Obsah

Žádost   č.1/2014

Dne 10.9.2014 byla podána žádost o informaci:

- ke smlouvě mezi obcí a vlastníkem pozemku p.č.....v k.ú. Nučice

- veškerou písemnou korespondenci mezi obcí a vlastníkem pozemku

Odpověď: 1. žadateli byla zaslána kopie smlouvy mezi majitelem pozemku  a obcí

2. žádost o směnu pozemku

3. stížnost majitele pozemku