Obsah

 

 Nučický zpravodaj
červen 2010
 
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2010
     Zastupitelé obce odsouhlasili nákup dvou menších pozemků sousedících se stavebními pozemky v lokalitě u mateřské školy.
 
    Schválen byl prodej připlocených obecních pozemků soukromým vlastníkům v lokalitě u hřiště.
           
    Projednán a schválen byl bez výhrad  závěrečný účet obce za rok 2009.
 
   Zastupitelé schválili vyhlášku č.1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nučice a vyhlášku č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nučice. Vyhlášky jsou přílohou dnešního vydání zpravodaje.
 
   Dne 17.6.2010 se konala v Hospodě u Kubelků schůzka starostů okolních obcí (Nučice, Oplany, Konojedy, Prusice, Výžerky) ohledně příspěvku na financování provozu konojedského hřbitova a přijímání dětí do MŠ Nučice. Starosta obce Konojedy se osobně omluvil, ale jelikož se nedostavil nikdo jiný z vedení obce Konojedy, nebylo možné zaujmout žádná stanoviska.
 
   Obci Nučice se pro letošní rok nepodařilo získat žádnou finanční dotaci na investiční ani neinvestiční akce. Požádáno bylo o finanční podporu na dokončení rekonstrukce budovy mateřské školy, na podporu žákovského fotbalu, na výměnu oken v obecních bytech a tělocvičně, na opravu vodovodu a na pořízení hracích prvků na zahradu mateřské školy.
   Podpořena byla pouze dvě pracovní místa v rámci Veřejně prospěšných prací.   
 
 Starostka   obce Nučice vyhlašuje dnešním dnem čtvrtý ročník   soutěže                               
„Rozkvetlý dům“
Poslední týden v  červenci 2010 nezávislá hodnotící komise obejde celou obec a vyhodnotí: květinovou výzdobu v oknech, upravenost předzahrádky a celkovou upravenost okolí všech domů v obci.
Vítězům bude po prázdninách na veřejném zasedání předána poukázka na nákup nových květin, stromků, keřů, truhlíků, zahradního nářadí apd., ve výši:
                                          1.místo  – 2.000 Kč
                                          2. místo - 1.000 Kč
                                          3. místo –   500 Kč
 
  Obec Nučice ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc lidem postižených povodněmi. Občané obce mohli věnovat balenou vodu, instantní potraviny, veškeré oblečení, obuv a úklidové prostředky. Pokud máte zájem zapojit se do sbírky, můžete přinést dary ještě zítra (ve středu, dne 30.6.2010 do 15.30 hodin) jelikož sbírka bude odvezena ve čtvrtek 1.7.2010 v dopoledních hodinách. Všem dárcům předem děkujeme.
 
   Starostka obce společně s projektantem dokončuje přípravy projektu k žádosti o finanční podporu z EU na vyčištění nučických rybníků.
 
   Starostka obce oslovila tři firmy zabývající se poradenstvím ohledně vypracování a podání žádosti o finanční dotaci z EU na výstavbu kotelny na spalování biomasy. Nabídky budou projednávány na následujícím zasedání zastupitelstva obce (pravděpodobně v průběhu letních prázdnin) Přesný termín zasedání bude vyhlášen místním rozhlasem.
  
   Upozorňujeme občany, že zaměstnanci obce budou ve dnech od 1.července 2010 (čtvrtek) do 3.července 2010 (sobota) provádět skutečné odečty vodoměrů, včetně kontroly plomb. Z uvedených důvodů je nutné, aby jste v uvedených dnech zajistili bezproblémový přístup k vodoměrům. Z důvodu zvýšení ceny vody od 1.7.2010 (z 26,-Kč/m³ na 30,-Kč/m³) nebude tentokrát možné nahlásit stav vodoměru osobně, ale bude opravdu nutné provedení skutečného odečtu zaměstnanci obce.
 
   Vodné za II. čtvrtletí 2010 můžete uhradit v kanceláři úřadu od pondělí, dne 12.7.2010 do 30.7.2010, nebo převodem na účet obce č.4823151/0100 a jako variabilní symbol uveďte číslo faktury.
 
   Obecní úřad Nučice oznamuje, že ve dnech 7.- 9.července 2010 bude uzavřena kancelář Obecního úřadu v Nučicích z důvodu čerpání řádné dovolené. Další uzavření kanceláře bude 9. - 13.srpna 2010.
 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Celkový počet voličů v obci Nučice: 299
Počet zúčastněných voličů: 203 ( z toho 4 voliči z jiného okrsku hlasující na voličský průkaz)
Volební účast v obci Nučice: 65,8 %
 
Výsledky voleb v obci Nučice
1. ODS - Občanská demokratická strana                                                                 45 hlasů
2. ČSSD – Česká strana sociálně demokratická                                                      40 hlasů
3. KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy                                                   31 hlasů
4. TOP 09                                                                                                                 30 hlasů
5. VV – Věci veřejné                                                                                               27 hlasů
6. Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu                             12 hlasů
7. SZ – Strana zelených                                                                                             5 hlasů
8. SPOZ – Strana práv občanů Zemanovci                                                                3 hlasy
9. SPR-RSČ Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa           1 hlas
    Volte Pravý Blok – Cibulka                                                                                    1 hlas
    DSSS – Dělnická strana sociální spravedlnosti                                                       1 hlas
    Svobodní – Strana svobodných občanů                                                                   1 hlas
 
 
Odpady
            Připomínáme občanům, že v pondělí, dne 12.července a 2.srpna 2010 bude proveden svoz plastů.
            Dále upozorňujeme občany, na nedodržování obecní vyhlášky, která stanovuje velikost nádob na komunální odpad. Popelnice o obsahu 240 litrů nebudou společností ASA vyváženy ani při označení dvěmi zelenými známkami nebo dvěmi jednorázovými známkami!
 
   Obec Nučice nadále nabízí k odprodeji plastové kompostéry o obsahu 720 litrů za dotovanou cenu 895,-Kč. K prodeji jsou i plastové popelnice o obsahu 120 litrů za cenu 740,-Kč.
 
 
Rybářský spolek Nučice
   Rybářský kroužek Nučice skončil a byl nahrazen „Rybářským spolkem Nučice“.  Výbor bývalého rybářského kroužku založil občanské sdružení výše uvedeného názvu, které pokračuje v dosavadní činnosti rybářského kroužku. První akcí „Rybářského spolku Nučice“ byly „Rybářské závody 2010“, které sice neměly hojnou účast, ale vítězové byli spokojeni.
  1. Haluza……………2895 cm ryb
  2. Vejvoda…………..2473 cm
  3. Svoboda………….1930 cm
  4. Šumová Barbora…1843 cm
  5. Sochovič…………1842 cm                       Vítězům blahopřejeme!
 
 
Sdružení Nučických žen
    V minulém čísle zpravodaje jsme vás upozornili, že z důvodu nedostatku dobrovolníků hrozí zrušení Dne dětí a pořádání dětských akcí v naší obci vůbec. Všichni občané, hlavně rodiče dětí, byli pozváni na schůzku ohledně přípravy Dne dětí. Celkem se sešli  zástupci pouze šesti rodin! Přesto bylo dohodnuto, že dětský den bude zorganizován a bude spojen s Rozloučením s prázdninami na konci měsíce srpna. Předpokládáme, že přípravná schůzka by se konala v pondělí, dne 26.července 2010 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků a samotná akce pro děti by se mohla uskutečnit v neděli, dne 29.srpna 2010, na fotbalovém hřišti. Přesné termíny budou vyhlášeny místním rozhlasem.
 
Sport
Nučice – přípravka – přátelská utkání
Nučice - Kouřim 3:3(1:2) Rozhodčí:Petr Nevšímal   Diváci:30
Branky: Petr Nevšímal, Miroslav Jirsa, Adam Benada  
 
Nučice – žáci – mistrovská utkání
Tuchoraz - Nučice 2:3(2:1) Rozhodčí: Kadleček Diváci:40
Branky: Karel Bečka, Matěj Chromý, Jakub Hervert
 
Nučice - Plaňany 8:0(5:0)   Rozhodčí: Kopic   Diváci:50
Branky: 5x Matěj Chromý, Ondřej Havel, Karel Bečka, Ladislav Lupínek.
Kšely - Nučice 0:12(0:4) Rozhodčí:Čihák   Diváci:30
Branky: 2x Matěj Chromý, 2x Jakub Hervert, 2x Jaroslav Jirsa, 2x Tomáš Miňovský, 2x Ondřej Havel, Karel Bečka, Lucie Bartoušková
 
   Děkujeme všem žákům za podané výkony v letošní sezóně. Po několika letech se opět podařilo mužstvu našich žáků umístit   na 1.místě tabulky a tím zajistit postup  do okresního přeboru. Poděkování patří za podporu i rodičům a prarodičům našich hráčů, vedení TJ Nučice, pomocným trenérům a obci Nučice.
                                                                                          trenéři Jaroslav Jirsa a Petr Nevšímal 
 
 
Nučice „A“ – mistrovská utkání
Tři Dvory - Nučice A 3:2(1:1) Rozhodčí: Lev Diváci:100
Branky: Pavel Krutský, Jaroslav Pečenka
 
Nučice A - Bečváry 1:1(1:0)   Rozhodčí: Kopic   Diváci: 80
Branka: Jiří Galler.                       
 
FK Kolín B - Nučice A 4:0(1:0) Rozhodčí:Humpolák Diváci:40
 
Nučice A - Břežany II 1:0(0:0) Rozhodčí:Vosejpka Diváci:100
Branka: Jiří Galler
                      
Nučice A skončily v sezóně 2009/2010 na 13.místě tabulky okresního přeboru a sestupují do III.B třídy.
 
Fotbalový turnaj v Nučicích - sobota 26.6.2010
1.utkání: Nučice A - Kouřim 4:3(0:3)
Branky: Petr Zápotocký, Pavel Krutský, Petr Bradáč, Jaroslav Bohata       Rozhodčí: Netáhlík - Sedláček,Křelina Diváci:40
 
2.utkání: Stříbrná Skalice - Kouřim 1:4(0:3)
 
3. utkání: Nučice A - Stříbrná Skalice 6:0(0:0)
Branky: 4x Jakub Novák, Milan Zápotocký, Jiří Galler
Rozhodčí: Netáhlík - Souček, Sedláček     Diváci: 70
 
Nejlepší střelec turnaje: Jakub Novák (Nučice) 4 branky Nejlepší hráč Nučic: Pavel Krutský ml.
 
Konečné pořadí turnaje:
1.Nučice                 10:3     6 bodů
2.Kouřim                 7:5      3 body
3.Stříbrná Skalice 1:10     0 bodů
Nučice – garda – mistrovská utkání
Nučice - Kunice 3:1(2:1) Rozhodčí:Miroslav Kočí   Diváci:50
Branky: Petr Nevšímal, Radek Adam, Pavel Rosák      
Jubilea
V měsíci červnu oslavila své životní jubileum paní Libuše Mervardová. Do dalších let přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví.
 
Poděkování
Starostka obce Nučice děkuje touto cestou všem, kteří se podíleli v sezóně 2009 -2010 na zajištění chodu žákovského oddílu TJ Nučice a hlavně žákům za vzornou reprezentaci obce Nučice.
                                                     Romana Jarošová – starostka obce Nučice
 
   Děkujeme touto cestou všem, kteří se dne 11.6.2010 přišli naposledy rozloučit s panem Ladislavem Mervardem.
                                                                  rodiny Mervardovy a Pivoňkovy
 
 
Pozvání a důležitá data
30.6.2010 do 15.30 – sbírka charity v tělocvičně
1.7.-3.7.2010 – odečty vodoměrů
7.-9.7.2010 – uzavření OÚ Nučice
12.-30.7.2010 – úhrada vodného
12.7.2010 – odvoz plastů
26.7.2010 od 19.00 hodin – schůzka ohledně příprav Dne dětí (předpoklad)
2.8.2010 – odvoz plastů
9.-13.8.2010 – uzavření OÚ Nučice
29.8.2010 – Den dětí (předpoklad)
15.-16.10.2010 – komunální volby (do zastupitelstev obcí)
 
Všem školákům přejeme co nejkrásnější vysvědčení a těm,
 kteří ho nebudou mít podle svých představ, přejeme tolerantní rodiče.
Hlavně přejeme všem dětem hezké a slunné prázdniny
a dospělým krásné dny dovolené.
 
Zastupitelstvo obce Nučice
 
Vydáno dne 29.6.2010 - Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz
 
Příloha č.1
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nučice
     Zastupitelstvo obce Nučice se na svém zasedání dne 15.6.2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. -  1Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Nučice, včetně nakládání se stavebním odpadem.
 
Čl. 2 - Třídění komunálního odpadu
1)   Komunální odpad se třídí na:
a)        tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví, kovy,
b)       objemný odpad,
c)        nebezpečné složky komunálního odpadu
d)       zelený odpad,,
e)        směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
        odst. 1 písm. a), b), c), d).
 
Čl. 3 - Shromažďování tříděného odpadu
         Tříděný odpad je shromažďován :
a)        Papír – kontejnery modré barvy umístěné u budovy obecního úřadu
b)       Sklo – kontejnery zelené barvy umístěné u budovy obecního úřadu
c)        Plast včetně PET lahví – v pytlích žluté barvy
d)       Kovy - Sběr a svoz kovu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce, v místním tisku a v místním rozhlase.
 
Čl. 4  - Sběr a svoz objemného odpadu
1)             Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 
2)             Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce, v místním tisku a v místním rozhlase.                                
 
Čl.5 - Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním tisku a v místním rozhlase.
 
Čl.6 - Shromažďování zeleného odpadu
 Likvidaci rostlinných zbytků z domácností a přilehlých zahrad zajišťují občané kompostováním na vlastních pozemcích.                                              
Čl. 7 - Shromažďování směsného odpadu
1)             Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a)              typizované sběrné nádoby jsou popelnice o obsahu 110 a 120 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b)             odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)             Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
         umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
Čl. 8 - Nakládání se stavebním odpadem
1)             Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 
2)             Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 
Čl. 9 - Závěrečná ustanovení
1)             Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.9/2001, o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.
2)             Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2010
 
Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nučice
Zastupitelstvo obce Nučice se na svém zasedání dne 15.06.2010 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.         Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nučice:
Co je veřejné prostranství je stanoveno v definici ust. § 34 zákona o obcích, kterým se vymezuje, co se rozumí veřejným prostranstvím.
a)         na veřejných prostranstvích v obci Nučice, ve vyznačené lokalitě na mapce obce, která je přílohou č. 1. k této vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku s náhubkem, pokud to nebude nevhodné pro některé druhy psů,
b)         na veřejných prostranstvích, v zastavěných částech obce, se zakazuje výcvik psů,
c)         mimo veřejných prostranství, ve vyznačené lokalitě na mapce obce, musí být pes puštěný „ na volno “, plně ovladatelný chovatelem psa, vlastníkem či doprovázející osobou. 
2.         Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem a to, chovatelem psa, vlastníkem či doprovázející osobou.
3.         Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.   
Čl. 2 – Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.