Obsah

   Nučický zpravodaj
listopad 2011
 
 
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva Obce Nučice ze dne 8.11.2010
 
   Dne 8.11.2010 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva Obce Nučice, na kterém proběhla veřejnou volbou volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. Jako jediný kandidát na starostu obce byla navržena a jednohlasně zvolena současná starostka obce Romana Jarošová a do funkce místostarosty byl jako jediný kandidát navržen a jednohlasně zvolen Vladimír Chrastil. Zřízen byl výbor finanční, kontrolní, výbor výstavby a životního prostředí, výbor kulturní a sociální, výbor školství a sportu.
 
Složení zastupitelstva Obce Nučice od 8.11.2010
 
starostka Obce Nučice       místostarosta Obce Nučice
                     Romana Jarošová                  Vladimír Chrastil
 
Finanční výbor
Ing. Iveta Choulíková - předseda
Vladislav Souček - člen
Ing. Ivan Kunte – člen z lidu
 
Kontrolní výbor
Miroslava Jirsová – předseda
Josef Zápotocký – člen
PhDr. Vlastislava Novotná – člen z lidu
Výbor kulturní a sociální
Jana Voříšková – předseda
Miroslava Jirsová – člen
Iva Nováková – člen z lidu
 
Výbor výstavby a životního prostředí
Josef Zápotocký – předseda
Vladimír Chrastil – člen
Radovan Žyla- člen z lidu
 
Výbor školství a sportu
Vladislav Souček – předseda
Vladimír Chrastil – člen
Romana Jarošová – člen
 
 
   Na zasedání byla mimo jiné  projednána a schválena směnná smlouva pozemků mezi Obcí Nučice a manželi Janou a Bedřichem Procházkovými.
 
   Na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Kuřátka Nučice a doloženého písemného souhlasu všech rodičů bylo zastupiteli obce odsouhlaseno uzavření mateřinky v době vánočních prázdnin od 20.12.2010 do 1.1.2011.
 
   V pondělí, dne 13.12.2010 se koná od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků zasedání zastupitelstva obce Nučice. Na programu je nová vyhláška o poplatku za likvidaci odpadu, rozpočet na rok 2011, podání žádostí o dotace na rok 2011, stanovení ceny vody od 1.1.2011.  Všichni občané jsou srdečně zváni.
 
     Obec získala bezplatně z MAS Podlipansko stojan na kola s informační deskou, který byl prozatím instalován před Hospodou u Kubelků a dřevěný informační panel s mapou MAS Podlipansko, který byl umístěn u prodejny Jednoty. Tento dřevěný panel bude ještě opatřen zasklenou vitrínou na zveřejňování informací.
 
   ČEZ Distribuční služby, s.r.o. oznamují, že v pondělí, dne 13.12.2010 bude z důvodu provádění nezbytných prací v distribuční síti na energetickém zařízení pozastavena dodávka elektřiny v lokalitě mezi silnicí na Kostelec a Olešku od 9.00 do 15.00 hodin.
   Projektant ing. Odehnal společně se starostkou obce nadále pokračují  na dokončení projektu a povolení potřebných k čištění rybníků a opravě hrází. Pro větší šanci získat dotaci na výše uvedený projekt bude ještě nutné  zbudování tůňky pro obojživelníky o velikosti 10 x 10m. Na základě geologického průzkumu se bude jednat o tůňku do hloubky 1m a bude umístěna do rákosí vedle malého rybníčku.
 
   Z důvodu odložení termínu odvozu sbírky můžete ještě do pondělí, dne 6.prosince 2010, v době  do 12.00 hodin věnovat na charitu do Broumova nepotřebné ošacení. Vše je nutné vložit do krabic nebo pytlů a odvézt do chodby tělocvičny. Všem dárcům předem děkujeme.
 
 
Zimní údržba
   Ještě před pár dny si většina z nás vychvalovala počasí vhodné téměř na opalování či dlouhé procházky do přírody - vysoké teploty, jasná obloha a svítící sluníčko, prostě nádhera. Dnes je naopak velmi příjemné pozorovat krásně zasněženou přírodu z okna a vytopeného domu. Královna zima přebírá postupně svou vládu a nám místo žezla vkládá opět po roce do rukou lopaty a hrabla.
   Přestože od loňského roku platí „chodníkový zákon“, i v letošním roce si Vás, občany,  dovoluje starostka obce opět požádat o pomoc s úklidem sněhu hlavně na chodnících. Zaměstnanci obce se snaží zajistit průchodnost chodníků za pomoci sněhové frézy a hrabel, ale hlavně při sněhové kalamitě je každá pomocná ruka vítána.
 Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích bude provádět pan Hošek, který byl jediný, který obci  tuto službu pro nastávající zimu nabídl. Nikdo jiný neměl o vyhrnování sněhu v obci zájem. Pan Hošek vyhrnuje v letošním roce naši obec poprvé, proto žádáme občany o trochu tolerance při drobných nedostatcích, které jsou postupně odstraňovány.
   Všechny majitele automobilů žádáme, aby svá vozidla (i vraky) parkovali pokud možno na soukromých pozemcích, aby mohla být zajištěna bezproblémová zimní údržba obecních komunikací. Upozorňujeme, že sníh nebude vyhrnován na soukromých pozemcích a nebude vyhrnován ani na obecních komunikacích, kde jsou v těsné blízkosti zaparkovány automobily. Jedná se hlavně o komunikaci podél potoka u pomníku padlých, o spodní část komunikace „V Zahradách“ a o komunikace u bytových domů. Předem všem řidičům, kteří chápou, že musí být zachována průjezdnost pro ostatní občany, pro popeláře, ale hlavně vozidla záchranného systému. Předem děkujeme za pochopení a za odstranění vozidel..   
   Komunikace v majetku kraje (hlavní silnice v obci) udržuje Správa silnic Kutná Hora. Sjízdnost komunikací III.třídy by měla být zajištěna do 12 hodin od výjezdu posypových mechanizmů.
 
 
Soutěž „Rozkvetlý dům“  
Vítězové 4. ročníku soutěže „Rozkvetlý dům“ byli oceněni. V letošním roce navrhla hodnotící komise (ve složení profesionální zahradník p. Hrdlička, floristka p.Vítková a výbor životního prostředí) a zastupitelé obce  se s tímto návrhem ztotožnily:
 
1.místo – rodina Pečenkova
Za květinovou výzdobu oken, upravenost předzahrádky,
 za zachování venkovského rázu domu při jeho opravě
a za celkovou upravenost okolí domu
 
2.místo – manželé Novákovi
Za květinovou výzdobu a celkovou upravenost domu a  okolí
 
3.místo – rodina Zápotockých č.p.130
Za bohatou květinovou výzdobu a celkovou upravenost okolí domu
 
    Určit vítěze je postupně každý rok náročnější, jelikož upravených a „rozkvetlých“ domů neustále přibývá, což je velmi dobře.  Bohužel, všichni vyhrát nemohou, přesto všem vítězům gratulujeme a jejich vítězství jim určitě všichni přejeme! Příští rok můžete vyhrát třeba zrovna VY.
  
 
Mikulášský mariáš
   Příznivci mariáše si Vás dovolují pozvat na „Mikulášský turnaj v mariáši“, který se koná v sobotu, dne 4.prosince 2010 od 10.00 hod. v Hospodě u Kubelků. Zápis účastníků je od 9.30 hodin.
 
Mikulášská nadílka pro děti a rozsvěcení vánočního stromku na návsi
    V pátek, dne 3.12.2010 se koná od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků příprava Mikulášské pro děti – příprava balíčků a zdobení stromečku. Na pomoc zveme nejen členky sdružení, ale i všechny rodiče.
 
    Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen pořádá v neděli, dne 5.prosince 2010 od 15.00 hodin v Hospodě u Kubelků tradiční „Mikulášskou nadílku“ pro všechny děti. Každé dítě obdrží od Mikuláše malý dáreček. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na další akce pro děti.
    V 17.00 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční stromek na návsi při zpěvu vánočních koled a na závěr bude malé překvapení. Všichni jste srdečně zváni.
 
 
Silvestr 2010
    Skupinka nadšenců si Vás dovoluje již po dvanácté pozvat na oslavu konce roku „SILVESTR 2010“,  která se koná v pátek, dne 31.12.2010 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků. K tanci a poslechu hraje skupina ECHO-BAND z  Kostelce n.Č.l. Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji v Hospodě u Kubelků od 6.12.2010. Podrobnější informace získáte na plakátech.
   Schůzka ohledně přípravy oslavy SILVESTR 2010 se koná v pátek, dne 3.12.2010 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků.
 
 
Půlnoční přípitek na návsi
     Obecní úřad Nučice již tradičně zve všechny občany poslední den v roce pár minut před půlnocí na nučickou náves na půlnoční přípitek s ohňostrojem.
 
 
Odpady
   Připomínáme občanům, že ve čtvrtek, dne 2.prosince 2010 bude proveden svoz plastů ve žlutých pytlích od domů.
   Z důvodu falšování jednorázových lístků na vývoz popelnic bude společnost ASA od 1.února 2011 vyvážet popelnice označené pouze jednorázovým lístkem opatřeným razítkem Obce Nučice. Pokud máte doma ještě nějaké lístky v zásobě, zajistěte si v kanceláři úřadu jejich orazítkování. Od 1.2.2011 jsou jednorázové lístky bez razítka obce neplatné!!!Na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2010 bude mimo jiné projednávána vyhláška stanovující výši poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2011. 
 
Pro zajímavost uvádíme : Odpadové hospodářství roku 2010 v číslech
Příjmy z poplatku za likvidaci odpadu a odprodeje komodit: 181249,-Kč
Výdaje za likvidaci odpadu: 258252,-Kč
 
Obec v roce 2010 zajistila likvidaci:
3120 ks popelnic – nákladem 159260,-Kč
1500 ks pytlů s plasty – nákladem 29700,-Kč
 (pokud by plasty skončil v popelnicích, byl by náklad 83937,-Kč)
800 ks jednorázových vývozů popelnic
3 plné kontejnery s papírem – nákladem 644,-Kč
(pokud by papír skončil v popelnicích, byl by náklad 1830,-Kč)
6 plných kontejnerů se sklem  - nákladem 1356,-Kč
(pokud by skončilo sklo v popelnicích, byl by náklad 21960,-Kč)
5 tun nadměrného odpadu v kontejnerech
Přes veškeré třídění odpadů se ztráta odpadového hospodářství vyšplhala na částku ve výši 77 tis.Kč, které musela z rozpočtu doplatit Obec Nučice.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad a šetří tak naše společné finance.
A kde by se dalo ještě ušetřit na odpadech?
- třídit více veškerý odpad a to po celé obci
- snížit počet trvale označených popelnic zelenou známkou (bohužel jsou mezi námi i tací občané, kteří díky své pohodlnosti připevnit občas jednorázovou známku raději nalepí na popelnici trvalou zelenou známku, přestože popelnice je vyvezena 4x za rok) .
Žádáme občany, aby opravdu zvážili potřebnost zelených známek, které budou přidělovány při platbě poplatku za likvidaci odpadu v měsíci lednu 2011. 
 
 
Sport
Mistrovská utkání – Nučice „A“
Kozojedy - Nučice A                 Rozhodčí: Nehasil. Diváci:60
      3         :       3                        Branky:Jakub Novák,Jaroslav Pečenka z PK,Pavel Krutský

Nučice A - Radim B                  Rozhodčí: Pikner. Diváci:100
     1          :      1                         Branka: Jakub Novák.

AFK Pečky B - Nučice A          Rozhodčí: Stupka. Diváci:100
      7        :       0
Nučice A - Kouřim B                Rozhodčí: Kadleček. Diváci:60
      2        :       3                         Branky: Jiří Galler, Milan Zápotocký


Přípravka Nučice – přátelská utkání
Nučice - Kouřim                        Rozhodčí:Petr Nevšímal. Diváci:30
      0        :      1


Žáci Nučice – mistrovská utkání
 Tuchoraz - Nučice                    Rozhodčí: Divíšek. Diváci:30
     0        :       4                          Branky: Petr Nevšímal, Matěj Chromý, Jakub Hervert,
                                                   Tomáš Miňovský
Nučice - Břežany II                    Rozhodčí: Pikner. Diváci:70
      7       :       0                         
Branky: 3x Jakub Hervert, 3x Matěj Chromý, Petr Nevšímal

 Kouřim - Nučice                      Rozhodčí: Kopic. Diváci: 30
      0      :       0

Nučice - Český Brod                 Rozhodčí: Kadleček. Diváci:50
      1      :       1                           Branka: Matěj Chromý


 
Garda Nučice – mistrovská utkání
Nučice - Škvorec                       Rozhodčí: Tomáš Krutský., Diváci: 30
      3     :        1                           Branky: 2x Jiří Galler, Michal Nanko

Nučice - Kolovraty                    Rozhodčí:Josef Křelina, Diváci: 40
     5     :         0                         
Branky: Jan Votruba, Jaroslav Bečvařík z PK, Jaroslav  Holub, Petr
                                                               Nevšímal, Jiří Souček

Kunice - Nučice                        Rozhodčí: Jan Hodík. Diváci:30
     0      :        2                          Branky: 2x Michal Nanko

Nučice - Sluštice                      Rozhodčí:Tomáš Krutský. Diváci:50
     4      :       5                          Branky: Petr Nevšímal, Radek Adam, Jaroslav Bečvařík z 
                                                  PK, Milan Zápotocký z PK.
 
 
 
Jubilea
   V měsíci listopadu oslavila v plné síle své narozeniny druhá nejstarší občanka naší obce paní Božena Malá. Zakulacené narozeniny oslavila paní Marie Smrčinová a pan Jaroslav Pečenka. Kulaté narozeniny oslavila paní Iveta Choulíková.
 
 
Narození
   V měsíci listopadu se tatínkovi Radkovi a mamince Blaženě Baštové narodila dcera Anežka. Rodičům gratulujeme a malé Anežce přejeme, aby vyrůstala obklopena láskou a ve zdraví. Gratulujeme!
 
 
Úmrtí
   Dne 21.11.2010 nás navždy opustila rodačka naší obce, paní Lenka Šimáčková, rozená Chrastilová ve věku 44 let. Čest její památce!
 
 
Pozvání a důležitá data
2.12.2010 – odvoz plastů
3.12.2010 od 19.00 hod.– příprava Mikulášské nadílky pro děti
3.12.2010 od 20.00 hod. -  příprava oslavy konce roku SILVESTR 2010
4.12.2010 od 9.30 hod. – Mikulášský mariáš – zápis účastníků
                 od 10.00 hod.- Mikulášský mariáš - zahájení
5.12.2010 od 15.00 hod.- Mikulášská nadílka pro děti
5.12.2010 v 17.00 hod. – rozsvěcení vánočního stromečku na návsi
do 6.12.2010  do 12.00 hod.- charitativní sbírka pro Broumov
6.12.2010 – zahájen předprodej vstupenek SILVESTR 2010
13.12.2010 od 9.00 do 15.00 – přerušení dodávky elektřiny
13.12.2010 od 19.00 hod. – zasedání zastupitelstva Obce Nučice
od 20.12.2010 do 1.1.2011 – uzavření MŠ Kuřátka Nučice
31.12.2010 od 20.00hod. – Silvestr 2010
31.12.2010 pár minut před půlnocí – půlnoční přípitek s ohňostrojem
 
 
 
 
Vydáno dne  30.11.2010 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz