Obsah

                                                  Nučický zpravodaj

                          červenec - srpen 2011
 
 
 
Vážení spoluobčané,
     prázdninové dny skončily a děti, ani my dospěláci, jsme si sluníčka moc neužili, přesto si děti odpočinuly od školních lavic a paní učitelky a ostatní pracující dospělí nabrali sílu do další práce.  Všem dětem přeji, aby se jim letošní rok vydařil a společně se budeme těšit na ty příští prázdniny a přát si, aby na nás bylo sluníčko za rok o trochu hodnější.   
 
   V pondělí, dne 19.září 2011 si vás dovoluji pozvat v 19 hodin do  Hospody u Kubelků na zasedání zastupitelstva obce Nučice.
Předběžný program: 1. další využití nevyužívaných prostorů školky
                                  2. výstavba domů v areálu výkrmny vepřů
                                  3. smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí                                          
                                     Nučice a ČEZ Distribuce,a.s. p.č.1212, 1180, 
                                    1200/1 – položení vedení
                                 4.rozpočtové opatření
                                 5. vyhodnocení soutěže „Rozkvetlý dům“ a předání    
                                   ocenění vítězům
                                6. smlouva o koupi pozemku do vlastnictví obce
                                   Nučice p.č.641/15 o výměře 3262m² a p.č. 641/16 o 
                                   výměře 529m² v k.ú. Nučice
                                7. zhodnocení průběhu rekonstrukce budovy školky
                                8. pohledávky vůči obci Nučice
                                9. projednání zájmu o koupi obecního pozemku 
                                   p.č.1267 o výměře 87m² a pozemku p.č. 1268 o           
                                   výměře 61m² soukromou osobou
                              10. finanční příspěvek do fondu sportu MAS
                                   Podlipansko
                             11. smlouva o pronájmu nebytového prostoru v budově     
                                  č.p.31
 
   Posvícení pomalu ťuká na dveře a proto si vás opět dovoluji požádat o pomoc s úklidem prostorů před domy. Připravené hromádky odvezou zaměstnanci obce v pondělí, dne 3.10.2011 v ranních hodinách. Předem všem ochotným občanům děkujeme.
                                                                          Romana Jarošová
                                                                           starostka obce Nučice
 
Informace obecního úřadu
   Jednota Nymburk oznamuje, že do 14.9.2011 je z důvodu dovolené uzavřena prodejna Jednoty v Nučicích. Náhradní prodej pečiva je zajištěn v budově OÚ Nučice od pondělí do pátku od 7.30 do 9.00 hodin. Pečivo je nutné předem objednat. Prodejna bude opět otevřena od čtvrtka, dne 15.9.2011.
 
 Jak jsme vás již informovali v předcházejících zpravodajích, naší obci se podařilo získat finanční dotaci z fondu Evropské unie na dokončení rekonstrukce mateřské školy, včetně zateplení obvodového pláště budovy.           
   Přestože se jedná o akci do 1mil.Kč bylo (mimo zákon o veř.zakázkách- ten nepožaduje do 1mil.výběrové řízení) vyhlášeno malé výběrové řízení a ze tří přihlášených firem byla vybrána na základě jediného kritéria (nejnižší nabídnuté ceny) firma Ing.Jaroslava Coubala.
   Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy – v první etapě měla firma za úkol odstranit mokré omítky a hlavně odstranit příčiny mokrého zdiva s termínem dokončení týden před koncem prázdnin a druhá etapa, která bude dokončena k 30.září 2011 se týká zateplení obvodového pláště budovy  včetně nové fasády.
  První etapa byla zdárně dokončena a 1.září mohly děti nastoupit do opravených vnitřních prostorů a vychutnat si jídlo z nové kuchyně. Ale…
   Ještě před měsícem připomínala kuchyň školky  hlubinný důl – omlácené zdivo a zněj kapající voda, 2m hluboké výkopy, všude vlhko a zatuchlý vzduch… Příčinou všeho byla odpadní voda ze dřezů v kuchyni, která se bohužel po léta roztékala ze špatně napojených odpadů a z prosakujících  zkorodovaných rozvodů pitné vody po izolaci a nasakovala se do zdiva.
-         odstraněny musely být všechny obklady v kuchyni a přilehlých prostorách cca 170m²
-         omláceny byly všechny mokré a vlhké omítky
-         muselo dojít k vysušení zdiva
-         odstraněna byla veškerá dlažba cca 80m² a půlmetrová vrstva betonu
-         vyvezeno bylo několik kontejnerů na bahýnko rozmočené škváry, která měla sloužit jako izolace, ale bohužel sloužila jako houba, která nasakovala vypouštěnou odpadní vodu ze dřezů
-         byla  položena nová  izolace
-          vyměněny byly rozvody elektro, zarostlé a zkorodované trubky vodovodu a kanalizace
-         do relativní roviny bylo novou omítkou vyrovnáno zdivo, někde až 2cm
-         novými obklady byla obložena celá kuchyň a přilehlé prostory
-         v kuchyni a přilehlých prostorách byla položena nová dlažba
-         vyměněna byla částečně kuchyňská linka, šatní skříňky zaměstnanců, dvě mísy WC a umyvadla
-         z bývalého skladu byla vybudována „bramborárna“, kterou na základě zákona urputně požadovala krajská hygiena
-         v celé školce byla provedena nová výmalba, kromě ložnice, kde bude výmalba provedena o některém víkendu v říjnu při výměně koberců ve třídě a v ložnici, jelikož se nám kvalitou a cenou dostupný koberec o prázdninách nepodařilo sehnat.
 
   Ve druhé etapě bude zateplen obvodový plášť budovy a bude opatřen novou omítkou. Dále bude nutné, opět z důvodu odstranění zatékaní do budovy, oplechovat spodní sokl na budově ze zahrady a vložením izolace odvětrat a odvodnit obvodové zdivo a základ po obvodu celé budovy.    
   Z důvodu bezpečnosti bude podle finančních možností  vybudován podél školky nový chodník, který ochrání nejen chodce, ale pomůže i odvést dešťovou vodu od budovy. Následovat musí výměna shnilého podbití přesahu střechy, který by mohl časem ohrozit bezpečnost dětí.
 
   Na plánovaném zasedání zastupitelstva obce bude rozhodnuto, jak bude využit prostor v budově mateřské školy, který školička nevyužívá. Nabízí se možnost rozšíření školky (nejvíce však o 8 míst),  nebo zbudování bytu či komerčního prostoru. 
 
  V neděli, dne 9.října 2011 ve 14.00 hodin proběhne slavnostní předání zmodernizované budovy  Mateřské školy Kuřátka Nučice. Budova bude do 15.00 hod. budova otevřena pro širokou veřejnost a všichni návštěvníci si budou moci prohlédnout celý prostor pro naše nejmenší, historické fotografie a fotografie z průběžné šestileté rekonstrukce. Pozváni jsou: hejtman Středočeského kraje Mudr. David Rath, radní pro oblast školství PaedDr. Milan Němec, ředitelka MAS Podlipansko Ing. Markéta Pospíšilová, manažerka MAS Podlipansko  a místostarostka města Kostelce Ing. Jana Havelková, ředitel SZFI Ing. Zdeněk Procházka, Ing. Jaroslav Coubal,  starostové a zastupitelé okolních obcí. Srdečně Vás tímto zve ředitelka školy Irena Brandejská a starostka obce Romana Jarošová.
   
    V pátek, dne 30.9.2011 a v sobotu, dne 1.10.2011 budou zaměstnanci obce provádět odečty vodoměrů. Žádáme všechny domácnosti, aby zajistily bezproblémový přístup k vodoměrům – což znamená: odkrýt šachtu a případně odčerpat vodu ze šachty. Předem děkujeme.
   Domácnosti následně obdrží fakturu se splatností  18.10.2011, což znamená, že vodné musí být uhrazeno nejpozději do 18.10.2011!
 
   Z důvodu pádů tří dalších bříz při menším poryvu větru ke konci prázdnin, objednala starostka obce odbornou firmu na vyhodnocení bezpečnosti stromů na veřejných prostranstvích. Poslední posudek o stavu stromů byl vytvořen před 7 lety. Nemocné a poškozené stromy budou odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. 
 
 
Sdružení Nučických žen
   V úterý, dne 13.září 2011 pořádá SNŽ ve spolupráci s OÚ Nučice zájezd na komedii do Divadla Palace v Praze s názvem „A do pyžam!“ Hrají: Jiří Langmajer, Kateřina Brožová, David Suchařípa, Nela Boudová, Kateřina Hrachovcová a další. Odjezd autobusu je v17.00 hodin z nučické návsi. Vstupenky za 460,-Kč včetně dopravy jsou k zakoupení v kanceláři úřadu.
 
 
Sbor dobrovolných hasičů
   Nučičtí hasiči uspořádali předposlední prázdninový víkend rozloučení s prázdninami „Nučickou neckyádu“. Děti měly za úkol přeplout na plavidle rybník a následně plnily úkoly ve vodě i na suchu.
Za hezké odpoledne hasičům děkujeme.
Sport
Sobota 13.8.2011 - oslavy 35 let založení TJ Nučice:
Dorost Nučice - Kouřim 1:4(0:1)   Rozhodčí: Petr Nevšímal   Diváci:60
Branka: Martin Jícha z PK

Žáci - Rodiče 5:5(3:4) na penalty 7:4 Rozhodčí: Petr Zápotocký Diváci:80
Branky: 2x Radek Škabroud, 2x Jakub Hervert, Adam Benada – Radka Navrátilová, František Palacký, Dagmar Miňovská, Pavlína
Nevšímalová, Michal Hervert
Garda Nučice - Konojedy 0:0            Rozhodčí: Josef Soběslav Diváci: 100
Nučice A - Stříbrná Skalice 3:6(2:1) Rozhodčí: Josef Soběslav Diváci:120
Branky: 2x Jaroslav Pečenka, Robert Jícha
Večer se konala v hospodě taneční zábava za hojné účasti az do ranních hodin. Na hřišti proběhla i výstava fotografií, dokumentů a písemností z historie TJ Nučice.

Nučice „A“ – přátelská utkání
Tři Dvory - Nučice A 1:3(0.1)
Branky: Jakub Novák, Petr Nevšímal, Petr Zápotocký

Nučice A - Kouřim B 2:2(1:1)           Rozhodčí: Vlastimil Kinčl Diváci: 60
Branky: Jakub Novák, Jaroslav Pečenka z PK

 
Nučice „A“ – mistrovská utkání
Kšely - Nučice A 1:3(0:1)                           Rozhodčí: Karel Vlk   Diváci:50
Branky: Filip Holub, Tomáš Adam, Jaroslav Pečenka

Nučice A - Cerhenice 3:1(1:0)          Rozhodčí: Zdeněk Grund   Diváci:100
Branky: 2x Antonín Stárek, Jaroslav Pečenka

Tuchoraz B - Nučice A 1:0(0.0)            Rozhodčí: Václav Malý Diváci: 50
ŽK: 21.M. Maděj,27.L.Bolen,12.F. Holub Branka: 53.Adam Vosecký

 
Nučice „B“ – mistrovská utkání
Nučice B - Velké Chvalovice 4:2(2:1) Rozhodčí: Roman Pikner Diváci: 60
 Branky: 2x Radek Adam, Jaroslav Bečvařík z PK, Petr Nevšímal

Tismice - Nučice B 1:4(0:2)            Rozhodčí: Martin Kadleček   Diváci:30
Branky: 2x Petr Nevšímal, Jan Votruba, Jiří Souček

Nučice B - Liblice B 2:1(0:0)       Rozhodčí: Jaroslav Krupička   Diváci: 60
ŽK: 81. Jiří Souček, 88. Jiří Sládeček - 77. Josef Jáchym, 81. Jiří Psutka
Branky: 68. Petr Nevšímal, 85. Jiří Souček - 47. Martin Hrdlička

Dorost Nučice – přátelské utkání
Nučice - Radošovice 0:17(0:7)            Rozhodčí: Petr Nevšímal Diváci: 30

Nučice - Zásmuky 2:12(0:5)             Rozhodčí:Pavel Krutský ml.Diváci: 40
Branky: Jakub Hervert, Filip Kubalík z PK

 
Nučice - Tuchoraz 2:11(0:4)              Rozhodčí: Petr Zápotocký Diváci: 30
Branky: Matěj Chromý, Filip Kubalík

 
Dorost Nučice – mistrovská utkání
Nučice - Tři Dvory 2:1(1:0)                 Rozhodčí: Petr Nevšímal Diváci. 60
Branky: 2x Filip Kubalík
 
Velký Osek - Nučice 2:3(2:3)               Rozhodčí: Roman Pikner Diváci:50
Branky Nučic: 18. a 35. Jakub Hervert, 15. Filip Kubalík.
Nučice - Dorost: Jakub Procházka - Ondřej Havel, Martin Jícha, Tomáš
Miňovský, Ladislav Lupínek - Lukáš Bulíček (55. David Vlas, 85. Jiří
Jindra), Karel Bečka, Matěj Chromý, Filip Bouzek - Filip Kubalík
(60. Radek Škabroud), Jakub Hervert. Trenér: Tomáš Krutský.
 
Odpady                                                                                                   
   Upozorňujeme občany, že svoz plastů byl z důvodu posvícení přesunut již na pátek 7.10.2011. Dále připomínáme, že v sobotu, dne 17.9.2011 bude od 9.00 do 11.00 hodin vedle výkrmny přistaven kontejner na nadměrný odpad, zároveň zde budete moci zaměstnancům obce předat staré železo a  nebezpečný odpad. Upozorňujeme, že pouze v tento uvedený den a pouze v tyto uvedené hodiny!  
   V kanceláři Obecního úřadu Nučice nabízíme k odprodeji (pouze pro občany nebo chalupáře z Nučic) plastové popelnice o obsahu 120 litrů za cenu 740,-Kč a plastový kompostér o obsahu 700 litrů za dotovanou cenu 895,-Kč. Popelnice i kompostéry jsou po provedené úhradě v kanceláři úřadu ihned k odběru. 
 
 
Úmrtí
   Začátkem prázdnin nás navždy opustili občané naší obce, pan Michal Novotný ve věku nedožitých 51 let a pan Karel Chrastil ve věku 68let. Čest jejich památce!
 
 
Jubilea
   V měsíci červenci oslavila zakulacené narozeniny paní Jaroslava Kardová a kulatiny slečna Lenka Syrovátková. V srpnu oslavil zakulacené narozeniny pan Josef Král, kulaté životní jubileum pan Josef Zápotocký. Všem oslavencům přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
 
 
Pozvání a důležitá data
13.9.2011 odjezd v 17.00 hod.- divadlo Praha – „A do pyžam!“
17.9.2011 -  kontejner na nadměrný odpad, sběr  kovu a neb.odpadu
19.9.2011 od 19.00 hod.- zasedání zastupitelstva obce
pátek, dne 30.9.2011 a sobota, dne 1.10.2011 – odečty vodoměrů
do 18.10.2011 - úhrada vodného
3.10.2011 – odvoz hromádek od domů
7.10.2011 - vývoz plastů
8.10.2011 – Posvícenská zábava
9.10.2011 od 14.00 do 15 hodin- Den otevřených dveří v MŠ Nučice
 
 
 
 
 
Vydáno dne 5.9.2011 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz