Obsah

Nučický zpravodaj

květen 2011

 

 

Informace obecního úřadu

   Starostka obce Nučice svolává na pondělí, dne 6.června 2011 zasedání zastupitelstva obce od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků.

Předběžný program:

1. Závěrečný účet obce za rok 2010

2. Závěrečný účet mikroregionu Černokostelecka za rok 2010

3. Smlouva o věcném břemenu na pozemku p.č. 1174/1

4. Kupní smlouva mezi Jednotou Nymburk, Jednotou Kolín a Obcí Nučice

5. Vyhláška č. 1/2011 o obecních symbolech a zásadách jejich užívání

 

   ČEZ distribuce a.s. oznamuje, že z důvodu výměny vedení el. energie, bude v pondělí, dne 30.května 2011 přerušena dodávka elektřiny od 7.30 do 17.00 hodin. Ze stejného důvodu bude přerušena i dodávka pitné vody.

 

    V pondělí, dne 30.5.2011 bude po celý den z technických důvodů uzavřena kancelář Obecního úřadu Nučice.

 

    Společnost Eltodo Citelum, která se stará o veřejné osvětlení v obci, využije v pondělí, dne 30.5.2011 přerušení dodávky el. energie a bude provádět výměnu vysokého osvětlení. Demontovány budou staré lampy včetně výložníků a nové budou z důvodu snazšího přístupu umístěny pod vedení el.energie. Přemístěna k plotu domu bude i jedna nízká lampa u Rejholců, která stojí v komunikaci a komplikuje výjezd z domu.

 

   Již v roce 1999 bylo při převádění pozemků z  MNV Nučice na Obec Nučice zjištěno, že Jednota Kolín vlastní část pozemku na návsi a obec zase část pozemku využívaného Jednotou.  Jednota byla vyzvána k jednání o převedení pozemků, ale bohužel se tomuto stavu nikdo na Jednotě v Kolíně nevěnoval.

   V současné době Jednota Kolín prodává budovu prodejny včetně pozemků Jednotě Nymburk. Po několika jednáních ohledně pozemků došlo k vzájemné dohodě mezi Jednotou  Kolín a obcí Nučice. Připravena je kupní smlouva, která bude projednávána na veřejném zasedání. Pokud dojde k jejímu schválení, obci bude konečně patřit celá náves a další pozemky v okolí  prodejny. Celkem se jedná o 425m².

 

   Obec Nučice podala na Krajský úřad Stř. kraje pro rok 2011 žádost o dotaci na rekonstrukci vodovodu, na rekonstrukci chodníků a na výměnu oken v budově bývalé školy. Do dnešního dne  kraj ještě bohužel o rozdělení dotací nerozhodl.

 

  Obec čeká již delší dobu i na závěrečné „přiklepnutí“ dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na dokončení rekonstrukce Mateřské školy KUŘÁTKA  Nučice. V současné době je připravováno malé výběrové řízení na zhotovitele stavby, abychom byli připraveni a v průběhu prázdnin mohli provést dokončení rekonstrukce budovy. Mimo prázdninové měsíce není možné plně naplněnou školku uzavřít.

 

   Koncem měsíce května uspořádal Obecní úřad Nučice zájezd na Zámek Štiřín, kde se konala akce „Rozkvetlý Štiřín“. Všech padesát účastníků zájezdu si prohlédlo  zámeckou kapli, zámecké apartmány, francouzskou zahradu a anglický park, který je díky využívání jako golfové hřiště nejlépe udržovaným parkem. Všichni jsme obdivovali znalosti úžasného botanika pana doktora Větvičky, který nás více jak dvě hodiny provázel  anglickým parkem a zároveň jsme se účastnili natáčení s Přemkem Podlahou do pořadu Receptář prima nápadů. Pořad by se měl vysílat v neděli, dne 12.června.2011.

 

   V budově bývalé školy bylo opět obnoveno kadeřnictví. Své služby zde nabízí dva dny v týdnu kadeřnice Jitka Chlapcová. Ostatní dny nadále pracuje v Kostelci.

Provozní doba kadeřnictví v Nučicích:  středa – 15.00 – 19.00 hodin

                                                               sobota –   8.00 – 12.00 hodin

Pokud nebude velký zájem o kadeřnické služby, bude kadeřnictví otevřeno pouze ve středu.  Ke kadeřnici se můžete objednat  i telefonicky na tel. čísle: 602687794. V sobotu, dne 28.5.2011 je kadeřnictví z důvodu keramických trhů v Kostelci mimořádně uzavřeno.

 

  Ve středu, dne 22.června 2011 se koná od 10.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Nučice slavnostní „Rozloučení s  předškoláky“. Do školních lavic odchází z naší mateřinky celkem 13 dětí, z Nučic pouze Jiří Krubr. Všem dětem přejeme hodnou pani učitelku, hodné kamarády a samé jedničky.

 

   Obecní úřad Nučice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje v pondělí, dne 6.června 2011 od 8.00 do 18.00 hod. sbírku použitého ošacení: letní, zimní, lůžkoviny, prostěradla, ručníky. Domácí potřeby – nádobí, skleničky, vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, nepoškozené hračky. Věci prosím zabalte do pytlů, nebo krabic a odložte do chodby tělocvičny (budova bývalé školy). Předem děkujeme.

 

Den dětí

   Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen pořádá v sobotu, dne 11.června 2011, ke Dni dětí celodenní výlet pro děti a rodiče. Zúčastnit se mohou i jednotlivci, výlet je vhodný i pro seniory.

 

Program:

7.30 hod.- odjezd z nučické návsi autobusem do Poděbrad

9.00  až 10.00 hod. – plavba lodí „Král Jiří“ z  Poděbrad do Nymburka

10.30 hod.- odjezd z   Nymburka  autobusem do obce Ostrá

11.00 až 12.30 hod.- občerstvení v zahradní restauraci v Ostré

12.30 až 16.00 hod.- pobyt v historické vesničce a zahradě s labyrinty 

16.30 – 17.00 hod.- odjezd z Ostré domů

17.00  - 17.30 hod. - příjezd do Nučic

 

Cena celodenního výletu: dospělá osoba – 250,-Kč

           nučické děti -   zdarma

           ostatní děti   - 200,-Kč

 

 V ceně výletu je zahrnuta veškerá doprava (autobusová i lodní), vstupné do vesničky a zahrad. V ceně není zahrnuto občerstvení a nákup grošů. Při vstupu do vesničky je nutné zakoupit  u pokladny            „groše“- jiná měna ve vesničce neplatí  (1groš = 10Kč).

   Ve vesničce si mohou děti vlastnoručně vyrobit za groše:  vlastní svíčku:3 groše, mýdlo: 5 grošů, vyrýžovat zlato: 2 groše, vyzkoušet lukostřelbu, vytočit hrníček na hrnčířském kruhu: 5 grošů, odrátovat kamínek: 4 groše, utkat provaz“ 2 groše, občerstvit se v historické hospůdce: od 1 groše,  navštívit kováře, mlynáře, věznici, vyrobit si vlastní list papíru: 2 groše, zhlédnout  vystoupení malého divadélka, kejklíře a další. Více na www.botanicus.cz

    V případě horkého počasí je možnost koupání v bývalém písáku hned vedle historické vesničky zdarma. Jelikož i ve vesničce budou děti přicházet do styku s vodu (např. rýžování zlata) je vhodné vzít s sebou náhradní oblečení a obuv. V případě nepříznivého počasí je vhodná pláštěnka nebo nepromokavá bunda. Budeme ale doufat, že sluníčko se na nás bude usmívat stejně tak,  jako spokojené děti. 

Přihlásit se můžete v kanceláři OÚ Nučice. Nabízíme posledních 14 míst.

 

Sbor dobrovolných hasičů

   V sobotu, dne 21.května se konala na hřišti v Nučicích „Soutěž v požárním sportu“. Soutěžilo celkem šest mužstev.

Konečné pořadí – muži: 1. Nučice                   ženy: 1. Výžerky

                                       2. Výžerky                               

                                       3. Oplany

                                       4. Konojedy

Mužstvo žen z Nučic se neumístilo z důvodu nedokončení ani jednoho požárního útoku.

Vítězům gratulujeme a všem uvedeným obcím děkujeme za účast.

Fotografie naleznete na níže uvedených stránkách, za které děkujeme Ing. Fouskovi z Konojed.

http://www.fservis.cz/foto/hasici_nucice/01/index.htm
http://www.fservis.cz/foto/hasici_nucice/02/index.htm .

 

Sdružení rybářů Nučice

   Vedení sdružení oznamuje svým členům, že v pátek, dne 3.6.2011 se koná od 17.00 hodin brigáda u rybníka.

  

 Sdružení rybářů Nučice vás srdečně zve,  v sobotu, dne 4.června 2011  na nučický rybník, kde pořádají  „Rybářské závody“.

Informace k závodům: - losování je od 5 do 6 hodin

                                     - odchyt je povolen na dva pruty s jedním návazcem                           

                                     - povolená návnada:brambor, těsto, žížaly, těstoviny

Občerstvení je  zajištěno.  Startovné je 150,-Kč.

Odpady

   Vláda ČR v současné době projednává návrh na zvýšení poplatku za likvidaci odpadu z  500,- až na 1000,-Kč. O navýšení poplatku bojuje většina obcí, jelikož  současný maximální  poplatek za likvidaci odpadů v obcích nestačí a likvidaci musí obce doplácet z rozpočtu.

    V naší obci se ročně vybere na poplatku kolem 175 tisíc a náklady za likvidaci odpadu se pohybují kolem 255 tisíc. V roce 2010 měla obec nejvyšší ztrátu od roku 2000.

   Poplatek za odpad stanovuje zastupitelstvo obce vyhláškou, ale výši stanoveného poplatku mohou občané sami ovlivnit. Ptáte se jak? Zcela jednoduše. Postačí, když budou všichni, zdůrazňujeme všichni občané třídit odpad. 

   Odpadům se v obci opravdu hodně věnujeme, kombinujeme, propočítáváme, vysvětlujeme,  jelikož zde vidíme možnost, jak by mohla obec ušetřit a jak bychom mohli šetřit i kapsy našich občanů. Bez snahy občanů to však nejde.

Podle toho, jak budeme třídit odpad v letošním roce, bude zastupiteli obce stanoven poplatek v příštím roce! Je to jen na nás všech! Nebuďme líní, třiďme odpad a šetřme si již letos pro příští rok! Zaplatit na poplatku v příštím roce za čtyřčlennou rodinu 2000,- místo 4000,- je dosti motivující.

Problém s přeplněnými kontejnery  byl částečně vyřešen!

   Ten, kdo chtěl v průběhu minulého měsíce odložit sklo, nebo papír do kontejneru měl smůlu. Oba kontejnery byly zcela přeplněné. Proč k tomu došlo?

   Původně jsme kontejnerový sběr skla v obci neprováděli, byl zaveden pouze sběr pytlový.  Ročně jsme vydali v rámci poplatku kolem 300 ks pytlů v hodnotě kolem 7000 Kč a ve výsledku bylo při mobilním sběru ročně sebráno po obci pouze 20 ks naplněných  pytlů. Z tohoto důvodu bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že pytle na sklo se zruší a pro tu „trochu“ skla bude použit kontejnerový sběr.

   Po přistavení kontejneru jsme objednávali jeho vývoz 1x za dva, někdy až tři měsíce. V současné době vyvážíme kontejner na sklo každý měsíc. V uplynulém měsíci nám bohužel  „kdosi“  přispěl v nočních hodinách sklem v takovém množství, že zaplnil celý  kontejner a ještě si odložil pár pytlů vedle.

   Papír, komodita, kterou jsme nikdy mobilně (do pytlů) nesbírali, jelikož všichni papír používali na zátop, byl sbírán  ve školce nebo ho děti nosily do školy.  Ročně se starým papírem naplnila menší Avie, ale problém byl však s ročním skladováním papíru (zabraný prostor, hlodavci, plísně, vlhko). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že na sběr papíru bude pořízen kontejner.

   Modrý kontejner vyvážíme z důvodu snížených nákladů na dopravu současně s obcí Konojedy, která jako jediná obec sbírající papír  v okolí využívá služeb stejné svozové společnosti. Jelikož Konojedy mají v pronájmu tři kontejnery na papír, bylo nutné se přizpůsobit svozové frekvenci a proto Obec Nučice pořídila druhý kontejner.

    Kontejnery v obci Nučice slouží ke sběru odpadu pouze nučickým občanům a slouží ke sběru odpadů, který byl vytvořen na území obce Nučice! Pokud budou naše kontejnery v nočních hodinách i nadále zaváženy odpadem z okolních obcí, budeme nuceni přistoupit k uzavření sběrného místa a zpřístupňovat jej pouze ve vybraných dnech a hodinách. Zde si vás občany dovolujeme požádat o spolupráci – pokud uvidíte někoho „cizího“  odkládat odpad  do kontejnerů, upozorněte jej, ať si odpad odloží ve své obci. Vývoz kontejnerů není bezplatný,  je také  hrazen z vybraného poplatku za odpad, ale jeho vývoz vychází finančně mnohem lépe, nežli bychom vytříditelný odpad naházeli do popelnic. Šetříme i naše lesy a naší přírodu.

 

    Obecní úřad Nučice nabízí občanům Nučic posledních pár kusů dotovaného kompostéru za cenu 895,-Kč.

   Připomínáme občanům, že v pátek, dne 10.června 2011 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích.

 

Kontejner má obsah 1100 litrů – tedy stejný jako 10 ks  popelnic.

Za vývoz plného kontejneru skla zaplatí obec 226,-Kč, za papír 215,-Kč.

Za vývoz 10ks popelnic zaplatí obec 610,-Kč.

 

Třídění skla

Ročně vyvezeme cca 12 kontejnerů skla – zaplatíme 2.712,-Kč.

Od společnosti EKO-KOM získáme odměnu za tříděné sklo -  1552,-Kč.

Pokud sklo naházíme do popelnic - zaplatíme 8784,-Kč.

 

Třídění papíru

Ročně vyvezeme cca 8 kontejnerů papíru – zaplatíme 1720,-Kč.

Od společnosti EKO-KOM získáme odměnu za třídění papíru -  1025,-Kč.

Pokud naházíme papír do popelnic - zaplatíme 4880,-Kč.

 

Třídění plastu

Ročně nasbíráme kolem  1500 ks pytlů  - zaplatíme 29700,-Kč

Od společnosti EKO-KOM získáme odměnu – 21392,-Kč

Pokud naházíme plasty do popelnic – zaplatíme 91500,-Kč

 

 

Sklo

Papír

Plast

Celkem ušetřená částka 

Náklady za vývoz tříděného odpadu

  2712

   1720

   29700

 

Odměna za třídění

- 1552

- 1025

- 21392

 

Náklady za nevytříděný odpad-v popelnicích

  8784

   4880

   91500

 

Ušetřená částka za vytřídění  komodity

  4624

   4185

   83192

        95001,-Kč

      Průměrně třídí v ČR odpad 65% obyvatel. Pokud bychom v naší obci začali třídit odpad všichni, tedy 100% obyvatel, měli bychom tříděním odpadů průměrně ušetřit na likvidaci odpadů až 146 tis.Kč ročně.

   Kdybychom ještě všichni třídili bioodpad, byla by úspora ještě větší.  Má to smysl, třiďme odpad a příští rok máme šanci, že poplatek za odpad nemusí stoupnout, naopak, může dojít i k jeho snížení. Je to jen na našem rozhodnutí!

 

Sport

Mistrovská utkání – Nučice „A“

Tuchoraz B - Nučice A 1:0(0:0)         Rozhodčí: Humpolák   Diváci: 60

Nučice A - Kozojedy 3:1(1:0)            Rozhodčí: Kosina     Diváci:80
                                                            Branky: Jaroslav Pečenka, Pavel Krutský ml., Robert Jícha

Radim B - Nučice A 2:2(0:0)              Rozhodčí: Radina      Diváci:50
                                                            Branky: Pavel Krutský ml., Tomáš Krutský

Nučice A - Pečky B 2:1(0:0)              Rozhodčí: Čihák    Diváci: 70
                                                            Branky: Robert Jícha, Jiří Galler
Mistrovská utkání - Nučice - žáci

Plaňany - Nučice 0:5(0:5)                 Rozhodčí: Netáhlík      Diváci:30
                                                          Branky: 2x Jakub Hervert, Matěj Chromý, Filip Bouzek, vlastní

Nučice - Tuchoraz 5:0(5:0)               Rozhodčí: Miroslav Kočí     Diváci: 40
                                                          Branky: 3x Jakub Hervert, Radek Škabroud, Tomáš Miňovský

Břežany II - Nučice 0:7(0:5)             Rozhodčí: Pikner    Diváci : 40
                                                           Branky: 5x Filip Bouzek, 2x Matěj Chromý

Žáci: Nučice - Kouřim 4:0(1:0)         Rozhodčí: Čihák     Diváci:60
                                                           Branky: 2x Filip Bouzek, Adam Benada, Matěj Chromý

Mistrovská utkání – Nučice - garda

Nučice - Sluštice 7:4(2:1)                 Rozhodčí: Josef Křelina    Diváci: 80
Branky: 2x Jan Hodík, 2x Michal Nanko, Petr Nevšímal, Rudolf Matas,Jiří Souček

 Nučice - Škvorec 4:2(2:1)                  Rozhodčí: Milan Zápotocký      Diváci: 40
                                                           Branky: 2x Jiří Galler, Radek Adam, Jan Votruba

Sňatek

   V uplynulém měsíci vstoupili do svazku manželského Kamil Hurtík a Martina Rottová. Do dalších společných let jim přejeme hodně štěstí a lásky.

 

Narození

   V měsíci květnu se manželům Maryně a Jiřímu Pivoňkovým narodil syn Jiří. Rodičům  k narození synka blahopřejeme a malému Jíříčkovi přejeme,  aby v lásce a ve zdraví vyrůstal.

 

Jubilea

   V uplynulém měsíci oslavila zakulacené narozeniny paní Jindřiška Kočová a paní Hana Pivoňková.  Kulaté životní jubileum oslavila paní Marta Heřmanová a Pavel Žáček. Plnoletost oslavil Vítek Kaucký. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně štěstí, spokojenosti, ale hlavně hodně a hodně zdraví!

 

Vzpomínáme

      Dne 15.května 2011 jsme si připomněli smutné, třetí výročí úmrtí našeho drahého Josefa Jíchy z Nučic 77. Nikdy nezapomeneme!

 

                                                                            Rodina,  přátelé a kamarádi

 

Pozvání a důležitá data

30.5.2011    od 7.30 do 17.00 – přerušena dodávka elektřiny a vody

4.6.2011 od 5.00 – Rybářské závody

6.6.2011 od 8.00 do 18.00 – sbírka starého ošacení

6.6.2011 od 19.00 – zasedání zastupitelstva obce Nučice

11.6.2011 – v 7.30 odjezd na výlet do Ostré v rámci oslavy  Dne dětí

12.6.2011 – vysílání pořadu Receptář prima nápadů ze Štiřína

22.6.2011 od 10.00 – Rozloučení s předškoláky

Kadeřnictví : středa od 15 do 19 hodin

                      sobota od 8 do 12 hodin

 

 

Vydáno dne 27.5.2011  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz