Obsah

Vážení spoluobčané,

  

     od 1.dubna 2012 byla navýšena cena vodného na 35,-Kč/m³. Někteří z Vás se rozčilují, že ten či onen načerno odebírá vodu mimo vodoměr, my že s tím na obci nic neděláme a že Vy, poctiví občané musíte proto při úhradě vodného sáhnout hlouběji do peněženky.  Bohužel, jsou mezi námi občany i tací,  kteří si s vodoměry a s přípojkami dělají,  co se jim zamane a pak tvrdí, že právě jeho vodoměr jsme zapomněli zaplombovat, že se jim zrovna dneska rozbil a že nevěděli co s tím dělat a že nevěděli, že se to musí hlásit apod.

   Obec se snaží černým odběrům zamezit. Již před lety jsme nechali zaplombovat všechny vodoměry, které se v některých domácnostech na pár týdnů, vždy po provedeném pravidelném odečtu, vymontovaly, nebo se otočily a podobně. Pokud má však někdo přímo černou přípojku např. do zahradního domku, těžko ji najdeme a těžko mu to dokážeme. Odběratel nás musí pustit k vodoměru, ale přijít do domu a jen tak roztočit postupně všechny kohoutky a kontrolovat, zda se vodoměr točí, to už v naší kompetenci bohužel není.

   Všichni odběratelé by měli vědět, mají to i ve smlouvách, několikrát jsme na to i upozorňovali, že manipulace s vodoměrem je zakázána a že i za porušení plomby hrozí sankce. Přesto i při posledním odečtu vodoměrů bylo nalezeno pár „upravených“ přípojek, i porušené plomby, proto naposledy a důrazně upozorňujeme:

  1. Odběratel bez souhlasu provozovatele vodovodu, tedy obce, nesmí sám manipulovat s vodoměrem.
  2. Odběratel má povinnost vodoměr, který je majetkem obce, chránit před poničením. (v průběhu letošní zimy nebylo dostatečně zazimováno, tedy chráněno celkem 6 vodoměrů).
  3. Výměnu poškozeného vodoměru (nedostatečně chráněného)  provádí pouze obec, ale na náklady odběratele.
  4. Montáž nového, nebo opotřebovaného vodoměru provádí obec na své náklady.
  5.  Odběratel nesmí bez souhlasu provozovatele porušit plombu.
  6. Každý odběratel má přidělen vodoměr pod číslem, stejně tak plombu.
  7. Zaměstnanci obce budou provádět mimo pravidelné čtvrtletní odečty stavu vodoměrů i náhodné kontrolní odečty s kontrolou vodoměru a porušenosti plomb.
  8. Každý odběratel je povinen provozovatele pustit kdykoliv k vodoměru.
  9. Všichni odběratelé s „upravenými“ přípojkami, porušenými plombami či černou přípojkou budou podle smlouvy sankcionováni a bude na ně nahlíženo, jako na černé odběratele. Tito odběratelé uhradí sankci a ještě veš6,1keré ztráty vzniklé na vodovodní síti.
  10. Žádné výmluvy nebudou tolerovány.

Je smutné, že na malé obci, kde se všichni známe, okrádá soused souseda! 

 

                                                                                     Romana Jarošová

                                                                                  starostka obce Nučice

 

 

Informace obecního úřadu

   Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Nučice bude z důvodu čerpání dovolené v pondělí, dne 7.5.2012 zcela uzavřen. Náhradní „úřední den“ bude ve středu, dne 9.5.2012, kdy bude kancelář otevřena od 7.30 do 19.00 hodin.

 

   Připomínáme některým domácnostem, že nemají uhrazeno vodné za I.čtvrtletí 2012 a některé dokonce opomněly uhradit  druhou splátku poplatku za likvidaci odpadu.

 

   Od čtvrtka, dne 3.5.2012 si můžete v kanceláři úřadu vyzvednout objednané tabulky s domovními čísly. Cena jedné je 180,-Kč za kus.

 

   Koncem měsíce dubna se konal zápis dětí do Mateřské školy Kuřátka Nučice. Zapsáno bylo celkem 21 dětí na 5 volných míst. Téměř ve stejné době byla starostka naší obce ještě oslovena kolegou z obce Vlkančice, jejíž vedení má zájem o dlouhodobé umísťování dětí v naší mateřince. Naše školka by tedy měla i do budoucna sloužit dětem a jejich rodičům celkem ze šesti obcí.

