Obsah

Obecní úřad Nučice
281 63 Kostelec n.Č.l. – KB:4823-151/0100 – IČO:235598 – tel: 321697344 – 606249682CENÍK NÁKLADŮ ZA VYHLEDÁNÍ A POSKYTNUTÍ INFORMACE

ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

Fotokopie černobílá

Formát A4 Formát A3 E-mail Fax

2,-Kč* 4,-Kč* zdarma* 10,-Kč/stránku** K uvedeným částkám se připočítávají náklady za vyhledání nebo jiné získání informace – za 1 hodinu práce odborného zaměstnance obecního úřadu 70,-Kč a za poštovné /dle aktuálních sazeb/.Další podmínky:Obecní úřad Nučice podmiňuje vydání informace zaplacenám úhrady. V případě minimálních nákladů může starosta úhradu prominout.

Úhrada za práci odborného zaměstnance úřadu se účtuje pouze ve zvlášť složitých případech, kdy práce spojená s vyhledáváním a zpracováním poskytnuté informace přesáhne 1 hodinu.

Při osobním přebírání informace lze částku za poskytnutí informace zaplatit hotově v pokladně Obecního úřadu Nučice. Po předložení dokladu o zaplacení bude informace vydána.V případě písemného kontaktu se platba uskutečňuje zásadně převodem na účet obce č. 4823-151/0100 a po převodu na účet obce bude informace zaslána.

Ceník je platný od 1.1.2000

V Nučicích dne 29.12.1999 Romana Jarošová

starostka