Obsah

Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích

(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu..