Obsah

 

 
                                                                    Nučický zpravodaj
                                             září 2011
 
Vážení spoluobčané,
 posvícení je za dveřmi - hospodyňky gruntují, vaří povidla, nakupují poslední dobroty, bez kterých by se posvícení zaručeně neobešlo. O pořádném posvícení by neměla na žádném stole chybět vypečená kachýnka,  nebo husička,  posvícenské koláče a na návsi „komedianti“ a večer pořádná „tancovačka“. Hlavně si budeme přát, aby tentokrát nevyšla  předpověď meteorologů.
   Všem, obyvatelům návsi a blízkého okolí předem děkujeme za toleranci zvýšené hlučnosti a zároveň děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem obce.
                                                               Romana Jarošová – starostka obce
 
 
                                                                                                           
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.9.2011
  Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno rozpočtové opatření č.1/2011.
 
   Projednána a schválena byla nájemní smlouva týkající se pronájmu provozovny kadeřnictví jedinému zájemci.
 
Odsouhlaseny byly tři smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ pro podzemní kabelové vedení el.energie k novým rod. domkům přes pozemek p.č.1212, 1180 a pozemku p.č 1200/1 v kat.území Nučice.
 
   Projednáván byl záměr investora, který má zájem o bytovou výstavbu v areálu výkrmny na pozemcích PK 643/1 a PK 642/1 v k.ú. Nučice. Zastupitelé souhlasí s případnou výstavbou za dodržení podmínek, které budou s investorem ještě projednávány.                                       
 
   Projednávána a odsouhlasena byla kupní smlouva, kterou obec Nučice kupuje na splátky do svého vlastnictví pozemek o výměře 3265m² p.č. 641/15 a pozemek o výměře 641/16, oba v k.ú.Nučice. Jedná se o pozemky mezi výkrmnou a rod.domem Smrčinových.
 
   Starostka obce vyhlásila vítěze 5.ročníku „Rozkvetlý dům 2011“. Na prvním místě se umístila díky svým nádherným muškátům nejen na oknech z ulice, ale i díky květinové výzdobě ve dvoře, paní Marta Heřmanová a František Hoffmann, druhé místo za výzdobu oken a vždy rozkvetlé předzahrádky a upravenost staršího domu získávají Ing.Jícha Jaroslav s manželkou Janou a na třetím místě se za vždy rozkvetlou a upravenou  předzahrádku a rozkvetlá okna umístili manželé Josef a Hana Královi. Všem vítězům k ocenění blahopřejeme a těšíme se ještě na více kytiček v příštím roce.
 
   Zastupitelé neodsouhlasili zájem soukromé osoby o koupi pozemků na návsi p.č. 1267 a 1268 vedle prodejny Jednoty o celkové výměře 141m².
 
   Projednán byl i příspěvek do fondu kultury a sportu MAS Podlipansko ve výši 30000,-Kč. Z výše uvedeného fondu může o dotaci do 5000,-Kč na kulturní či sportovní akci požádat každá organizace v obci.
 
   Zastupitelé odsouhlasili kupní smlouvu, kterou obec Nučice kupuje od soukromých vlastníků do svého vlastnictví pozemek p.č.1255/3, 265/6 a pozemek p.č.265/10 o celkové výměře 443m² za celkovou symbolickou cenu 100,-Kč. Obec se na oplátku zavazuje, že bude nadále provádět běžnou a zimní údržbu asfaltové plochy na pozemku p.č. 265/3. Jedná se o pozemky mezi bytovými domy.      
 
   Na posledním zasedání bylo rozhodnuto, aby starostka obce odložila termín podání proplacení dotace ze SZIF, který poskytl dotaci na dokončení rekonstrukce MŠ Kuřátka Nučice z 10.10.2011 na 31.10.2011. Důvodem je získání času na provedení kontroly dokumentů potřebných k závěrečnému vyúčtování dotace na MAS Podlipansko.
 
   Z důvodu nárůstu počtu parkování nákladních vozidel v obci končí období „tolerance“ jak z řad občanů, tak zastupitelů obce. Starostka obce byla na posledním zasedání zastupitelstva pověřena, aby vyzvala prozatím řidiče a  majitele vozidel nad 3,5t parkujících na veřejných prostranstvích, aby dbali na dodržování  zákona o silniční dopravě č.111/1994, § 9, odstavec 4c, kde se uvádí, že vozidla nad 3,5t nesmí parkovat na veřejných volně přístupných prostranstvích mimo prostranství tomu určená – tedy parkoviště.  
  Nikdo nechce nikomu způsobovat žádné problémy s parkováním, ale představme si, že by každý řidič, který využívá ve své práci nákladní vozidlo, parkoval u svého domu? Právě proto je tato situace řešena přímo zákonem, kterým by se měl každý dopravce řídit.
   Přestože obec nemá povinnost zajistit podnikatelům v dopravě parkování, nabízí obec pomocnou ruku v zajištění parkování výše jmenovaných vozidel na soukromém a k parkování určeném pozemku vzdáleného 8km od naší obce.   
                            
   Starostka obce informovala o průběhu dokončovacích prací na budově Mateřské školy Kuřátka Nučice. Plánované práce proběhly dle stanoveného časového plánu a všichni věříme, že rekonstrukcí byl splněn cíl - odstranit příčiny dalšího vlhnutí zdiva, opadávání omítek a vznik plísní. Do základů budovy voda zatékala 35 let, takže ji musíme dát nějaký čas, nežli pořádně vyschne. V současné době je budován z důvodu bezpečnosti v dopravě (vznik nových stavebních pozemků u mateřské školy) chodník podél celé budovy školky.
 
  V neděli, dne 9.října 2011 ve 14.00 hodin proběhne slavnostní předání zmodernizované budovy  Mateřské školy Kuřátka Nučice dětem. Budova bude od 14.00 do 15.00 hod. otevřena pro širokou veřejnost a všichni návštěvníci si budou moci prohlédnout celý prostor pro naše nejmenší, historické fotografie a fotografie z průběžné šestileté rekonstrukce. Pozváni přijal místo hejtmana Středočeského kraje Mudr. Davida Ratha vedoucí odboru zdravotnictví MUDr. Pavel Kubíček, ředitelka MAS Podlipansko Ing. Markéta Pošíková a dále očekáváme manažerku MAS Podlipansko  a místostarostku města Kostelce Ing. Janu Havelkovou, Ing. Jaroslava Coubala,  starosty a zastupitele okolních obcí.
 
    V pátek, dne 30.9.2011 a v sobotu, dne 1.10.2011 prováděli zaměstnanci obce odečty vodoměrů. Žádáme všechny domácnosti, které nezajistily přístup k vodoměrům, aby stav vodoměru nahlásily nejpozději v pondělí, dne 10.10.2011 v kanceláři úřadu.
Domácnosti následně obdrží fakturu se splatností  17.10.2011, což znamená, že vodné musí být uhrazeno nejpozději do 17.10.2011!
  
 Obecní úřad Nučice přijímá do 31.října 2011 nabídky na zimní údržbu komunikací (vyhrnování sněhu). Nabídky musí být v zalepené obálce a označeny nápisem „Zimní údržba komunikací 2011“. V nabídce uveďte cenu za jednorázové vyhrnutí obce a hodinovou sazbu.
 
 
Sbor dobrovolných hasičů
   Nučičtí hasiči pořádají v sobotu, dne 8.10.2011 tradiční „Posvícenskou zábavu“. K tanci a poslechu hraje skupina Kolář Band. Srdečně zvou pořadatelé.
Sport
Mistrovská utkání – Nučice „A“
Nučice A - Kozojedy 3:2(3:0)                  Rozhodčí: Zdeněk Grund    Diváci:100
Branky: 2x Jiří Galler, Robert Jícha

Plaňany - Nučice A 4:5(4:3)                     Rozhodčí: Petr Kopecký   Diváci: 50
Branky: 2x Jiří Galler, Jakub Novák, Robert Jícha, Jan Vedral

Nučice A - Jevany 7:1(5:0)                       Rozhodčí: Martin Kadleček   Diváci: 80
Branky: 2x J. Novák, A. Stárek, J. Pečenka z PK, Jiří Galler, Adam T., F.Kubalík
         
Tuklaty - Nučice A 0:2(0:1)                      Rozhodčí: Vilém Löve Diváci: 60
Branky: 16.a 80.Robert Jícha

Mistrovská utkání – Nučice „B“
Ždánice - Nučice B 9:3(4:1)                      Rozhodčí: Jaroslav Divíšek   Diváci: 100
Branky: Michal Nanko z PK, Jaroslav Bečvařík z PK, Jaroslav Bohata

Nučice B - Rostoklaty B 0:1(0.0)               Rozhodčí: Aleš Burda   Diváci:30

Břežany II B - Nučice B 2:3(0.0)                Rozhodčí: Martin Čihák Diváci: 50
Branky: 2x Radek Adam, Petr Nevšímal

Nučice B - Dobřichov 1:6(1:4)                    Rozhodčí: Roman Maťátko Diváci. 70
Branka Nučic B: Jaroslav Bohata

Mistrovská utkání – Nučice – dorost
Nučice - Ovčáry 7:3(4:2)                            Rozhodčí: Petr Klégr ml.   Diváci: 60
Branky: 5x Filip Kubalík, Jakub Hervert, Martin Jícha

Týnec nad Labem - Nučice 5:3(3:1)           Rozhodčí. Aleš Burda Diváci: 30
Branky: 3x Filip Kubalík

Nučice - Cerhenice 3:1(0:0)                        Rozhodčí: Pavel Krutský ml.   Diváci: 60
Branky: 3x Filip Kubalík.

Veltruby - Nučice 3:2(1:1)                          Rozhodčí: Jaroslav Divíšek Diváci: 10
Branky : Filip Kubalík, Jakub Hervert.


Odpady                                 
   Upozorňujeme občany, že z důvodu posvícení, byl přesunut termín odvozu plastů ze soboty na pátek. Žluté pytle připravte před dům na 6.00 hodinu v pátek, dne 7.10.2011.
 
Úmrtí
   Poslední den v měsíci září jsme se naposledy rozloučili s bývalou občankou a zastupitelkou naší obce paní Milenou Jíchovou, která zahynula tragicky při dopravní nehodě dne 24.9.2011 ve věku 43. let. Čest její památce!
 
Narození
   Před prázdninami se poprvé stal tatínkem pan František Palacký, kterému přítelkyně Jana porodila syna Michala.    
   Koncem měsíce září se stal tatínkem Martin Frühauf, kterému přítelkyně Dana porodila dceru Nikolu Frühaufovou a stejného štěstí se dočkali manželé Martina a Kamil Hurtíkovi, kterým se narodil syn Jan Hurtík. Rodičům gratulujeme a malé Nikolce , Michálkovi a Honzíčkovi přejeme, aby v lásce a ve zdraví vyrůstali.
 
Jubilea
   V uplynulém měsíci oslavila zakulacené narozeniny paní Alžběta Chromá. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
 
 
Pozvání a důležitá data
7.10.2011 - vývoz plastů
8.10.2011 – Posvícenská zábava
9.10.2011 od 14.00 do 15 hodin- Den otevřených dveří v MŠ Nučice
do 17.10.2011 – úhrada vodného
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V  MATEŘSKÉ ŠKOLE KUŘÁTKA NUČICE
V neděli, dne 9.října 2011 ve 14.00 hodin proběhne slavnostní předání zmodernizované budovy  mateřské školy dětem.
Budova bude od 14.00 do 15.00 hodin otevřena pro širokou veřejnost a všichni návštěvníci si budou moci  prohlédnout  celý prostor pro naše nejmenší. Připraveny budou  historické fotografie, práce dětí a fotografie z průběhu šestileté rekonstrukce.
Srdečně Vás tímto zveme.
 
 
 
 
Vydáno dne 5.10.2011 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz