Obsah

Informace obecního úřadu

   ČEZ Distribuce oznamuje, že z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy,  bude ve středu, dne 16.listopadu  od 8.00 do 16.00 hodin  přerušena dodávka el.energie do části obce Nučice: bytové domy, od budovy bývalé školy směrem ke Kostelci n.Č.l. a rodinné domky nová zástavba. Dosud se nám bohužel nepodařilo zjistit, o jakou část nové zástavby se jedná.

 

   V neděli o posvícení se konal v Mateřské škole Kuřátka Nučice „Den otevřených dveří“. Z pozvaných hostů se jich moc nedostavilo, ale to nikomu nebránilo v prohlídce celé zrekonstruované budovy. Velkým množstvím návštěvníků, a to nejen z naší obce, byla  nejvíce obdivována nová barevná fasáda, sociální zázemí dětí a nová kuchyň.

   Již při podávání žádosti o dotaci byly děti vyzvány, aby samy namalovaly, jakou by si  přály školku. Nejvíce se objevily obrázky s pruhovanou, duhovou školkou.  Základem nové omítky je tedy žlutá barva – (podle kuřátek, které má školka v názvu) a dále budovu zdobí tři duhy, abychom alespoň částečně splnily přání dětí.

   V současné době starostka obce provádí závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace na dokončení rekonstrukce školky, aby mohlo dojít ze strany poskytovatele dotace (Státní zemědělský intervenční fond) k proplacení. Dosud veškeré výdaje spojené s rekonstrukcí musela uhradit obec ze svých zdrojů a pokud dobře dopadne závěrečné vyúčtování, teprve pak budou uvolněny pro naši obec peníze z Evropské unie.

 

   Obec Nučice zakoupila do svého vlastnictví pozemek mezi domkem manželů Smrčinových a bývalou výkrmnou vepřů. Pozemek bude v jarních měsících upraven a nově oplocen, abychom zamezili přístupu „čuňatům“, která tu neustále vytváří černou skládku.

 

   Obec Nučice zaměstnává jednoho trvalého zaměstnance. Další pracovní místa  v obci jsou vytvořena pouze pro uchazeče evidovaných na úřadu práce. Do pracovního poměru jsou uchazeči přijati za podmínky, že pracovní místo je  finančně podpořeno Úřadem práce pro Prahu-východ z programu Evropské unie. V současné době je finančně podpořeno místo  pana Bohuslava Kardy a Miroslavy Jirsové.

 

   V kanceláři obecního úřadu je zveřejněna nabídka kominíka p. Truneckého, který nabízí ve dnech 28.-29.11.2011 vymetení komínů, vybrání sazí a vystavení zprávy o kontrole spalinových cest cca za 600,-Kč. Revize komínů je nutná pouze v případě kolaudace nového komína. V případě zájmu o výše uvedené práce se můžete nejpozději do 21.11.2011 v kanceláři OÚ  Nučice nahlásit do seznamu zájemců.

 

    Přestože dva roky platí „chodníkový zákon“, i v letošním roce  si Vás, občany,  dovoluje starostka obce opět požádat o pomoc s úklidem sněhu hlavně na chodnících. Zaměstnanci obce se budou snažit zajistit průchodnost chodníků za pomoci sněhové frézy a hrabel, ale hlavně při sněhové kalamitě opět rádi přivítáme každou pomocnou ruku.

 

   Z finančních důvodů byla odložena rekonstrukce části vodovodu na zahradě mateřské školy.

 

   Firma Elmoz  dokončila vrchní asfaltový povrch na komunikaci u dvojdomků, který byl narušen z důvodu  napojení nového rod. domku k síti el.energie.

 

   Důrazně upozorňujeme všechny dlužníky, kteří ještě neuhradili vodné za 3. a dokonce někteří i za 2.čtvrtletí tohoto roku, že pokud nedojde z jejich strany k vyrovnání dluhu nejpozději  7.listopadu 2011 do 19.00 hodin, bude jim od úterý, dne 8.listopadu omezena dodávka pitné vody.

 

Odstávky vydávání e-pasů  a občanských průkazů

   Ministerstvo vnitra informuje občany o odstávkách vydávání pasů a občanských průkazů v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu:

- o vydání e-pasu je možné požádat nejdéle do 19.prosince 2011 na obci s rozšířenou působností

(občan s trvalým pobytem v Nučicích podá žádost na MěÚ v Říčanech)

- vydávání cestovních pasů typu „Blesk“ se odstávka netýká

- v době od 27.prosince 2011 do 30.prosince 2011 nebudou e-pasy ani  vydávány

- do 30.listopadu 2011 je možné podat žádost o stávající typ OP se strojově  čitelnými údaji, pokud je žádost podána na nepříslušné obci s rozšířenou působností,  nebo na matričním úřadu

(např. - občan s trvalým pobytem v Nučicích podá žádost na matričním úřadu v Praze)

- do 14.prosince je možné podat žádost o stávající typ OP se strojově čitelnými údaji, pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

(např. -  občan s trvalým bydlištěm v Nučicích podá žádost na MěÚ v Říčanech)

- v době od 15.prosince do 30.prosince 2011 lze vydat jen občanský průkaz typu „Blesk“ s dobou platností 1 měsíce bez správního poplatku

- dosavadní občanské průkazy které občané již vlastní,  zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

 Sbírka použitého ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem v Nučicích vyhlašuje v pondělí, dne 28.11.2011 od 9.00 do 19.00 hodin v tělocvičně, v budově bývalé školy 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

Ø     Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Ø     Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Ø     Látky (minimálně 1m2)

Ø      Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky

Ø     Vatované přikrývky, polštáře a deky

Ø     Obuv – veškerou nepoškozenou

Ø     Hračky – nepoškozené a kompletní 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

Ø  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

Ø  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Ø  znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Všem dárcům děkujeme za pomoc.

 

Hasiči

   V pátek, dne 25.11.2011 se koná od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nučice. Srdečně zveme všechny členy.

Sport

Dorost Nučice – mistrovská utkání

Nučice - Krakovany 5:3(3:0)               Rozhodčí: Roman Maťátko   Diváci: 50
Branky: 4x Filip Kubalík, Matěj Chromý z PK

Tuchoraz - Nučice 4:3(3:2)                   Rozhodčí: Roman Pikner   Diváci: 15
Branky: 2x Filip Kubalík, Jakub Hervert

Nučice - Sendražice 1:0(0:0)                 Rozhodčí: Josef Tvrdý   Diváci: 40
Branka: Filip Kubalík

Nučice - Velim B 0:4(0:2)                     Rozhodčí. Milan Žaloudek   Diváci: 40
ŽK: 71.Karel Bečka - Petr Fořt, 88.Jan Čech - Branky: 78.a 90.Petr Fořt, 6.Ondřej Kosina, 11.Martin Souček


Nučice - Dorost: Jakub Procházka - Ondřej Havel, Martin Jícha, Tomáš Miňovský, Ladislav Lupínek - Lukáš Bulíček, Matěj Chromý, Filip Bouzek, Michal Horáček (46.Karel Bečka) - Jakub Hervert, Filip Kubalík.

Trenér: Tomáš Krutský

 

Nučice „A“ – mistrovská utkání
Nučice A - Horní Kruty 5:2(2:0)        Rozhodčí: Roman Maťátko   Diváci: 80
Branky: Jakub Novák, Jiří Galler, vlastní Jan Sádlík, Petr Zápotocký z Pk, Pavel Krutský ml.

Dobré Pole - Nučice A 3:1(2:1)          Rozhodčí: Martin Kadleček  Diváci: 70   Branka: Jiří Galler

Nučice A - Libodřice B 3:2(2:1)         Rozhodčí: František Neuman   Diváci: 80
Branky: 2x Antonín Stárek, Jiří Galler
Nučice A - Rostoklaty 0:0                     Rozhodčí: Milan Žaloudek   Diváci: 80

ŽK: 89.Jaroslav Pečenka

Nučice A: Tomáš Krutský - Filip Holub, Jaroslav Pečenka, Kamil Hurtík, Jan Vedral - Jakub Novák, Petr Zápotocký, Antonín Stárek, Tomáš Adam – Jiří Galler, Pavel Krutský ml. (76.Robert Jícha).

Trenér: Pavel Krutský st.

Nučice „B“ – mistrovská utkání
Přistoupim - Nučice B 0:2(0:1)           Rozhodčí: Martin Kadleček   Diváci: 30
Branky: Petr Nevšímal, Jaroslav Bohata

Nučice B - Kouřim B 1:2(0.1)             Rozhodčí: Roman Pikner   Diváci: 50
Branka: Petr Nevšímal

Chotutice - Nučice B 6:3(2:1)             Rozhodčí: Jaroslav Sahula   Diváci: 20
Branky: Radek Adam, Petr Nevšímal, Michal Nanko

Třebovle B - Nučice B 3:1(2:0)               Rozhodčí: Libor Peška   Diváci: 50
Branka Nučic B: Radek Adam
Nučice B: Miroslav Svoboda - Michal Nanko, Jaroslav Bečvařík, Jiří Sládeček, Pavel Hanuš - Jan Hodík ml., Petr Nevšímal, Jan Votruba, Vladimír Rejholec - Radek Adam, František Palacký

Odpady

   Připomínáme občanům, že 2.prosince 2011 bude proveden svoz plastů. Žluté pytle připravte před dům na 6.00 hodinu.

   Jelikož i v naší obci žijí „čuňata“, která vytvořila hromadu odpadků na pozemku vedle výkrmny, jsme nuceni zajistit další kontejner na odvoz této černé skládky. Kontejner bude přistaven na pozemek vedle výkrmny a abychom zbytečně nezvyšovali náklady na likvidaci odpadů, bude tento kontejner opět zpřístupněn pro všechny obyvatele obce a to v sobotu, dne 26.11.2011  od 10.00 do 11.00 hodin. V uvedený čas je možné na pozemku odložit i staré železo. Žádáme všechny občany, hlavně ty nezbedné, aby laskavě vyhazovali odpad pouze do popelnic a nebo do kontejnerů. Předem děkujeme!

Vzpomínáme

    Dne 4.září 2011 jsme si připomněli smutné 2.výročí úmrtí naší drahé maminky, manželky a babičky, paní Věry Blandové. Nikdy nezapomeneme!                                                                                     manžel s rodinou

 

Úmrtí

   V úterý, dne 11.října 2011 nás navždy opustila občanka naší obce, paní Danuše Vacková ve věku 51 let. Čest její památce!

 

Jubilea

   V uplynulém měsíci oslavila významné životní jubileum  paní Dana Holubová a paní Lenka Jablonická. Oběma oslavenkyním gratulujeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, ale hlavně zdraví.

 

Poděkování

   Děkuji touto cestou rodině Kašových za pravidelnou péči o veřejné prostranství u rybníčku u návsi a panu Miroslavu Kočímu st. za opravu lapáku u autobusové zastávky Na kladívku a obsekání loni vysázených stromků.

                                                                    starostka obce Romana Jarošová

 

Pozvání a důležitá data

do 7.11.2011 do 19.00 hodin – úhrada vodného dlužníky

16.11.2011 od 8.00 do 16.00 hod. – přerušena dodávka  proudu do části obce

do 21.11.2011 – nahlášení případného zájmu o kominické služby

25.11.2011 od 19.00 hod.- valná hromada SDH Nučice

26.11.2011 od 10.00 do 11.00 hod. – kontejner na nadměrný odpad

28.11.2011 od 9.00 do 19.00 hodin – sbírka použitého ošacení

2.12.2011 – odvoz plastů

4.12.2011 – Mikulášská nadílka pro děti a rozsvícení vánočního stromečku na návsi

 

 

Vydáno dne 2.11.2011 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz