikulášský mariáš

   Skupinka nadšenců pořádá v sobotu, dne 8.prosince 2012 jubilejní 10.ročník Mikulášského mariáše. Zápis účastníků je v 9.00 hodin. Turnaj bude zahájen v 10.00 hodin. Zápisné je 200,-Kč a v ceně je malé pohoštění a nebudou chybět ani ceny pro vítěze.

 

 

 Mikulášská nadílka pro děti

   Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen pořádá v neděli, dne 9.prosince od 15.00 hodin v Hospodě u Kubelků Mikulášskou nadílku pro děti. Děti navštíví Mikuláš s družinou a zatancují si s profesionální cvičitelkou ZumbuTomic. Pro každé dítě je připraven za písničku, nebo básničku malý dáreček. Vstupné je dobrovolné a výtěžek akce bude použit na další akce pro děti.

   Obchůzka postaviček po obci se bude konat ve středu, dne 5.prosince 2012.  Nutné je si návštěvu Mikuláše s družinou předem objednat. Objednávky jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu, nebo v prodejně Jednoty a to do úterý, dne 4.prosince 2012.

 

   Členkám a rodičům dětí oznamujeme, že zdobení stromečku na sále v hospodě  a příprava na Mikulášskou nadílku se koná v pátek, dne 7.12.2012 od 19.00 hod. v Hospodě u Kubelků.

 

 

Rozsvícení stromečku na návsi

   Vánoční stromeček na návsi ještě není osvětlen a už má své obdivovatele. Tento nádherný smrk rostl 25 let na pozemku v zahradě mateřské školy. Z důvodu plánované výstavby rod.domků v této lokalitě musel být odstraněn a proto byl využit jako výzdoba na nučické návsi.

   Obecní úřad Nučice zve všechny občany a hlavně děti v neděli, dne 9.12.2012 v 18.00 hodin na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.  Společně si zazpíváme koledy, připraven je malý ohňostroj pro děti.  Nově bude za stromečkem umístěna do Štědrého dne schránka na přání občanů. Občané Nučic zde mohou vhodit lístek s přáním, co by si přáli v obci změnit, nebo udělat.

 

 

Silvestr 2012

   Další skupinka nadšenců pořádá ve spolupráci s obecním úřadem poslední den v roce oslavu konce roku „Silvestr 2012“. K tanci a poslechu hraje skupina ATLANTIC. Vstupenky za 200,-Kč budou od 3.12.2012 k zakoupení v Hospodě u Kubelků.  V ceně vstupenky je malé pohoštění, půlnoční přípitek a půlnoční ohňostroj.

 

 

Půlnoční přípitek s ohňostrojem

   Obecní úřad Nučice zve všechny občany poslední den v roce, pár minut před půlnocí, na nučickou náves, kde se společně rozloučíme se starým rokem a přivítáme rok 2013. Chybět nebude přípitek, ani ohňostroj. Srdečně zveme všechny občany.

 

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že v úterý, dne 4.prosince bude proveden vývoz plastů.

   Pro informaci uvádíme, že vývoz v prosinci bude proveden podle svozového plánu, tedy o svátku, dne 25.prosince 2012 a  následně  8.ledna 2013.

   V průběhu měsíce ledna 2013, při úhradě poplatku za likvidaci odpadu v roce 2013, obdržíte pytle na plasty, známky na popelnice, jednorázové známky a kalendář svozu tříděného odpadu. Žádáme všechny domácnosti, aby zvážily potřebnost zelených a jednorázových známek. Za zelenou známku zaplatíme z peněz občanů 26 vývozů za rok a to i v případě, že domácnost tuto popelnici se zelenou známkou předá k vývozu třeba jen 5x. A ještě prosím zvažme, zda opravdu všechen odpad, který ukládáme do popelnic tam patří!  Čím více odpadu vytřídíme, tím méně za odpad v dalším roce zaplatíme!

 

 

Jubilea

   V měsíci listopadu oslavila 94. narozeniny naše nejstarší občanka, paní Božena Malá. Oslavenkyni jsme popřáli hodně štěstí, hlavně hodně zdraví a také elánu, který ji můžeme někteří jen závidět.

Vzpomínáme

   Dne 2. prosince 2012 si připomeneme smutné 10.výročí úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, pana Josefa Dlabala. Nikdy nezapomeneme!

                                                                       Synové s rodinami

 

Sport
Mistrovská utkání – Nučice „A“

Dobré Pole - Nučice A 1:1(0:0)                Rozhodčí: Rudolf Netáhlík   Diváci: 40
Branka: Jiří Galler

Nučice A - Tuklaty 4:0(4:0)                           Rozhodčí: Zdeněk Grund  Diváci:50
Branky: 3x Robert Jícha, Jakub Novák

Nučice A - Rostoklaty 1.0(1.0)                        Rozhodčí: Vilém Löve   Diváci: 40
Branka: Robert Jícha

Nučice „A“ skončily po podzimu 2012 v tabulce III.B třídy na 1.místě (o 6 bodu před dvojicí Plaňany, Dobré Pole), 10 výher, 1 remíza, 2 porážky, skóre 34:12 a 31 bodů.

Mistrovská utkání – Nučice „B“

Zásmuky - Nučice B 2:6(0:2)                       Rozhodčí: Michal Boček   Diváci: 50
Branky: 2x Petr Zápotocký, 2x Robert Jícha, Jiří Galler, Pavel Krutský ml.

Nučice B - Tismice 4:2(2:0)                         Rozhodčí: Roman Pikner   Diváci. 40
Branky: 2x Petr Nevšímal, Rudolf Matas, Pavel Jícha

Nučice B - Kouřim B 0:1(0:0)                Rozhodčí: Martin Vosejpka    Diváci: 40

Nučice „B“ skončily po podzimu 2012 v tabulce IV.C třídy na 6.místě, 5 výher a 5 porážek, skóre 23:22 a 15 bodů.

Mistrovská utkání – Nučice-dorost

Nučice - Sendražice 3:0(2:0)                        Rozhodčí: Petr Nevšímal   Diváci: 50
Branky: Martin Jícha, Michal Hervert, Miroslav Stanke

Tuchoraz - Nučice 3:0(1.0)                                   Rozhodčí: Jiří Dvořák  Diváci: 30

Dorost Nučic skončil po podzimu 2012 v tabulce okresního přeboru dorostu na 5.místě, 6 výher, 1 remíza a 3 porážky, skóre 35:16 a 19 bodů.

Pozvání a důležitá data

od 3.12.2012 – k předprodeji vstupenky na Silvestr 2012

3.12.2012  od 14.00 hod. -  Klub seniorů – zástupci PČR

4.12.2012 – vývoz plastů

do  4.12.2012 – objednání Mikuláše domů

5.12.2012 – obchůzka Mikuláše s družinou po obci

7.12.2012 od 19.00 hod. – zdobení stromečku v hospodě a příprava

                                          Mikulášské nadílky pro děti

8.12.2012 od 9.00 hod.- Mikulášský  mariáš

9.12.2012 od 15.00 hod.- Mikulášská nadílka pro děti

9.12.2012 od 18.00 hod. – Rozsvícení stromečku na návsi

10.12.2012 od 19.00 hod.- zasedání zastupitelstva obce

25.12.2012 – vývoz popelnic

27.12.2012 – 4.1.2013 – uzavření kanceláře OÚ  z důvodu dovolené

31.12. 2012 od 20.00 hod. -  Silvestr 2012

31.12.2012 pár minut před půlnocí – přípitek s ohňostrojem

 

Vydáno dne  30.11.2012 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2,  281 63 Kostelec n.Č.l.  IČO:00235598 - KB Kolín:4823151/0100 - Povoleno MK E-103 - Měsíčník-Ročník 14

Nákladem 150 výtisků  - www.obec-nucice.cz   -  email:ounucice@volny.cz