Obsah

Vážení spoluobčané,

     v současných dnech provádí zaměstnanci obce odečty vodoměrů a kontrolu neporušenosti plomb. Odepisují skutečné stavy vodoměrů, jelikož od 1.dubna jsme nuceni zdražit vodné na 35,-Kč/m³. Radost nám to žádnou nedělá, ale bohužel jsme k tomuto kroku nuceni neustále stoupajícími náklady na provoz vodovodní sítě.

   Vodovodní síť v obci je zastaralá a nemalá finanční částka je každoročně uvolňována na opravy, ale hlavně na rekonstrukci vodovodu, kdy postupně provádíme celkovou výměnu nejvíce poruchové částí řadu. V letošním roce je plánována výměna vedení v areálu mateřské školy, u Chrastilů a v bývalém JZD.

   V  posledních letech nemáme tak velkou poruchovost, případné poruchy se snažíme v nejkratší době opravit,  přesto se nám „kdesi“ ztrácí v síti přibližně třetina nakoupené vody. Bohužel, jsou i situace, že máme hlášen o dvacet m³ vyšší denní odběr vody. V domnění, že se jedná o poruchu ji  začneme vyhledávat, žádnou však nenajdeme a přesto se nám během dvou dnů sama opraví? Právě i  díky těmto záhadným „ztrátám“ jsme nuceni zdražit vodné.

   V průběhu letošní zimy došlo také k několika zbytečným únikům vody díky špatně zazimovaným vodoměrům, které následkem velkých mrazů praskly. Výměnu špatně zazimovaného vodoměru provádí obec na náklady odběratele, který má povinnost chránit  vodoměr před poškozením. Kdo ale zaplatí uniklou vodu ze zamrzlého potrubí?  

   V poslední době často řešíme problémy s odběrateli – porušené plomby, dokonce odstraněné plomby, manipulace s vodoměrem apod.  Doporučuje všem odběratelům, prostudovat si podrobně „Smlouvu o dodávce vody“ a „Všeobecné podmínky dodávky vody“, aby se pak nikdo nedivil, že jeho rodinný rozpočet bude zatížen i několika tisícovou pokutou. Bohužel, jinak se to již nedá řešit!

   Nechceme trestat poctivé odběratele na úkor podvodníků!

     Koncem loňského roku jsme na základě stížností několika občanů a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce vyzvali řidiče kamionů a nákladních vozidel, aby neparkovali v obci. Řidiči byli zároveň upozorněni na porušování zákona o silniční dopravě, kde je výslovně parkování na veřejně volně přístupných prostranstvích zakázáno. Nechceme  způsobovat žádné problémy, ale naše komunikace, kanalizace, ani vodovod  nejsou na zátěž nákladních vozidel přizpůsobeni a majetek obce jsme povinni ochraňovat.

   Bohužel, většina řidičů naše upozornění nebrala vážně a během týdne opět vozidla v obci parkovala. Jelikož již došlo k poškození dvou kanalizačních lapáků, samotné kanalizace a k poškození uzávěrů vody, byli majitelé nákladních vozidel vyzváni k respektování rozhodnutí zastupitelstva obce a dodržování zákona o silniční dopravě.

   Řidiče nákladních vozidel bych ráda ujistila, že parkování nákladních vozidel v obci nevadí jen starostce, místostarostovi a zastupitelům obce, ale i většině občanů, ale bohužel,  někteří to přímo do očí řidičů nedokážou říct.  Dokonce nám některými občany, a není jich zrovna málo, bylo naopak  vytknuto, že situaci s parkováním nákladních vozidel v obci razantně neřešíme, že se nám řidiči vysmívají a směle parkují dokonce  pod okny úřadu dál.  

    Zcela chápu, že se nemůžeme zavděčit lidem všem, ale majetek obce, majetek nás všech, musíme chránit a za svým rozhodnutím si i přes různé výhružky stát!

                                                                                   Romana Jarošová

                                                                                starostka obce Nučice

 

Informace obecního úřadu

   V posledním čísle zpravodaje jste byli informováni o záměru obce podat na Pozemkový úřad  žádost o provedení pozemkových úprav v obci. Pozemkový úřad by scelil po souhlasu Vás majitelů jednotlivé pozemky jednotlivých vlastníků do jednoho bloku a hlavně by zajistil, aby na každý pozemek byl přístup.

   Obec může požádat o pozemkové úpravy Pozemkový úřad v případě, že s tímto záměrem vysloví souhlas vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v kat.území Nučice.

   Všichni majitelé zemědělských pozemků měli do pátku, dne 30.3.2012 vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas. Do dnešního dne se byli na význam pozemkových úprav informovat dva majitelé zemědělských pozemků, jeden z majitelů podepsal  souhlas.

   Vedení obce plánuje provést pozemkové úpravy a následně se zaměřit na územní plán obce. Bez spolupráce a vyjádření občanů nejsou tato závažná rozhodnutí možná. Opětovně Vás, majitele zemědělských pozemků v k.ú. Nučice,  žádáme o sdělení Vašeho stanoviska. Termín nahlášení byl posunut do 13.4.2012.  Předem děkujeme.

 

   Povodí Vltavy provedlo čištění koryta Konojedského potoka. Starostka obce byla vyzvána, aby upozornila občany, kteří mají do potoka sveden odpad, aby jej okamžitě odstranili.

   Při procházce po obci se někdy podívejte z mostku, který je ve směru na Výžerky, do potoka. Na první pohled poznáte, že se nejedná jen o odpadní vodu, ale že potok využívají některé domácnosti jako žumpu. Tímto tyto domácnosti žádáme o okamžité zjednání nápravy a odstranění těchto vtoků.

 

     Obec odkoupila poslední pozemek zabraňující legalizaci komunikace podél mateřské školy a následného prodeje stavebních pozemků v této lokalitě.

 

   V úterý, dne 24.dubna 2012 navštíví přibližně v 16.30 hod. naši obec    zástupci Evropské unie, MAS Podlipansko, SZIF a  Programu rozvoje venkova. Padesátičlenná skupina navštíví Mateřskou školu Kuřátka Nučice, jejíž rekonstrukce byla částečně financována z Evropských fondů.  

Pokud má někdo zájem z řad našich občanů o prohlídku mateřské školy, může této příležitosti využít.

 

   Zaměstnanci obce provedli kontrolu označení domů červenými čísly popisnými. Vlastníkům nemovitostí, kterým označení domů chybí  bylo zasláno sdělení, že obec zajišťuje hromadné objednání cedulek s číslem popisným. Díky kontaktu p.Boubína na levnějšího výrobce se bude cena pohybovat do 200,-Kč. Čísla budou k vyzvednutí v kanceláři úřadu přibližně v polovině měsíce dubna. Informováni budete místním rozhlasem. Panu Boubínovi tímto děkujeme za dobrý typ.

 

   Připomínáme občanům, kteří využívají splátek na úhradu poplatků za likvidaci odpadů, že druhá splátka musí být uhrazena nejpozději do konce měsíce dubna 2012.

   V budově bývalé školy se koná pravidelně každý pátek cvičení JÓGY. Jelikož zájem opět upadá, dochází k posunutí hodiny cvičení od 19 do 20 hodin. Pokud se bude i nadále zájem o cvičení snižovat, hrozí, že cvičení bude zcela zrušeno. Pokud tedy máte zájem o protažení svého těla, zveme vás každý pátek (mimo dnešního dne 30.3.) v 19.00 hod. do tělocvičny v budově bývalé školy.

 

Daně z nemovitostí

   Blíží se období placení daní z nemovitostí. Složenky pro placení daně z nemovitosti jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka typu „A“. Je nutné počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně jako dosud, ale postupně v období od 15.dubna do poloviny května. Běžná daň z nemovitosti by měla být uhrazena do konce měsíce května.

 

Občanské sdružení Modré dveře

Od září r. 2012 bude v Kostelci n.Č.l. otevřeno O.S. Modré dveře v rámci sociálních služeb. Bude zaměřena na psychoterapii běžných psychických problémů ( potíže ve výchově dítěte, vztahové problémy atd.), dále pak budou nabízet denní stacionář pro klienty s psychózou, pro klienty s lehkou a střední mentální retardací. Modré dveře dále budou nabízet práci pro tuto klientelu v terénní kavárně v rámci soc.rehabilitace.

 

Sdružení Nučických žen

   Sdružení Nučických žen ve spolupráci s Obecním úřadem v Nučicích pořádají v úterý, dne 15.května 2012 zájezd do divadla „Na Jezerce“ na představení „MANDRAGORA“. V komedii o neuvěřitelném milostném dobrodružství hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka, Jan Hrušínský, Zdeněk Hruška, Martin Sitta, Tereza Němcová, Miluše Šplechtová, Zdena Sajfertová nebo Kristýna Hrušínská.

   Vstupenky včetně dopravy za 350,-Kč jsou již nyní k zakoupení v kanceláři OÚ Nučice. Odjezd autobusu je v 17.00 hodin z nučické návsi.

 

Sport

Zimní turnaj v Kostelci – Nučice „A“
Nučice A - Mnichovice 3:6(2:3)           Rozhodčí: Marie Tichá   Diváci: 30
Branky: 2x Jaroslav Pečenka, Jan Vedral

Nučice A - Vyšehořovice 1:5(0:3) Rozhodčí: Miroslav Hrdlička Diváci: 20
Branka: Petr Nevšímal

 

Přátelské utkání – Nučice
Tři Dvory - Nučice A 4:2(3:1)                 Rozhodčí: Milan Holý  Diváci: 60
Branky: Jakub Novák, Michal Nanko

 

Přátelská utkání – Nučice „B“

Nučice B - Kouřim B 1:4(0:3)               Rozhodčí. Pavel Buchta  Diváci: 20

Branka. Petr Nevšímal

Ždánice - Nučice B 2:2(0:1               Rozhodčí: Rudolf Netáhlík  Diváci: 50
Branky: 2x Petr Nevšímal

Mistrovská utkání – Nučice „A“
Cerhenice - Nučice A 4:0(2:0)           Rozhodčí: Jaroslav Sahula  Diváci: 60

Mistrovská utkání – Nučice „B“

Nučice B - Tismice 0:2(0:1)        Rozhodčí: František Neumann  Diváci: 30

Mistrovská utkání – Nučice - dorost

Dorost: Tři Dvory - Nučice 2:3(0:2)          Rozhodčí: Jiří Novák  Diváci: 25
Branky: Lukáš Bulíček, Filip Kubalík, Jakub Hervert

Odpady

   Připomínáme občanům, že dne 5.4.2012 bude proveden svoz plastů. Dále upozorňujeme občany, že zelený odpad nepatří do popelnic, ale do domácího kompostéru. Finančně dotované kompostéry obcí jsou k  zakoupení v kanceláři úřadu. Občan za jeden kompostér zaplatí pouhých 895,-Kč.

 

Jubilea

   V uplynulém měsíci oslavil kulaté životní jubileum pan Jiří Břečka. Zakulacené narozeniny oslavil pan Antonín Holub a Jaroslav Jícha st. Všem oslavencům přejeme do dalších let jen to nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví.

 

Všem čtenářům přejeme krásné prožití velikonočních svátků.

 

 

Vydáno dne  30.3.2012 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 14 - Nákladem 165 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz

 

 

Příloha č.1       

Všeobecné podmínky dodávky vody

 

 

I.

Práva a povinnosti smluvních stran

a.       Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady na měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti manipulaci.

b.      Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

c.       Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřní vodovod vlastní podružný vodoměr. Odečet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství  provozovatelem dodané vody.

d.      Odběratel, který vypověděl tuto smlouvu je povinen umožnit pracovníkům provozovatele provést konečný odečet a případnou demontáž zařízení.

e.       Odběratel, u něhož se množství odebrané vody určuje paušálem, je povinen hradit takto určené množství vody bez ohledu na to, zda jej skutečně odebral. Paušál se stanoví podle platných směrných čísel roční spotřeby vody uvedených v příloze č.12 vyhl. č.428/2001 Sb. pouze v případě, že byla voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena a nedošlo ke změnám podmínek u odběratele, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího vodoměru.

f.       Odběratel nesmí spojovat vnitřní rozvod připojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje.

g.       Odběratel je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znehodnocení vody ve vodovodu.

h.      V případech zjištěného porušení smluvní či jiné právní povinnosti některým účastníkem smlouvy se obě strany zavazují nejpozději  do 3 dnů od zjištění těchto skutečností sepsat protokol o této události.

i.        Odběratel je povinen ve lhůtě stanovené provozovatelem odstranit závady, které provozovatel zjistil na vodovodní přípojce nebo vnitřním vodovodu.

 

 

 

 

II.

Důvody omezení nebo přerušení dodávky vody

   Provozovatel  je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, přičemž je povinen přerušení, nebo omezení dodávek vody oznámit alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

 

   Ve výše uvedených případech je provozovatel oprávněn stanovit podmínky omezení nebo přerušení a je povinen zajistit náhradní zabezpečení zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek. Dále je v těchto případech povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení,  nebo omezení dodávky vody a bezodkladně obnovit její dodávku.

 

   Provozovatel je dále oprávněn přerušit, nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine důvod přerušení, nebo omezení, přičemž je povinen oznámit odběrateli přerušení, nebo omezení dodávek vody alespoň tři dny předem:

a.       nevyhovuje-li stav zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

b.      neumožní-li odběratel bez vážných důvodů provozovateli přístup k přípojce, nebo zařízení vnitřního vodovodu, je-li k tomu provozovatelem  vyzván,

c.       bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky,

d.      neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce, nebo na vnitřním vodovodu, zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanované, která nesmí být kratší než 3 dny,

e.       při prokázání neoprávněného odběru vody,

f.       v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného po dobu delší než 30 dnů.

 

V případě, že došlo k přerušení nebo omezení dodávky vody z těchto důvodů, hradí náklady s tím spojené odběratel.

 

 

III.

Neoprávněný odběr vody z vodovodu

Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

                       a.  před vodoměrem,

                 b.  bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,

                      c. přes vodoměr, který v důsledku jednání odběratele odběr nezaznamenává, nebo  

                           zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo

                      d. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně chránil před poškozením.

 

 

IV.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

1.Za neoprávněný odběr podle odstavce III. těchto podmínek  zaplatí odběratel dodavateli  smluvní pokutou ve výše 10.000,-Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.

Odběratel je dále povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé neoprávněným odběrem.

Provozovatel při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu posoudí podmínky dodávky vody odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se při výpočtu náhrady ztrát ze směrných čísel ročního odběru vody uvedených v příloze č.12 vyhl. č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2.Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč jestliže:

a.       neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení,  prověření jeho stavu a řádný odečet,

b.      bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě

3.Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč jestliže:

a.       převede právo smlouvy na třetí osobu bez souhlasu dodavatele,

b.      je porušena plomba vodoměru,

c.       neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele

4. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, má dodavatel právo požadovat od odběratele úrok z prodlení ve výši 0,05%  za každý den prodlení.

 

 

V.

Reklamace

Odběratel je povinen své požadavky uplatňovat v souladu s reklamačním řádem.

 

 

   Tyto všeobecné podmínky dodávky vody pro potřeby domácností jsou nedílnou součástí smlouvy o dodávce vody.