Obsah

v roce 2015 nebyl schválen rozpočet obce, postupovalo se dle rozpočtového provizoria