   Po zvážení nastalé situace se vedení obce Nučice začalo opět zaobírat otázkou otevření další třídy. Po jednáních na Krajské hygieně, Krajském úřadu Stř. kraje a se starosty okolních obcí bylo projednáno, že ze stávající ložnice bude vytvořena druhá třída. Sociální zázemí pro děti se musí rozšířit o další dvě umyvadla a WC, využívána bude i bývalá šatna. Finančně by se měly na rozšíření kapacity podílet všechny obce. Největší částkou by měla přispět obec Vlkančice.

   Od 1.9.2012 bude naše školka dvoutřídní s kapacitou 26 dětí v jedné a 12 dětí ve druhé třídě. Kladné rozhodnutí o přijetí obdrží dalších dvanáct rodičů v průběhu měsíce června. Menší třídu bude moci navštěvovat i hendikepovaný chlapeček z naší obce, v doprovodu své osobní asistentky.

 

   V pátek, dne 18.5.2012 se koná první kolo konkurzního řízení na ředitelku Mateřské školy Kuřátka Nučice. Celkem se přihlásily tři zájemkyně.

 

  

   Všechny občany zveme v pondělí, dne 14.5.2012 v 19.00 hodin na zasedání zastupitelstva obce Nučice.

Předběžný program: 1. Rozpočtové opatření č.1/2012

                                  2. Smlouva s obcí Vlkančice ohledně mateřské školy

                                  3. Soutěž „Rozkvetlý dům“

                                  4. Příjem dotace od Stř.kraje

                                  5. Navýšení kapacity MŠ

 

    Z obecního bytového domu se odstěhovaly dvě rodiny. Obec využila situaci jednoho prázdného bytu a začátkem měsíce května bude provedena výměna oken v celém prvním patře, která jsou ve velmi havarijním stavu.

 

   V úterý, dne 24.4.2012 navštívili Mateřskou školu Kuřátka Nučice zástupci Programu rozvoje venkova, MAS Podlipansko, Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a zástupci Evropské unie. Celkem se sjelo do naší školičky kolem 40 hostů, kteří si s obdivem prohlédli opravenou budovu, nejvíce je zaujala barevná fasáda.  Děti z mateřinky předaly všem návštěvníkům na památku symbol naší školičky, kuřátko z keramiky na ozdobení květináče.

 

   V průběhu letních prázdnin bude na zahradě mateřské školy provedena výměna části vodovodního řadu, který je v uvedeném místě v havarijním stavu. Přepojit se bude muset i šest domovních přípojek a zároveň budou vytvořeny nové přípojky na stavební pozemky u mateřské školy.  

 

   Sluníčko nás o uplynulém víkendu mile potěšilo. Většina obyvatel využila prodlouženého víkendu k úpravě zahrádek a tak sekačky a křovinořezy bylo slyšet odevšad. Všichni chápeme, že po zimě je každý natěšený a zahrádky je nutné upravit, nařezat zásoby dřeva na zimu, ale v neděli ráno v 6.00 hodin?

   Trochu ohleduplnosti by neškodilo. Váš soused má třeba malé děti, které chodí po obědě odpočívat a většinou každý si rád alespoň v neděli trochu přispí. Snažme se prosím všichni, abychom alespoň neděle trávili v klidu a neodpočívali za rachotu sekaček a křovinořezů.

 

   V sobotu, dne 19.5.2012 se koná od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nučicích slavnostní „Vítání nových občánků“.  Starostka obce přivítá Jiřího Pivoňku, Annu Jírů a Amálii Bradáčovou.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů

   V sobotu, dne 12.5.2012 se koná v Oplanech od 13.00 hod. „Soutěž v požárním sportu“. V soutěži se utkají družstva žen a mužů z obcí: Konojedy, Nučice, Oplany, Výžerky. Přijďte podpořit nučické hasiče a hasičky.

 

 

Sdružení Nučických žen

   V úterý, dne 15.5.2012 pořáda SNŽ ve spolupráci s Obecním úřadem v Nučicích zájezd do divadla Na Jezerce v Praze na komedii „Mandragora“.  Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Jan Holub atd.

Posledních 8 vstupenek (včetně dopravy) za 350,-Kč je k zakoupení v kanceláři OÚ v Nučicích.

 

   V sobotu, dne 19.5.2012 pořádá Sdružení Nučických žen „Májovou taneční zábavu“. K tanci a poslechu hraje skupina ATLANTIC. Začátek ve 20.30 hodin. Vstupné 90,-Kč. Výtěžek akce bude použit na oslavu Dne dětí.

 

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že v sobotu, dne 19.5.2012 bude na pozemku vedle výkrmny přistaven od 9.00 do 11.00 hodin kontejner na nadměrný odpad, dále zde můžete odevzdat zaměstnancům obce nebezpečný odpad, motorové oleje, barvy, baterie, akumulátory, lednice, televize a jiné nerozebrané elektro),  pneumatiky od osobních automobilů bez disků a kov.

   Dále připomínáme, že ve středu, dne 9.5.2012 bude proveden svoz plastů.

 

 

Jubilea

V měsíci dubnu oslavila významné životní jubileum paní Helena Seifertová a pan Jiří Urban.

   Kulaté narozeniny oslavila paní Šárka Žylová a zakulacené pan František Novák.

   Naše nejstarší občanka, paní Anna Šimonová oslavila 95.narozeniny. V současné době žije spokojeně v penzionu pro seniory v Českém Brodě a všechny Vás v Nučicích moc pozdravuje.

Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně spokojenosti, štěstí a hlavně zdraví.

 

 

Sport
Mistrovská utkání – mužstvo Nučice „A“

Nučice A - Tuchoraz B 0:1(0:1)           Rozhodčí:Vilém Löve    Diváci:40

 

Kozojedy – Nučice A   1:2(0:0)            Rozhodčí:Jiří Dvořák    Diváci:60

Branky: Jiří Galler, Jakub Novák


Nučice A - Plaňany 1:1)1:0)                  Rozhodčí: Petr Neumann Diváci:50

Branky: Robert Jícha


Jevany - Nučice A 2:1(1:0)                    Rozhodčí:Roman Pikner   Diváci 75
Branky: Jícha Robert

 

Nučice A - Tuklaty 1:0(0:0)                       Rozhodčí: Josef Tvrdý   Diváci: 60

Branky: Kamil HurtíkMistrovská utkání – Nučice „B“

Liblice B - Nučice B 4:1(3:1)              Rozhodčí: Roman Pikner  Diváci: 20
Branka: Jaroslav Bohata.

Nučice B -Ždánice 2:2(2:1)                Rozhodčí: Roman Pikner   Diváci: 50
Branky: Vladimír Rejholec, Petr Nevšímal

Rostoklaty B - Nučice B 2:0(1:0)            Rozhodčí: Milan Holý   Diváci: 30

 Nučice B - Břežany II B 3:3(2:2)   Rozhodčí: Jaroslav Divíšek   Diváci: 50
Branky: Michal Nanko, Petr Nevšímal, Pavel Jícha

 

Dobřichov _ Nučice B 8:1(3:1)              Rozhodčí: Zdeněk Lev    Diváci:40

Branky: Jan Hodík ml.

Mistrovská utkání – Nučice - dorost

Nučice - Velký Osek 2:4(0:1)            Rozhodčí: Roman Pikner     Diváci:50
Branky: 2x Filip Kubalík

Ovčáry - Nučice 6:2(2:1)                        Rozhodčí: Milan Holý   Diváci: 30

Branky: Filip Kubalík, Martin Jícha

 

Nučice - Týnec n. L.  2:7(1:4)        Rozhodčí: Pavel Krutský ml. Diváci: 40
Branky: 2x Filip Kubalík

Cerhenice - Nučice 4:2(0:1)                    Rozhodčí: Jiří Dvořák   Diváci: 20
Branky: Ladislav Lupínek, Filip Kubalík (hřiště Vrbová Lhota)

Nučice - Veltruby 5:1(2:1)                     Rozhodčí: Josef Tvrdý   Diváci: 50
Branky: 2x Filip Kubalík,  Matěj Chromý z PK, Jiří Jindra, Ondřej Liška.

 

 

 

  

 

Vydáno dne  2.5.2012  -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 165 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz