Obsah

Informace obecního úřadu

   V areálu mateřské školy byla zahájena rekonstrukce části hlavního vodovodního řadu. Jedná se o nejvíce poruchový úsek, který byl zcela vyměněn. V průběhu prázdnin bude rekonstrukce vodovodu pokračovat. 

 

   Zaměstnanci obce provedli ve spolupráci s odbornou firmou opravu havárie vodovodního řadu u dvojdomků. Na vyhledání poruchy musela být přivolána specializovaná firma, aby přesně lokalizovala místo poruchy, jelikož se porucha nacházela přímo v komunikaci z betonových panelů, které musely být před opravou odstraněny. Práce byla komplikována i přítomností kabelů z trafostanice k dvojdomkům.

 

  Oznamujeme občanům, že v pátek, dne 13.července 2012 a v sobotu, dne 14.července 2012 budou zaměstnanci obce provádět skutečné odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby vyčerpali vodu ze zatopených šachet a zajistili bezproblémový přístup k vodoměrům.           Po obdržení faktury můžete vodné uhradit na účet obce 4823151/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, nebo můžete provést úhradu osobně v kanceláři úřadu.

 

  Kancelář Obecního úřadu v Nučicích bude o prázdninách z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena. Přesný termín nejsme schopni v současné době z důvodu prováděných změn v mateřské školce a rekonstrukci části hlavního vodovodního řadu sdělit. Přesný termín uzavření kanceláře úřadu bude včas zveřejněn na úřední desce obce a bude vyhlášen rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

 

 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice

  V době letních prázdnin proběhne v mateřské škole velké stěhování. Z jednotřídní mateřské školy pro 28 dětí a kuchyně pro zhotovení 30 porcí hlavního jídla a svačinek, se otevřením dalšího prostoru a vybavením kuchyně rázem změní naše školička na dvoutřídní, s kapacitou 38 míst, kapacita kuchyně bude navýšena na 45 porcí. Největší náklad bude za pořízení multifunkční pánve, škrabky brambor a zeleniny, multifunkční robot, výkonný odsavač par a zabudování výlevky. Pro nové děti budou zakoupeny stolečky, židličky, lehátka. Finančně se na všech nákladech na základě smluv podílí i okolní obce. Obec Vlkančice poskytla  částku 150000,-Kč, 50000,-Kč přispěje obec Výžerky, obec Oplany uvolnila 30000,-Kč , obec  Konojedy 25000,-Kč a obec Prusice 20000,-Kč.

Navýšení kapacity mateřinky bylo již schváleno krajskou hygieničkou a nyní čekáme na změnu zápisu v rejstříku škol.

   Po změně zápisu musí být vyhlášen nový zápis dětí do mateřské školy. Přesný termín zápisu bude zveřejněn na úřední desce obce a mateřské škole.

 

 V polovině měsíce června byla na základě konkurzu a odsouhlasení zastupitelstvem obce jmenována nová ředitelka Mateřské školy Kuřátka Nučice, Jana Javůrková a to po dobu výkonu veřejné funkce ředitelky školy. Paní Jana Javůrková pracovala před mateřskou dovolenou v naší mateřince jako učitelka. Po úmrtí ředitelky Ireny Brandejské byla starostkou obce požádána o předčasně ukončení mateřské dovolené a byla pověřena řízením školky do vyhlášení vítěze konkurzu.

   Od září bude přijata do  nově vznikající druhé třídy  nová paní učitelka a další nahradí p.učitelku Marii Rybářovou, která se s naší školkou rozloučila.

    Ředitelka mateřské školy oznamuje rodičům, že stravné a školné na měsíc září bude možné uhradit u paní Kopecké v mateřské škole ve dnech 27. a 28.srpna 2012 od 8 do 12 hodin.

 

Sport

Mistrovská utkání – Nučice „A“
Nučice A - Radim B 0:1(0:1)                                Rozhodčí: Humpolák   Diváci: 60

Pečky A - Nučice A 4:2(2:1)                                        Rozhodčí:Burda  Diváci: 100
Branky: Jiří Galler, Jaroslav Pečenka

Nučice A - Kšely 4:0(1:0)                                               Rozhodčí: Löve  Diváci: 60
Branky: 2x Filip Kubalík, Petr Zápotocký, Jiří Galler

Nučice A skončili v sezóně 2011/2012 v tabulce III.B třídy na
5.místě, 12 výher, 5 remíz a 9 porážek, skóre 51:42 a 41 bodů.

Mistrovská utkání – Nučice „B“
Plaňany B - Nučice B 2:1(1:1)                               Rozhodčí:Humpolák   Diváci: 30
Branka: Vladimír Rejholec

Nučice B - Pečky B 1:7(1:4)                                      Rozhodčí:Maťátko   Diváci: 40
Branka: Pavel Jícha z PK

Velké Chvalovice - Nučice B 2:3(1:1)                       Rozhodčí:Krupička  Diváci:25
Branky: 2x Petr Nevšímal, Jaroslav Bohata

Nučice B skončily v sezóně 2011/2012 v tabulce IV.C třídy na 11.místě,  9 výher, 3 remízy a 14 porážek, skóre 50:81 a 30 bodů.

Mistrovská utkání – Nučice dorost
Nučice - Bečváry 4:1(1:1)                                      Rozhodčí:Humpolák   Diváci: 60
Branky: 2x Matěj Chromý, 2x Filip Kubalík

Dobřichov - Nučice 3:6(1:2)                                       Rozhodčí:Kubera   Diváci: 30
Branky: 4x Filip Kubalík, Jakub Hervert, Karel Bečka

Dorost Nučic skončil v sezóně 2011/2012 v tabulce okresního přeboru  na 6.místě, 12 výher a 12 porážek, skóre 69:70 a 36 bodů.

 
  V sobotu, dne 16.6.2012  se od 20:00 až do ranních hodin konala na hřišti v Nučicích rozlučka mužstev A, B a dorostu Nučic s letošní fotbalovou sezónou, spojená s pohoštěním, živou hudbou a tancem za účasti asi 50 lidí.

 

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že ve středu, dne 11.července 2012 bude proveden odvoz plastů.  Žluté pytle je nutné připravit před dům nejlépe den předem, jelikož svozová firma přijíždí do obce někdy i před 6 hodinou ranní a později vyndané pytle nejsou odvezeny. Pokud připravíte pytle večer, den před svozem, těmto problémům se vyhnete. Prosíme občany, aby dávali na vývoz pouze zcela plné pytle. Odvozem poloprázdných pytlů se zbytečně prodražuje likvidace odpadů v obci.

   Vláda schválila zákon č.174/2012, který umožňuje obcím navýšit od ledna 2013 poplatek za likvidaci odpadu až na 1000,-Kč na osobu a na objekt využívaný k rekreaci (chalupáři). Kolik budeme platit v dalších letech za likvidaci odpadů v naší obci záleží na všech, kteří v obci odpad vytváří. Třiďme odpad a kompostujme bioodpad. Obec i nadále k domácímu kompostování nabízí kvalitní kompostéry za dotovanou cenu.

 

 

Jubilea

   V uplynulém měsíci oslavila své životní jubileum paní Libuše Domkářová, paní Olga Krutská a pan František Boubín. Kulaté významné jubileum oslavila Ing. Jana Fryčová.

 

Pozvání a důležitá data

11.7.2012 – odvoz plastů

13.-14.7.2012 – odečty vodoměrů

 

 

Hlavně všem dětem, ale i  dospělákům přejeme klidné, slunečné a pohodové prázdniny. 

Další číslo Nučického zpravodaje vyjde jako každoročně

 až s končícími prázdninami.  

 

Vydáno dne  9.7.2012  -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 165 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz