Obsah

 

 Nučický zpravodaj

červen 2011

 

Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.6.2011

   Obci Nučice se podařilo ve spolupráci s MAS Podlipansko získat dotaci ve výši téměř 660 tisíc Kč na dokončení rekonstrukce Mateřské školy KUŘÁTKA Nučice z  Evropské unie.

   Dlouho jsme čekali na závěrečné rozhodnutí o poskytnutí dotace. V průběhu posledního týdne měsíce června byli konečně na stránkách Státního zemědělského investičního fondu zveřejněni příjemci dotací a mimo jiné  i Obec Nučice. K podpisu smlouvy by měla být starostka vyzvána během letních prázdnin.

   Vedení obce vyhlásilo malé výběrové řízení na zhotovitele nutných oprav v kuchyni a přilehlých prostorech.  Nutné je hlavně zjistit a odstranit příčinu vlhkého zdiva, opadávající omítky a vznikajících plísní. Zároveň dojde k výměně rozvodů vody, elektřiny a kanalizačních rozvodů. Mimo rekonstrukce kuchyně se dočká zateplení celý  obvodový plášť budovy, který bude opatřen novou omítkou s námětem duhy.

   Přípravné a drobné práce budou provádět zaměstnanci obce a vybraný zhotovitel by měl převzít a zahájit stavbu 18.července 2011. Rekonstrukce vnitřních prostorů musí  být dokončena nejpozději  26.srpna 2011, aby vznikl prostor na generální úklid. Duhu na nové omítce, kterou vymyslely samy děti ze školky,  bychom měli spatřit nejpozději do konce měsíce září. V pátek, dne 1.září 2011, by mělo do školky opět nastoupit všech 28 dětí a mimo opravenou budovu je bude čekat nový písek na opraveném pískovišti.   

 

   V průběhu letních měsíců budou mít zaměstnanci obce napilno. Mimo  práce v budově školky  je čekají  ještě pomocné práce při  rekonstrukci  nejvíce poruchové části hlavního vodovodního řadu, který shodou okolností vede po  zahradě mateřské školy.

   I přes nezískání dotace, musí dojít k výměně asi 100m hlavního potrubí, k přepojení  6 domovních přípojek, jednoho hydrantu a zároveň bude připravena odbočka vodovodu k novým parcelám u školky. Rekonstrukce části vodovodu vyjde téměř na 100 tis.Kč.

 

   Obec Nučice odkoupila v průběhu června poslední část pozemku, který bude začleněn do nově vznikajících stavebních pozemků proti a pod mateřskou školou. Celkem by zde mělo vzniknout 6-7 stavebních pozemků od 600 do 750m². Pozemky budou mít příjezdovou komunikaci, přípojku vody, elektřiny a v jednání je i  možnost napojení okapových svodů na dešťovou kanalizaci. Konečná cena pozemků bude známa až po dokončení všech přípojek. Pozemky plánuje obec odprodávat ve třetím čtvrtletí 2011.

 

   Středočeský kraj v letošním roce opět nepodpoří naši obec ani jednou korunou na dotaci. Podpořena nebyla ani jedna ze 4 podaných žádostí o dotaci.  Neuspěla,  ani žádost TJ Nučice na podporu žákovské kopané.

 

   Místo klasické oslavy Dne dětí uspořádal Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen jednodenní výlet pro děti a rodiče. Plavby lodí po Labi z Poděbrad do Nymburka, návštěvy historické vesničky v Ostré u Lysé nad Labem a místního koupaliště se zúčastnilo celkem 93 dětí, rodičů, ale i prarodičů. Výlet se nám vydařil a nejen dětem se zalíbilo malebné klidné místečko natolik, že prý příští rok vyrážíme na dva dny se stany. Přidáte se taky?

  

    Konečně je to tady! Prázdniny a tak dlouho dětmi, ale i pani učitelkami, očekávané dva měsíce volna!  Dětem přejme krásné a slunné prázdniny, dny plné sluníčka a  odpusťme  nějakou tou špatnou známkou. Někdy také neuškodí, vzpomenout si na svá školní léta a svá vysvědčení! Všichni chceme mít ty nejšikovnější a nejchytřejší děti, ale měli bychom si uvědomit, že nejdůležitější je,  aby byly  zdravé, spokojené a šťastné…    

 

   Jednání s Jednotou Kolín byla zdárně dokončena a starostka obce na základě pověření zastupitelstva obce Nučice podepsala kupní smlouvu s Jednotou Kolín ohledně odkoupení pozemků u nučické prodejny  o celkové výměře 425m² za cenu 19975,-Kč. Po provedení zápisu změny v katastru nemovitostí se obec konečně stane vlastníkem celého prostranství na návsi.

 

Starostka   obce Nučice vyhlašuje,  na základě rozhodnutí zastupitelstva,   dnešním dnem pátý  ročník   soutěže

„Rozkvetlý dům“

Ve druhé polovině měsíce července 2011 hodnotící komise obejde celou obec a vyhodnotí: květinovou výzdobu v oknech, upravenost předzahrádek a celkovou upravenost okolí všech domů v obci.

Vítězům bude po prázdninách na veřejném zasedání  předána poukázka na nákup nových květin, stromků, keřů, truhlíků, zahradního nářadí apod., ve výši: 1.místo – 2.000 Kč, 2. místo - 1.000 Kč, 3. místo – 500 Kč.

 

   Na posledním zasedání zastupitelstva obce Nučice byl odsouhlasen závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy kontroly hospodaření. Schválen byl i závěrečný účet Mikroregionu  Černokostelecko.

 

   Obec Nučice vydala novou vyhlášku č. 1/2011 o obecních symbolech a zásadách jejich užívání. Vyhláška byla vydána z důvodu ochrany znaku a praporu obce. Vyhláška je zveřejněna na internetových stránkách obce.

 

   Oznamujeme občanům, že v pátek, dne 1.července 2011 a v sobotu, dne 2.července 2011 budou zaměstnanci obce provádět skutečné odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby vyčerpali vodu ze zatopených šachet a vůbec zajistili bezproblémový přístup k vodoměrům.

   Po obdržení faktury můžete vodné uhradit na účet obce 4823151/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, nebo můžete provést úhradu osobně v kanceláři úřadu od 4.7.2011 do 15.7.2011, na účet obce až do 17.7.2011. Z důvodu čerpání dovolené a uzavření úřadu žádáme o dodržení tohoto termínu.

 

   Přesný termín uzavření kanceláře úřadu (čerpání dovolené) nejsme schopni přesně sdělit z důvodu plánovaných akcí (rekonstrukce školky a vodovodu). Děkujeme za pochopení.

 

   Žádáme rodiče, aby dohlédly na své děti a případně jim domluvily, aby na dětském hřišti neodhazovaly odpadky, udržovaly pořádek i v domečku a hlavně zakrývaly pískoviště plachtou. Děkujeme.

 

   Neznámý pachatel odcizil ve „vládní“ ulici  mříž z lapáku. Obci vznikla škoda ve výši 4000,-Kč a ještě byla ohrožena bezpečnost občanů. Lapák je prozatím provizorně zakryt, mříž potřebného rozměru nemá obec na skladě, ale je již objednána. Osazovány budou lapáky jen plastovými mřížemi, aby opět neskončily ve výkupnách sběrných surovin.

Změny Tarifu PID na území Prahy od 1.7.2011

Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17.5.2011 a z důvodu sjednocení cen jízdného v městské a příměstské dopravě a dále celkového zjednodušení Tarifu PID dojde od 1.7.2011 k následujícím úpravám cen a struktury jízdného:

 

Ceny jednorázových jízdenek

Dosud

Od 1.července 2011

Nepřestupní (20min.) – 18,-

Přestupní (30min.) – 24,-

nově platí i na přívoz, na nočních linkách a lanové dráze

Přestupní (75min.) – 26,-

Přestupní (90min.) – 32,-

Celodenní (24hod.) – 100,-

Celodenní (24hod.) – 110,-

Zcela zdarma bude přeprava dětí do 15 a seniorů od 65 let- bezplatná přeprava bude podmíněna prokázáním se opencard s nahranou slevovou aplikací v ceně 120 Kč s platností max. 6 let. Pokud se cestující neprokáže opencard s touto nahranou aplikací, zaplatí poloviční jízdné. Tato bezplatná přeprava bude povolena pouze na území Prahy, a to ve všech dopravních prostředcích PID. Nové typy jízdních dokladů - K již existujícím druhům předplatních jízdenek se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka v ceně 2 450 Kč. Zlevněná varianta pro Seniory od 60 do 65 let bude stát 1 100 Kč. Ceny všech stávajících druhů předplatních jízdenek ani podmínky pro jejich používání se nemění.Ve spolupráci s Českými dráhami se zavádí skupinové jednodenní jízdné SONE+ ve verzi 400 Kč pro Prahu a Středočeský kraj a ve verzi 700 Kč pro celou ČR. Tato jízdenka platí ve všech vlacích ČD na daném území a také ve všech dopravních prostředcích Pražské integrované dopravy na území Prahy, a to buď v sobotu, v neděli nebo státní svátek pro skupinu maximálně 2 osob starších 15 let a 3 dětí do 15 let.Upravují se také ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které se nově sjednocují na 16 Kč, a to bez současných pásmových omezení s maximální časovou platností 240 minut. Papírové jízdenky v původních hodnotách 18 a 26 korun bude dopravní podnik do konce roku vykupovat na centrální pražské adrese v ulici Na Bojišti na přepážce číslo devět. Záchytná parkoviště podraží o 100 procent, z 10 na 20 Kč a odpadá možnost zakoupit si  zvýhodněnou zpáteční jízdenku na MHD.

Mateřská škola Kuřátka Nučice

   Dne 22.června 2011 se konalo v zasedací síni Obecního úřadu Nučice slavnostní vyřazení předškoláků z naší mateřinky. Za obec se s nimi rozloučila starostka obce,  která popřála rodičům hodně trpělivosti a dětem hodnou pani učitelku, kamarády a samé jedničky na vysvědčení a hezké prázdniny.  Na památku si předškoláci odnesli kufírek, do kterého si ve škole 1.září uloží výtvarné pomůcky.

   A jak jsme prožili s dětmi školní rok 2010-2011?

Hned v září jsme navštívili ZOO v Praze, několikrát v roce přijelo do naší školičky loutkové divadélko, dlabali jsme dýně a vyráběli strašáky, pekli jsme vánoční perníčky, vyráběli dárečky pro rodiče, přivítali jsme Mikuláše a rodičům jsme při vánoční besídce předvedli, co se děti ve školce naučily. V průběhu roku jsme také několikrát navštívili divadlo v Kolíně a v březnu jsme pro děti uspořádali karneval a také jsme upálili čarodějnici. S dětmi  a rodiči jsme prožili krásné dva celodenní výlety- navštívili jsme Kutnou Horu, kde děti obdivovaly Chrám sv. Barbory a projely se vláčkem, druhý výlet byl na Staré Hrady. Nechyběla ani oslava Dne dětí, besídka ke Dni matek, návštěva základní školy, aby se předškoláci seznámily s prostředím, kam 1.září zavítají a několik polodenních výletů do okolních obcí.   V průběhu celého roku probíhal ve školce kroužek keramiky, angličtiny a hudební kroužek.

   Všem předškolákům přejeme, aby se jim ve škole dařilo a všem dětem přejeme krásné prázdniny a 1.září se na ně těšíme v naší nové duhované školičce.

                                                                       Irena Brandejská – řed.školy

 

Vítání nových občánků naší obce

   V neděli, dne 26.června 2011 se konalo od 16.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Nučicích slavnostní vítání nových občánků. Starostka obce společně s členkou kulturní komise Miroslavou Jirsovou přivítala do společenství  obce  Anežku Baštovou a Václava Vohnického nejmladšího.  Rodičům starostka popřála hodně trpělivosti a zdaru ve výchově svých nejmenších a dětem, aby vyrůstaly v harmonickém prostředí obklopené láskou a hlavně, aby vyrůstaly ve zdraví. Nejmladší občánci   naší obce obdrželi na památku pamětní knížku a jak se již stalo tradicí, malý zlatý přívěšek se slunečním znamením. 

 

Občané nám píší . . .

       Dne 11.6.2011 v sobotu jsme se s Nučickými ženami zúčastnili výletu autobusem do Poděbrad, kde jsme nastoupili na loď Král Jiří a pluli
po Labi do Nymburka. Cesta to byla pěkná a plná zážitků.. V Nymburce jsme znova nastoupili do autobusů,  které na nás čekaly a jeli jsme do Ostré u Lysé nad Labem. Tam jsme navštívili místní kemp kde se mohl každý  smočit v rybníce a také jsme se tam najedli.  Jídlo bylo výborné ,ale museli jsme na něj dlouho čekat. Po nasycení našich žaludků jsme se odebrali do skanzenu Botanicus, kde jsme sledovali jak se žilo v dávných dobách. Naše děti si mohly vyzkoušet rýžování zlata, výrobu svíček, provazů, mýdel, drátování a dalších drobností. Navštívili jsme i bylinnou zahradu a ZOO. Nakonec jsme shlédli vystoupení kejklířů, které se nám moc líbilo a bylo vtipné… Tento výlet se nám mooooooocccccc líbil. Těšíme se na další..

           Členka SNŽ Lenka Syrovátková

 

Rybáři Nučice

   Začátkem měsíce června se konaly na nučickém rybníku rybářské závody. Počasí se tentokrát vydařilo a šedesát  závodících rybářů přišla podpořit řada diváků. Vítězům gratulujeme!

Umístění: 1. Bečvařík Jaroslav……nalovil 2129 cm ryb

                 2. Haluza Petr…………………..2086 cm

                 3. Pešout Petr…………………...1686 cm

                 4. Bolart Robert…………………1675 cm

                 5. Světnička Petr………………..1619 cm

 

Sport

Mistrovská utkání – Nučice „A“
Kouřim B - Nučice A 3:5(1:1)       Rozhodčí: Horáček     Diváci: 80
                                                       Branky: 2x Milan Zápotocký, Jaroslav Pečenka, Pavel            
                                                       Krutský ml., Jiří Galler


Nučice A - Dobřichov 4:1(2:1)       Rozhodčí: Pikner       Diváci: 100

                                                        Branky: Filip Holub, Tomáš Adam, Jiří Galler, Pavel Krutský ml.

Tuklaty - Nučice A 3:3(1:1)            Rozhodčí: Löve         Diváci: 60 
                                                        Branky: Jiří Galler, Milan Zápotocký, Jaroslav Bohata.

Nučice A - Plaňany 6:2(3:1)            Rozhodčí: Vlk            Diváci: 80
                                                         Branky: Robert Jícha, Jiří Galler, Jakub Novák, Jaroslav Bohata,               

                                                         Milan Zápotocký, Jaroslav Pečenka


V sezóně 2010/2011 skončilo mužstvo Nučic  v konečné tabulce na 9.místě s 35 body a zachránilo se ve III.B třídě.

Přátelské utkání - žáci
Žáci: Nučice - Kostelec 1:8(0:3)      Rozhodčí: Tomáš Krutský    Diváci. 40
                                                          Branka: Filip Bouzek
Mistrovská  utkání - žáci
 Český Brod - Nučice 2:3(1:1)         Rozhodčí: Kubera                  Diváci:  50
                                                         Branky: 2x Jakub Hervert, Adam Benada

Tuklaty - Nučice 4:4(3:3)                 Rozhodčí: Tuček     Diváci: 50

                                                          Branky: 2x Jakub Hervert, Matěj Chromý, Filip Bouzek.

Žáci Nučic skončili v sezóně 2010/2011 v tabulce na 2.místě se 47 body.

Přátelské  utkání - garda
Nučice - Cementárny Beroun 4:1(3:1)     Rozhodčí: Tomáš Krutský    Diváci: 40
                                                                 Branky: 2x Petr Nevšímal, Michal Nanko, Radek Adam

Nučice - Kunice 2:2(1:1)                          Rozhodčí: Miroslav Kočí     Diváci: 50
                                                                  Branky: Jiří Souček, Luboš Černý

Garda: Kolovraty - Nučice 5:6(2:1)         Rozhodčí: Sadílek   Diváci:40

                                                                 Branky: 3x Radek Adam, 2x Michal Nanko, Petr Nevšímal
                                                                                                             

                                                                                                                                  Václav Mikšovský

 

   Na závěr sezóny se konal na hřišti v Nučicích turnaj v žákovské kopané. Naše mužstvo žáků zvítězilo a ještě na závěr vyzvalo na souboj své maminky. Mužstvo žáků se rozloučilo s odcházejícími kamarády do dorostu.  

 

Odpady

   Připomínáme občanům, že v úterý, dne 12.července bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích. Pytle raději  připravte před dům na 6.hodinu ranní.

   Prosíme občany, aby odevzdávali k vývozu pouze zcela naplněné pytle! Určitě každý najde doma kousek místa, kde může  poloprázdný pytel nechat, doplnit dalším plastem a odevzdat ho až  při dalším vývozu. Plasty vyvážíme každý měsíc!  V měsíci srpnu  se vývoz plastu uskuteční v pondělí, dne 1.srpna. Obec platí svozové společnosti za likvidaci plných pytlů a vyvážení poloprázdných pytlů zbytečně prodražuje likvidaci odpadů.

 

Jubilea

   V měsíci červnu oslavil zakulacené narozeniny pan Procházka Václav, Boušová Marie a Nanková Hana. Kulaté narozeniny oslavil pan Malík Miroslav a plnoletost mladík Lukáš Arazim. Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví.

 

Poděkování

   Všem občanům, kteří věnovali nepotřebné ošacení a vybavení do sbírky pro Diakonii Broumov moc děkuji. Sbírka asi 70 pytlů ošacení, 12 krabic kuchyňského vybavení a funkčního mobilního telefonu byla již odvezena a bude opakována v příštím roce. Ještě jednou za všechny potřebné děkuji.

                                                                 starostka obce – Romana Jarošová

Vzpomínáme

   V měsíci červnu jsme si připomněli smutné 10.výročí od úmrtí naši drahé maminky a  babičky  paní Květy Benadové. Nikdy nezapomeneme!

                                                                                  rodina Benadova

Úmrtí

    V pátek, dne 3.června 2011 nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý funkcionář naší obce, pan Jaroslav Tesařík z Prusic, ve věku 80.let.

   Nejen pro střediskovou obec Nučice, ale i pro okolní obce  Konojedy, Oplany, Prusice a Výžerky pracoval  přes 25.let – nejprve ve  funkci neuvolněného tajemníka a následně vykonával dlouholetého předsedu tehdejšího Místního národního výboru v Nučicích.

   Poslední rozloučení se konalo ve velké obřadní síni Strašnického krematoria. Čestnou stráž u rakve stáli starostové a hasiči ze všech pěti zmiňovaných obcí. Za všechny se s bývalým předsedou rozloučila starostka  Nučic,  Romana Jarošová.  Čest jeho památce!

 

Pozvání a důležitá data

1.-2.7.2011 – odečty vodoměrů

4.-15.7.2011 – úhrada vodného

12.7.2011 – odvoz plastů

1.8.2011 – odvoz plastů

 

 

Hlavně všem dětem, ale i  dospělákům přejeme klidné, slunečné a pohodové prázdniny.  

Další číslo Nučického zpravodaje bude jako každoročně vydáno až s končícími prázdninami.

  

 

 

 

Vydáno dne 29.6.2011  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz