Obsah

Nučický zpravodaj
leden 2011  
 
Vážení spoluobčané,
 
   nedávno jsme vítali rok 2000. Deset let uběhlo jak voda v potoce a za krásného ohňostroje jsme přivítali rok 2011. Všem občanům, se kterými jsem si nemohla, nebo nestihla popřát na návsi, dodatečně přeji v  novém roce spoustu osobních, ale i pracovních úspěchů, hodně štěstí, ale hlavně to nejdůležitější, zdraví.
   V letošním roce nás čeká opět spousta práce. Rozpracovaných je spousta projektů a na některé je již přislíbena dotace.  Rádi bychom v letošním roce dokončili rekonstrukci budovy mateřské školy, vyměnili okna v celé budově bývalé školy, provedli rekonstrukci části vodovodu, opravu některých chodníků, rádi bychom letos začali s opravou hrází rybníků a jejich vyčištěním a v neposlední řadě bychom chtěli opět požádat o dotaci na výstavbu kotelny na spalování biomasy, pokud tedy zájem občanů i nadále trvá. Já osobně i nadále považuji výstavbu kotelny za jednu z priorit, ale záleží na Vás, občanech, zda záměr celého zastupitelstva podpoříte, či nikoliv.
    Na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí, dne 14.2.2011 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků, bude na základě také vašich hlasů rozhodnuto, zda bude zadáno vypracování žádosti o dotaci a následně podána žádost o dotaci na výstavbu kotelny na spalování biomasy. Z těchto důvodů si vás dovoluji požádat, abyste se zasedání zúčastnili.
   Dále bude na zasedání projednáván rozpočet na rok 2011, čerpání finančních prostředků a stav účtů k 31.12.2010,  výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, školní řád a kritéria přijetí dítěte do MŠ Kuřátka Nučice pro školní rok 2011 - 2012, žádost o dotaci na vybavení zahrady,  územní plán obce, plán na rok 2011, smlouva na údržbu osvětlení a další.   
                                                                                  Romana Jarošová
                                                                               starostka obce Nučice
 
 Nučický zpravodaj
    Neuvěřitelných 12 let  vydává Obecní úřad Nučice periodikum, které si sami občané nazvali „Nučický zpravodaj“. Právě se vám dostalo do ruky první číslo již 13.ročníku zpravodaje. Tento výtisk obdržela opět každá domácnost do své domovní schránky zdarma. Únorové vydání zpravodaje bude dodáno už jen těm čtenářům, kteří mají o periodikum zájem, zpravodaj si objednali a na jeho celoroční tisk přispěli symbolickou částkou 30,-Kč. Čtenáři, kteří požadují zasílat každé vydání poštou si musí připlatit dalších 120,-Kč na poštovné. Ve zpravodaji se dovídáte důležité informace, zprávy ze zasedání zastupitelstva, ale i to, že třeba váš soused oslavil významné životní jubileum. Velice bychom uvítali, kdybyste se na vytváření Nučického zpravodaje podíleli i vy, sami čtenáři,  svými náměty, nápady, příspěvky nebo i výtkami. Mimo vaše příspěvky bychom ještě rádi rozšířili redakční radu zpravodaje. Pokud máte zájem o spolupráci na vytváření Nučického zpravodaje, přihlaste se v kanceláři úřadu  do 10.února 2011.
 
 
Problémy s prasklým vodovodním potrubím
   Všem občanům se omlouváme za přerušování dodávky pitné vody v nočních hodinách v posledních dvou měsících, kdy naši zaměstnanci v nočních hodinách postupně uzavírali jednotlivé úseky vodovodního řadu z důvodu vyhledávání rozsáhlé poruchy. Přes veškerou snahu se nám poruchu nedařilo dlouhou dobu z důvodu velkých mrazů a značného množství sněhu lokalizovat. Zimní počasí nám však přálo, a tak hned v prvních dnech, kdy teploměry ukazovali spíše jarní teploty, přišlo na řadu noční měření a v čase, kdy jste všichni spokojeně odpočívali, přesně ve 3:15 hod. byl zaměstnanci obce vytypován úsek s poruchou. V dopoledních hodinách byla porucha přesně lokalizována a v  odpoledních hodinách dlouho vyhledávaná porucha odstraněna. V současné době je opět vodovodní řad v pořádku, ale od letošního léta bude postupně docházet k výměně potrubí na problematických úsecích. Obec požádala o finanční dotaci kraj. Pokud dotaci neobdržíme, bude rekonstrukce vodovodu provedena z rozpočtu obce.
 
 
Zrušit, či se pokusit obnovit činnost Mikroregionu Černokostelecko?
   Tuto zásadní otázku si položilo 14 starostů obcí, kteří jsou členy Mikroregionu Černokostelecko. Ten byl založen jako jeden z prvních mikroregionů za účelem získávání dotací z fondů. Těch, ale bohužel nebylo moc a práce mikroregionu stagnovala. Při poslední schůzce se starostové dotčených obcí dohodli, že se pokusí formou výběrového řízení zajistit schopného manažera, který by se společně se starosty pokusil obnovit činnost Mikroegionu Černokostelecko. Pokud se nezadaří, bude zvážena otázka ukončení činnosti mikroregionu. Provedena byla volba nového výboru, který si mezi sebou do měsíce zvolí nového předsedu a místopředsedu mikroregionu.
 
 
Sdružení vlastníků vodovodu – JEKOZ
   Předposlední den v roce 2010 se konala schůzka sdružení obcí JEKOZ. S činností a významem sdružení byli seznamováni nově zvolení starostové, projednáváno bylo financování, rozpočet na rok 2011 a inventarizace majetku  Mimo jiné byl podán i návrh jednoho nově zvoleného starosty na rozpuštění finančních prostředků z rezervního fondu a snížení nájemného od firmy VODOS, což většinu starostů již delší dobu ve funkcích dosti překvapilo. Na rušném téměř čtyřhodinovém jednání bylo v závěru odsouhlaseno pouze rozpočtové opatření a inventarizace majetku sdružení. Dne 4.2.2011 se uskuteční další schůzka, kde proběhne volba nového vedení JEKOZU, bude projednáván  rozpočet na letošním rok a mimo jiné i návrhy na rozpuštění rezervního fondu a snížení nájemného.
 
 
Budou v naší obci zachovány autobusové spoje?
   Začátkem prosince 2010 obdrželi starostové obcí Středočeského kraje oznámení, že kraj obdrží méně finančních prostředků a že vyhlídky na příští rok nejsou moc příznivé.
   Jak jsme se následně dopátrali, již 1.12.2010 zastupitelé kraje odsouhlasili v rozpočtu snížení dotace na dopravu od 1.1.2011 ve výši 25%, což činí snížení o 180 mil.Kč pro dopravce celého Středočeského kraje a z toho 31 mil. pro PID.
Od 1.1.2011 byla zvednuta cena jízdného o 20% a na měsíc byly zachovány všechny stávající spoje. V následujícím týdnu obdržely všechny obce, včetně té naší, další dopis od kraje, již s vyznačenými zrušenými spoji od 1.2.2011. V Nučicích jsou navrženy ke zrušení „pouze“ dva spoje, v některých obcích je to ale i 50% spojů včetně školních autobusů.            Rozhodnutí kraje zvedlo ze židlí všechny starosty a tak byla dne 6.1.2011 svolána mimořádná schůzka na odboru dopravy krajského úřadu, za přítomnosti zástupců obcí, ROPIDU a kraje, kde byla nastalá situace dosti rušně projednávána. Poslední lednovou sobotu se konalo, nebo spíše se mělo konat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje za hojné podpory starostů. A závěr – ten si udělej občane sám!
 
Uvádíme článek z www.novinky.cz
Levicí ovládaný Středočeský kraj naštval starosty měst
„Naštvaně odcházela téměř stovka starostů a lidí ze středních Čech ze sobotního krajského zastupitelstva. Označili ho za hanebné a nehorázné. Zastupitelé ČSSD a KSČM totiž nehlasovali pro schválení programu, v němž byl prakticky jediný bod, a to plánované rušení autobusových spojů. Tím se odmítli o rušení spojů bavit a odešli ze sálu.
Příště to přijdeme vyházet vidlemi, tohle je nehorázná arogance,“ volal jeden ze starostů, když levicoví zastupitelé rozpustili svým hlasováním jednání  ještě než mohlo začít. „Chtěli jsme se bavit o tom, co rušit a co ne, návrh kraje na rušení spojů nemá žádnou koncepci,“ kritizoval Miroslav Lid z Neratovic. „Pro nás bude rušení dost velký problém, protože by se zrušilo 36 ze 46 spojů. Ani tak nejde o lidi, kteří dojíždějí do práce, ti někteří jezdí auty, ale hlavně o děti, které jezdí do škol a taky o starší lidi, kteří jezdí především k lékaři a auta nemají nebo už neřídí,“ uvedla starostka Kel u Mělníka Alice Semiánová.
Hejtman David Rath (ČSSD) zopakoval, že se spoje musí rušit kvůli vládním škrtům. To pravice odmítá s tím, že kdyby kraj nedával 100 milionů na žákovské jízdné zdarma, nemusel by spoje rušit. Mnohé spoje se zruší už od 1.února.
„Nemají mezi nimi být takové spoje, které jsou vytížení a výdělečné a rozhodně ne ty, které zajišťují dopravu dětí do škol. Pokud se takové zruší, pak na to musí starostové upozornit a během dalšího měsíce to můžeme změnit,“ uvedl Rath.
Takový postup ale starostové považují za nekoncepční. „Je to jeden velký chaos, kraj se na to vůbec nepřipravil, tohle se mělo v klidu projednat s obcemi a dopravci,“ namítal starosta Vlašimi Luděk Jeništa (STAN).
Dále uvádíme z www.ct24.cz - Už od úterý by ve Středočeském kraji mělo jezdit o čtvrtinu autobusových linek méně. Kraj k redukci spojů přistupuje, protože do rozpočtu dostal od vlády méně peněz. Hejtman David Rath teď navíc přišel s tvrzením, že společnost ROPID, která organizuje pražskou integrovanou dopravu, záměrně dodala špatná data. Uvažuje proto o tom, že s ROPIDem ukončí smlouvu a vypíše soutěž na nového koordinátora příměstské dopravy.
Středočeští dopravci měli na žádost kraje vytipovat ztrátové spoje a předložit seznam autobusů, které by mohly být od prvního února zrušené. Podle hejtmana Ratha splnili toto zadání všichni až na společnost ROPID, která má na starosti příměstské linky kolem Prahy. 
"Navrhovali zrušit důležité a vytížené spoje, což nebylo zadáním kraje. My to hodnotíme jako svého druhu škodolibost, snahu o sabotáž celého procesu," okomentoval to středočeský hejtman David Rath. 
Společnost ROPID ale oponuje. "Samozřejmě že jsme to neudělali schválně, pokud chcete omezit tak výrazný rozsah dopravy, jak bylo zadáno, tak není možné nezrušit i vytížené spoje. Navíc v mnoha oblastech máme kapacitní problémy a potřebujeme spíše posilovat," říká mluvčí ROPIDu Filip Drápal. 
   Středočeský kraj se teď chystá překontrolovat hospodaření ROPIDu. Pokud se objeví nesrovnalosti, spolupráce skončí. Společnost by tak přišla až o třetinu příjmů. Nepříjemnosti by se ale dotkly hlavně cestujících. "Pravděpodobně by to bylo tak, že by smlouva s ROPIDem byla vypovězena a dopravce byl přesoutěžen. Nahradil by ho jakýkoliv jiný středočeský dopravce, který by o to měl zájem," nastiňuje Rath. 
Před ukončením spolupráce ale varuje ROPID, prý by to byl pro cestující zásadní zásah. "Dojde k rozvázání návazností na vlaky, k rozvázání integrace s Prahou, kam většina středočeských obyvatel dojíždí. Takže si myslíme, že pro většinu cestujících by to znamenalo krok zpátky možná i o 20 let," tvrdí mluvčí. 
ROPID upozorňuje na to, že pokud bude chtít vedení kraje smlouvu skutečně vypovědět, je potřeba se ještě dohodnout s třemi stovkami středočeských obcí, které si platí třetinu veškerých nákladů na provozování příměstských linek.
Další zajímavé „čtení“ najdete na úřední desce obce.
 
    Starostové černokostelecka, ale i jiných částí Stř.kraje , podpořili ROPID, který propočítal, že díky zdražení jízdného a společně s příspěvky od jednotlivých obcí by bylo možné dopravu ve stávajícím rozsahu ufinancovat i se sníženou dotací od kraje .
   V oblastech, kde neorganizuje dopravu ROPID mají obce již vylepené jízdní řády se zrušenými spoji od 1.2.2011.
   Termín redukce dopravy na území Středočeského kraje k 1.2.2011 se prozatím netýká žádných linek Pražské integrované dopravy.
   Určitě se ale dočkáme! V naší zemi je již pravidlem, že likvidujeme, ničíme, rozprodáváme  a rušíme vše, co dobře fungovalo nebo funguje! Redukce dopravy linek PID proběhne podle vyjádření Středočeského kraje v průběhu měsíce února, nejpozději však do  5.3.2011.
  
 
Upozornění zprávou SMS


Přesně před rokem jsme nabídli našim občanům novou službu – zasílání důležitých zpráv formou SMS na nahlášené tel. číslo mobilního operátora. Přestože tato služba je pro občany zdarma, stačilo jen v kanceláři úřadu nahlásit tel.číslo, k 1.1.2011 tuto službu využívají pouze dvě domácnosti. 
   V průběhu roku jim bylo například zasláno upozornění na přerušení dodávky vody z důvodu vyhledávání poruchy, nebo z důvodu opravy, přerušení dodávky el.energie přímo v dané lokalitě apod. Pokud by měl někdo další o tuto služby zájem, stačí v kanceláři úřadu podepsat souhlas se zasílám zpráv. Obecní úřad se zavazuje, že uvedené číslo bude využíváno pouze k případné vzájemné komunikaci.   
 
 
Lednové poplatky
   Připomínáme občanům, že do 31.1.2011 měl být uhrazen poplatek:
-          ze psů (50,-Kč za jednoho a 100,-Kč za každého dalšího psa v domácnosti)
-          poplatek za likvidaci odpadů (alespoň polovina poplatku) – další viz. „Odpady“
-          vodné za 4.čtvrtletí roku 2010
-         a bylo možné objednat Nučický zpravodaj s donáškou do domovních schránek
-         nebo přispět finančně na „adoptovaného“ Indického chlapce
Dlužné poplatky a vodné je možné bez penalizace uhradit nejpozději do 7.2.2011.
  
Hospodaření obce v roce 2010 
   Obec Nučice hospodařila v roce 2010 se ziskem ve výši 203,4 tis.Kč. Daňové příjmy byly ve výši 284,7 tis., nedaňové příjmy – 616 tis., kapitálové ve výši 122,8 tis.  Bližší informace o čerpání finančních prostředků a stavu na účtech k 31.12.2011 budou projednávány na připravovaném zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2011.
 
 
Žádosti o finanční dotace      
    Starostka obce zajistila podání žádostí o finanční dotace pro letošní rok. Obec může požádat o finanční dotaci na základě vyhlášené výzvy, kde jsou uvedena témata výzvy. Pro rok 2011 bylo požádáno o finanční dotaci :
  • na rekonstrukci části  vodovodního řadu
  • na výměnu oken v budově bývalé školy
  • na opravu chodníků v majetku obce včetně bezbariérového přístupu do budovy úřadu
  • na opravu hasičské stříkačky
Další žádost o finanční dotaci bude podána po získání územního rozhodnutí na opravu hrází a vyčištění nučických rybníků a vybudování vodní tůňky a na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 14.2.2011 případně žádost na vybavení zahrady MŠ Nučice a výstavbu kotelny na spalování biomasy.
   Jako samostatný subjekt podala žádost o finance na podporu činnosti hlavně žákovského oddílu také TJ Nučice.
 
 
Sčítání lidu, domů a bytů
      Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky, nebo mají na území České republiky trvalý, nebo povolený přechodný pobyt.
   Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.
   Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. (tedy poštovní doručovatelky).
   Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva – ministerstvo vnitra (např. osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci na území České republiky a v zahraničí), zahraničních věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních a ve vazbě).
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 
   Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010. Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. Ve sčítacích formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností spotřebiči, osobním automobilem, chatou apod. Jediná otázka pro Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se tohoto tématu, je vybavenost domácnosti osobním počítačem a přístupem na internet, ta je však opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této oblasti a vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady. Nezjišťuje se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v domácnosti.
   Jedním z inovačních prvků sčítání v roce 2011 je využití dostupných administrativních zdrojů dat k předvyplnění sčítacích formulářů. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví a na formulářích vyplní ty údaje, které nejsou předvyplněny. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů.
   Distribuci sčítacích formulářů budou zajišťovat sčítací komisaři. Sčítací komisař navštíví vaši domácnost a předá vám sčítací formuláře. Požádá vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Tedy je musí předat osobně, ne vhodit do schránky!  Zároveň vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Kdo bude sčítacím komisařem přímo v naší obci včas oznámíme v Nučickém zpravodaji, nebo veřejným rozhlasem.
   Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba budou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do vaší schránky.
   Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím nepřekládejte.
   A jaké budeme vyplňovat formuláře?
·        Sčítací list osoby - vyplňuje se za každou osobu.
  • Bytový list - vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt - za jeden byt jeden formulář.
  • Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům - za jeden dům jeden formulář.
 Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje.
 
 Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
·        předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy, nebo v zalepené obálce, kterou vám komisař na požádání vydá
·        zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu
·        nebo je vyplníte elektronicky
·        osobně odevzdáte na poště
 
 
Provoz komínů
    Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem byla zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
   Oproti dosud platné vyhlášce č. 111/1981 Sb. se výrazně zmírnily požadavky na četnost čištění běžných spalinových cest. Například zatímco ještě vloni v případě komínů, na které jsou připojeny spotřebiče na tuhá, nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byl požadavek na provádění jejich čištění šestkrát ročně, podle nového nařízení vlády stačí čištění pouze tři. U stavby pro rodinnou rekreaci, se má kontrola a čištění komínů provádět „nejméně jedenkrát za rok“. Čištění je třeba provádět u všech druhů paliv, ať už jsou to kapalná, tuhá či plynná. Novinkou je především to, že lidé s topením na pevná paliva si mohou legálně čistit komíny svépomocí, zatímco dosud vyhláška ukládala, že to musí udělat kominík. Podmínkou však je,  že při svépomocném čištění musí komín jednou ročně zkontrolovat kominík s předepsanou odbornou způsobilostí. Za vyčištění komínu zaplatíte  300 - 600,-Kč. Za revizi, která je nutná pouze ke kolaudaci nového komínu zaplatíte přes 3000,-Kč.
 
 
Změny v sociální oblasti
   Od začátku tohoto roku dochází k řadě změn při poskytování rodičovského příspěvku a výplaty porodného. Změnou v čerpání rodičovského příspěvku od 1.ledna 2011 je posunutí termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na devátý měsíc věku dítěte. Tím zároveň nastane u čtyřleté varianty zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 korun. Dosud pobírali rodiče u čtyřleté varianty rodičovský příspěvek v základní výměře, tedy ve výši 7600 korun měsíčně, do 21 měsíců věku dítěte. Od ledna je v základní výměře poskytován pouze do dovršení desátého měsíce věku dítěte. Sníženou výměru, tedy 3800 korun měsíčně, tak rodiče na čtyřleté rodičovské dovolené budou pobírat již od desátého měsíce věku dítěte na rozdíl od současného 22. měsíce. V konečném důsledku tak rodiče ve čtyřleté variantě dostanou celkem o 57 000 korun méně, než když zvolí tříletou variantu. Dosud to bylo méně jen o 11 400 korun. Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhlo věku devíti měsíců a kteří volbu tříleté varianty čerpání dosud neprovedli, ji přitom mohli uskutečnit pouze do konce ledna 2011. Jinak budou automaticky čerpat čtyřletou variantu. Rodiče, kteří budou mít dítě starší 10 a mladší 23 měsíců, mají čas na volbu do konce února.
Období pro volbu dvouleté varianty čerpání, kdy rodičovský příspěvek činí 11 400 korun měsíčně, zůstává stejné, tedy do konce 22. týdne života dítěte, respektive do 31. týdne, pokud se ženě při porodu narodilo více než jedno dítě. Nárok na dvouletou variantu čerpání je ovšem pouze tehdy, když mateřská nebo peněžitá pomoc dosahovala při narození výše 380 korun denně.
   Od 1. ledna se také změnilo přiznávání porodného. Zatímco dosud na něj měly nárok všechny ženy, které porodily dítě, od ledna pouze prvorodičky. Pro nárok se dále bude posuzovat příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima.
    Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do něhož porodné náleží, 10 752 korun. U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 korun. Výše porodného bude 13 000 korun. Pokud se ženě narodí více než jedno dítě, dostane 19 500 korun.
   Sníženy byly i sociální příspěvky. Příspěvek na péči pro lidi s nejlehčím stupněm poškození se snížil z 2000 na 800 korun měsíčně. Zrušil se sociální příplatek pro sociálně slabší rodiny (kromě rodin se zdravotně postiženými dětmi.).
   Zaměstnavatel bude nově platit lidem náhradu za nemoc tři týdny místo dosavadních dvou. Denní výše nemocenské bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu pracovní neschopnosti. Dříve se procento zvyšovalo po 30. dni nemoci na 66 procent, po 60. dni na 72 procent. Nemocenské pojištění pro firmy se ale nesníží.
   Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem či na vlastní žádost, budou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku, nebo vyměřovacího základu. Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby, která odpovídá vyplacenému odstupnému, nebo odchodnému. Nezaměstnaní si navíc nebudou moci přivydělat.
 
Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice                                                      
            Ředitelka Mateřské školy KUŘÁTKA Nučice oznamuje, že dne 14. a 15.2.2011 se koná od 9.00 - 11.00 hod. a odpoledne od 13.00 - 15.00 hod.  zápis dětí do mateřské školy. Nutné je přinést rodný list dítěte a OP rodičů. O přijetí dítěte do mateřinky rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií.
Czech POINT
   V kanceláři Obecního úřadu Nučice je zřízeno kontaktní pracoviště Czech POINT. Oprávnění pro vydávání výpisů má starostka a místostarosta obce. Získat zde můžete na počkání:
Ø   výpis katastru nemovitostí
Ø    výpis karty z bodového hodnocení řidiče (odebrané body)
Ø   výpis z živnostenského rejstříku
Ø   výpis z rejstříku trestů
Ø    výpis z obchodního rejstříku
Ø    výpis z insolventního rejstříku
Ø   výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Ø   ověření listiny a podpisu
 
 
Statistika roku 2010
Přihlášených občanů: 15                              Odstěhovaných cizinců: 0
Odstěhovaných občanů: 13                          Úmrtí občanů: 2
Narozených občanů: 1                                  Stěhování občanů v obci: 3
Sňatek: 2
K 31.12.2010 celkový počet obyvatel obce :  391
                          z toho trvale přihlášených :  353
trvale bydlících a nepřihlášených (chalupáři) : 27
                                                           cizinců :  11
 
 
Adoptovaný syn
Téměř v závěru roku 2010 jsme obdrželi dopis od našeho „syna“ Vinayakaz Indie.
„Moje drahá obec Nučice, posílám pozdravy od milovaného syna Vinayak. Jak se máte? Já se mám dobře, díky bohu a doufám, že se máte doma také dobře.
Chodím teď díky vám do jiné školy,  do 8.třídy. Mám tady nové učitele a nové přátele. Školu mám asi  1km od domova. Chodím do školy společně se svými přáteli. Ukončil jsem pololetní zkoušku a splnil jsem všechny předměty. V září mě čeká další zkouška a doufám, že projdu touto zkouškou s dobrými výsledky. Rozhodl jsem se, že ze všech předmětů budu mít dobré známky. Ve škole jsme oslavovali den nezávislosti a já jsem tam zpíval písničku.
   Doma jsou všichni zdrávy a posílají vám srdečné pozdravy. Jak se mají u Vás všichni doma?
Od centra jsme dostal od vás vánoční dárek. Moc děkuji. Přeji vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2011! 
                                                                                  Váš milující syn Vinayak
 
Sport
Zimní příprava mužstva „A“  - Zimní turnaj o pohár starosty v Kostelci n.Č.l.
Sobota 12.2.2011 od 17.00 hod.   utkání Nučice - Dobré Pole
19.2.2011 od 11.00 hod. utkání Nučice - Vyšehořovice
27.2.2011 od 11.00 hod. utkání Nučice - Ondřejov
12.3.2011 od 13.00 hod. utkání Nučice -  Radim „B“
 
Myslivecké sdružení Nučice           
   Myslivecké sdružení Nučice si vás dovoluje pozvat na tradiční „Myslivecký ples“, který se koná v sobotu, dne 12.2.2011 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků. K tanci hraje skupina ESO BAND (bývalý Nominativ).
 
Odpady
   Připomínáme občanům, že ve čtvrtek, dne 10.2.2011 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích společnosti ASA. Žádáme občany, aby z úsporných důvodů sešlapávali plastové lahve a nedávali k vývozu poloprázdné pytle.
   Dále upozorňujeme občany, že do 31.ledna 2011 měla být uhrazena alespoň polovina poplatku za odpad. Při této úhradě obdržely domácnosti zelenou trvalou známku, jednorázové známky, pytle na plast a svozový kalendář tříděného odpadu. Upozorňujeme všechny domácnosti, že od měsíce února budou vyváženy pouze popelnice označené zelenou známkou s rokem 2011 nebo jednorázovou známkou s razítkem obce.  Našetřené pytle na plast a jednorázové známky můžete použít i v letošním roce, ale jednorázové známky musí být opatřeny razítkem obce.
   Popelnice budou vyváženy i nadále každé sudé úterý. Majitele vozů u bytových domů žádáme, aby své vozy parkovali mimo průjezdnou komunikaci a nekomplikovali tak průjezd svozových vozů, které není nijak jednoduché na sněhu nebo ledu ovládat.
Jubilea
   Kulaté jubileum oslavila v uplynulém měsíci paní Marie Mikšovská a pan Emanuel Chrastil. Zakulacené narozeniny oslavil pan Stárek Vladimír st. a paní Ludmila Holubová. Významné životní jubileum oslavil pan Jiří Souček st. Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, ale hlavně zdraví do dalších let! Gratulujeme!
 
 
Narození
   Prvním nově narozeným občánkem roku 2011 je Václav Vohnický nejmladší, který se narodil mamince Evě a tatínkovi Václavu Vohnickému mladšímu. Malému Venouškovi přejeme, aby měl v životě jen samé štěstí a byl hodně zdráv. Všem samozřejmě gratulujeme!
 
 
Poděkování
   Děkuji touto cestou ing. Kuntemu, který pravidelně překládá do jazyka českého dopisy z Indie od našeho „syna“Vinayaka.  Vám „adoptivním rodičům“ děkuji za jeho finanční podporu.¨
                                                      Romana Jarošová, starostka obce Nučice
 
Nález klíče od domu
   Poctivý nálezce odevzdal v kanceláři úřadu nalezený klíč na přívěsku. Případný majitel si může klíč vyzvednout v kanceláři úřadu.
 
 
Pozvání a důležitá data
do 31.1.2011 měl být uhrazen poplatek ze psů, za likvidaci odpadů a vodné za 4.čtvrtletí roku 2010
4.2.2011- charitativní akce v Konojedech
10.2.2011 – odvoz plastů
12.2.2011 – Myslivecký ples
14.2.2011 od 19.00 hodin – zasedání zastupitelstva obce Nučice
25.-26.3.2011 – sčítáni lidu, domů a bytů
 
Vydáno dne 1.2..2011  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 160 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz