Obsah

Obecní úřad obce Nučice

OBEC Nučice
První písemná zmínka o obci je z roku 1422. Původní název obce Vnučice označoval ves lidí vnukových. Časem lidé jménu nerozuměli, pokládali „V“ mylně za chybu a označovali ves za Nučice.
Z roku 1637, z doby třicetileté války již za vlády knížete Lichtensteina ve zprávě hejtmana Ořecha Svatkovského můžeme vyčíst soupis osedlých (usedlých) v Nučicích v počtu 11 selských rolníků.
AKTUALITY:
13.2. 2007
Spuštena anketa
Dnešního dne Byla spuštěna anketa kam by měla patřit naše obec? Okres Kolín - pověřený úřad Český Brod, nebo okres Praha východ - pověřený úřad Říčany? Pro informaci uvádíme, že na veřejném zasedání, které se konalo dne 12.2.2007,  nebyl nikdo z přítomných občanů pro okres Praha východ.