Obsah

Žádosti můžete zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Nučice, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. nebo ji můžete podat osobně v kanceláři úřadu  na shora uvedené adrese v úředních hodinách nabo zaslat datovou schránkou.