Obsah

 

Složení zastupitelstva Obce Nučice
od 20.04.2017 
 
starosta
Ing. Jaromír Klihavec
 
místostarostka
Radka Nevšímalová
 
 
Pavel Krutský
 
Iva Nováková
 
Miroslava Jirsová
 
Veronika Procházková