Obsah

 

Platby můžete zasílat na účet Komerční banky v  Kolíně - číslo účtu: 4823151/0100 a jako variabilní symbol uvádějte číslo zaslané faktury. Pokud se jedná o úhradu poplatků, do textu uveďte název poplatku (pes, odpad atd.) a jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, nebo číslo faktury, pokud byla vystavena.

Platbu můžete provést i  v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Nučicích v úředních hodinách - pondělí a středa od 8.00 do 19.00 hodin.