Obsah

Žádost o informace můžete podat :

- osobně v kanceláři Obecního úřadu Nučice č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. v úředních hodinách - v pondělí od 8.00 do 19.00 hodin a ve středu od 8.00 do 19.00 hodin

- poštou na uvedenou adresu

- datovou schránkou: 4hdbzjk