Obsah

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.5.2012

 Na zasedání konaného dne 14.5.2012 zastupitelé obce  projednali a schválili kupní smlouvu se Stavebním bytovým družstvem v Kolíně ohledně nákupu pozemku p.č. 1255/1 o výměře 540m² za 1,-Kč, dále pozemku p.č. 1255/2 o výměře 65m² za 1,-Kč a pozemku p.č. 265/5 o výměře 319m² s věcným břemenem žumpy pro bytový dům č.p.112 za 1,-Kč. Nákupem všech těchto tří pozemků do vlastnictví obce bude navždy zajištěn bezproblémový přístup do bytového domu č.p.129 z obecní komunikace a příjezd na nové stavební pozemky pod bytovými domy. Přes dvacet let čekali majitelé těchto pozemků na povolení výstavby, kterou blokoval nezajištěný přístup na pozemky. Příjezd na pozemky je sice více jak 22 let vybudován, ale nebyl vyřízen papírově. Poslední den v měsíci květnu měla kupní smlouvy projednat valná hromada SBD Kolín a po zapsání obce, jako nového vlastníka uvedených pozemků do katastru nemovitostí budou moci majitelé stavebních pozemků konečně  zažádat o stavební povolení.

 

   Zastupitelé odložili na další zasedání zastupitelstva obce   rozhodnutí o prodeji poloviny pozemku p.č. PK 4, poloviny pozemku p.č. 9/6 a p.č.9/3 (jedná se o pozemky vedle Urbanových u hřiště) na vybudování soukromého parkoviště pro nákladní vozy. Starostka obce byla pověřena zajistit vyjádření nadřízených orgánů, zda by bylo možné parkování vozidel v sousedství potoků vůbec povolit.

 

   Zastupitelé obce schválili přijetí dotace ze Středočeského kraje na modernizaci části vodovodního řadu a pověřili starostku obce podpisem smlouvy. Výměna části nejvíce poruchového vodovodního řadu v lokalitě u mateřské školy se bude provádět o víkendu, ve dnech 9.-10.6.2012,  aby nebyl narušen provoz mateřské školy a ohrožena bezpečnost dětí. Celkem bude během víkendu přepojeno šest domovních přípojek. Majitele rodinných domů, kterých se bude týkat omezení dodávky vody v uvedených dnech budeme informovat písemně.

 

   Na zasedání bylo schváleno rozpočtové opatření č.1/2012 a projekt na rozšíření kapacity MŠ Kuřátka Nučice.

   Schváleny zastupitelstvem obce byly návrhy smluv s okolními obcemi na zajištění konkrétního úkolu. Jedná se o zajištění dalších míst v mateřské škole rozšířením kapacity z nynějších 28 míst na 38 míst od 1.září 2012. Na náklady spojené s otevřením druhé třídy, která vznikne ze stávající ložnice a vybavení třídy a kuchyně přispějí finančně obce Výžerky, Vlkančice a Oplany. Obce Konojedy a Prusice budou příspěvek ve svém zastupitelstvu obce teprve projednávat.

  V pátek, dne 19.5.2012, se konalo první kolo výběrového řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Kuřátka Nučice po dobu výkonu veřejné funkce ředitelky školy. Do dalšího kola, které se bude konat v pátek, dne 8.6.2012 a z něhož by již měla být známa nová ředitelka, prošly všechny tři zájemkyně o výše uvedenou funkci.

  Některým domácnostem připomínáme, že dosud neuhradily vodné. Dlužníkům hrozí přerušení dodávky vody.

   Ve čtvrtek, dne 28.června 2012 se koná od 10.00 hod.  v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nučicích „Slavnostní vyřazení předškoláků“ z naší mateřinky. Do základní školy odchází: Draskl Matěj z  Oplan, Vyhnánková Kateřina a Stejček Jiří z Konojed, Chromá Kateřina a Šejnostová Nela z Nučic. Všem předškolákům přejeme v základní škole hodnou pani učitelku, spoustu nových kamarádů a hodně jedniček.                  

 V sobotu, dne 19.května 2012, se konalo slavnostní přivítání nových občánků do společenství naší obce. Mezi občany Nučic přivítala starostka obce Romana Jarošová, společně s členkou zastupitelstva obce Miroslavou Jirsovou, malou Aničku Jírů, Amálku Bradáčovou a Jiříka Pivoňku ml. Slavnostní akt obohatilo vystoupení dětí z mateřské školy. Fotografie budou umístěny na úřední desce obce.

    Po odsouhlasení zastupitelstvem obce Nučice vyhlašuje starostka obce již  6.ročník soutěže  „Rozkvetlý dům 2012“.

   Ve druhé polovině měsíce července 2012 hodnotící komise obejde celou obec a vyhodnotí: květinovou výzdobu v oknech, upravenost předzahrádek a celkovou upravenost okolí všech domů v obci.            Vítězům bude po prázdninách na veřejném zasedání předána poukázka na nákup nových květin, stromků, keřů, truhlíků, zahradního nářadí apod., v hodnotě za  1.místo – 2.000 Kč, za 2. místo - 1.000 Kč a  3. místo – 500 Kč.

   Rada Středočeského kraje zrušila výpovědi dopravcům zajišťující dopravní obslužnost na území kraje, tedy i autobusovou dopravu v naší obci.  Tímto opatřením bude i nadále zachována dopravu ve stávajícím rozsahu.

Sbírka použitého ošacení

    Obecní úřad Nučice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje v pondělí, dne 4.června 2012 od 9.00 do 19.00 hod. sbírku použitého ošacení: letní, zimní, lůžkoviny, prostěradla, ručníky. Domácí potřeby – nádobí, skleničky, hrnce, vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, nepoškozené hračky. Věci prosím zabalte do pytlů, nebo krabic a odložte do chodby tělocvičny (budova bývalé školy). Předem za potřebné děkujeme.

 Odpady

  Z důvodu velkého zájmu o uložení objemného odpadu do velkoobjemového kontejneru, bude v sobotu, dne 2.června 2012 přistaven od 8.00 do 9.30 hodin na pozemku vedle výkrmny další kontejner na nadměrný odpad. Na pozemku bude možné ještě odložit pneumatiky z osobních automobilů bez disků a staré železo. Upozorňujeme občany, že jiný odpad nebude přijímán, že  odpad bude možné ukládat pouze v uvedeném čase a pouze za dohledu zaměstnanců obce a že odpad zde mohou ukládat pouze občané s trvalým pobytem v obci, nebo chalupáři z obce Nučice.

   Dále připomínáme občanům, že v  pondělí, dne 11.června 2012 bude proveden svoz plastů.

   Dlužníky poplatku za odpad upozorňujeme, že pokud neuhradí dlužné částky do 18.června 2012 v plné výši, bude jim poplatek navýšen na trojnásobek a následně bude neuhrazený poplatek vymáhán exekučně!

 Sdružení Nučických žen

    Sdružení Nučických žen ve spolupráci s Obecním úřadem v Nučicích pořádá v úterý, dne 18.září 2012 zájezd do divadla Na Jezerce v Praze na komedii „Paní Plukovníková“. Hrají: Jiřina Bohdalová, Jana Štěpánková, Libuše Švormová, Valérie Zawadská, Zdeněk Maryška/Rostislav Novák, Veronika Jeníková/Simona Stašová, Jaroslav Satoranský/Alois Švehlík, Zdeněk Hruška.  Odjezd autobusu je v 17.00 hodin z nučické návsi. Vstupenky včetně dopravy za 550,-Kč jsou k zakoupení v kanceláři úřadu. Vstupenky je nutné rezervovat co nejdříve, jelikož o představení je velký zájem.

 

Sdružení rybářů Nučice

    Sdružení rybářů Nučice pořádá v sobotu, dne 9.června 2012  na nučickém rybníku tradiční   „Rybářské závody“.

Informace k závodům:

- presentace je od 5.00  hodin

- zahájení závodu v 6.00 hodin                               

- ukončení závodu ve 13.30 hodin

- odchyt je povolen na dva pruty s jedním návazcem                           

- hodnotí se všechny ryby, 1cm ryby = 1 bod

- možnost ponechání si jedné mírové ryby                        

Poháry pro vítěze a občerstvení je zajištěno.  Startovné je 150,-Kč.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Nučice

   V sobotu, dne 12.5.2012 se na dětském hřišti v Oplanech konala „Soutěž v požárním sportu“, které se zúčastnilo celkem sedm družstev z obcí Nučice, Konojedy, Oplany a Výžerky.

  

pořadí

družstvo mužů

Čas útoku

 

pořadí

družstvo žen

Čas útoku

1.

Oplany

41 vt.

 

1.

Výžerky

36 vt.

2.

Nučice

42 vt.

 

2.

Nučice

42 vt.

3.

Výžerky

47 vt.

 

3.

Konojedy

54 vt.

4.

Konojedy

50 vt.

 

 

 

 

Den dětí

  Sdružení Nučických žen ve 

  spolupráci s Obecním úřadem

v Nučicích pořádá ke Dni dětí  

v neděli, dne 24.června 2012

celodenní výlet pro děti, rodiče

 i prarodiče do „Šťastné země“

do Radvánovic u Turnova.

 

Program:

7.30 hod. - odjezd z nučické návsi autobusem do Radvánovic

9.00 – 9.15 hod. – příjezd do Radvánovic

9.15 - 17.00 hod. – návštěva přírodního zábavního areálu pro děti

(v  případě teplého počasí od 14.00 do 17.00 hod.- koupání v autokempu Sedmihorky v rybníku Bažantník)

17 hod.– odjezd z Radvánovic, nebo Sedmihorek do Nučic. Předpokládaný návrat do Nučic kolem 18.30 hod.

       

 

 

        Cena celodenního výletu

          dospělá osoba – 300,-Kč

                   děti zdarma 

 

 

  

 

     V ceně výletu je zahrnuta doprava autobusem, vstupné do přírodního zábavního parku a kempu s koupáním.  V ceně není zahrnuto občerstvení, vstup na placené atrakce a nákup čtyřlístků. Při vstupu do parku je nutné zakoupit u pokladny „čtyřlístky“- jiná měna v parku neplatí!  (1čtyřlístek = 20,-Kč).

   V parku je volně přístupných velké množství herních prvků -  trampolíny, houpačky, skluzavky, prolézačky apod. Za čtyřlístky si děti  mohou  vlastnoručně odlít svíčku – 1,5 čtyřlístku, projet se  na koních – 2,5 čtyřlístku, zastřílet na airsoftové střelnici – 2 čtyřlístky, nechat si malovat na obličej – 2 čtyřlístky, nebo se ozdobit stříkaným tetováním – 2 čtyřlístky.

  

   V případě deštivého počasí bude výlet zrušen a uskutečněn v náhradním termínu koncem prázdnin. Budeme doufat, že sluníčko se na nás bude usmívat stejně jako v loňském roce. 

Více obrázků na desce obce, nebo na www.stastnazeme.cz

   Závazně se můžete přihlásit co nejdříve v kanceláři Obecního úřadu v Nučicích, nebo na tel.čísle 321 697 344  - nejpozději do 11.června 2012.

Sport

Mistrovská utkání – Nučice „A“

Horní Kruty – Nučice  0:0                 Rozhodčí: Lubomír Stupka Diváci:60

Nučice - Dobré Pole 4:4(3:3)                      Rozhodčí:Kadleček   Diváci:60
Branky: 2x Robert Jícha, Jiří Galler, Jaroslav Pečenka

Libodřice B - Nučice  0:1(0:0)                   Rozhodčí:Kratochvíl Diváci: 10  Branka: Antonín Stárek

Rostoklaty - Nučice   3:2(1:1)                   Rozhodčí: Karel Vlk  Diváci: 60
Branky: 2x Filip Kubalík.

Mistrovská utkání Nučice „B“
Nučice  - Přistoupim 3:2(1:0)         Rozhodčí:Humpolák   Diváci: 60
Branky: Vladimír Rejholec, Petr Nevšímal, Jiří Galler

Kouřim B - Nučice  9:1(5.0)                Rozhodčí: Novák   Diváci: 60
Branka: Jaroslav Holub z PK

Nučice  - Chotutice 0:0                    Rozhodčí: Neumann   Diváci:40

Nučice  - Třebovle B 2:1(2:1)                Rozhodčí: Lev   Diváci: 100
Branky: Pavel Jícha, Michal Nanko

Mistrovká utkání Nučice – dorost

Krakovany - Nučice 4:3(4:1)           Rozhodčí: Wolfram   Diváci: 50
Branky: 2x Filip Kubalík, Ladislav Lupínek

Nučice - Tuchoraz 1:4(1:1)           Rozhodčí:Krutský ml.  Diváci: 40
Branka: Matěj Chromý

Sendražice - Nučice 0:2(0:2)                 Rozhodčí:Burda   Diváci: 20
Branky: 2x Filip Kubalík

Velim B - Nučice 3:1(1:1)              Rozhodčí:Humpolák   Diváci: 30
Branka: Martin Jícha

Poděkování

   Děkuji touto cestou členům SDH Nučice, kteří vzorně reprezentovali naší obec na Soutěži v požárním sportu v Oplanech.

   Děkujeme společně s pověřenou  ředitelkou Mateřské školy Kuřátka Nučice Janou Javůrkovou panu Miroslavu Kočímu ml. za materiální sponzorský dar pro mateřskou školu.

                                                      Romana Jarošová – starostka obce

 

Jubilea

   V uplynulém měsíci oslavil významné životní jubileum pan Václav Borovička, zakulacené narozeniny oslavil pan Zdeněk Nanko a paní Květoslava Chrastilová, v květnu oslavil své kulatiny také pan Pavel Krutský mladší. Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví.

 

 

Pozvání a důležitá data

2.6.2012  od 8.00 do 9.30 hod.-  kontejner na nadměrný odpad, železný odpad a pneumatiky

4.6.2012 od 9.00 do 19.00 hod.- sbírka starého ošacení

9.6.2012 od 5.00 hod. – rybářské závody

11.6.2012 – odvoz plastů

do 11.6.2012 – přihlášky na celodenní výlet ke Dni dětí

do 18.6.2012 – úhrada dlužného poplatku za likvidaci odpadu

18.6.2012 – divadlo Na Jezerce, představení „Paní Plukovníková“

24.6.2012 v 7.30 hod.- odjezd na celodenní výlet ke Dni dětí  do Radvánovic  

28.6.2012 od 10.00 hod. – slavnostní vyřazení předškoláků

konec měsíce července – soutěž Rozkvetlý dům

  

Vydáno dne 1.6.2012  -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 165 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz