Obsah

 Vážení spoluobčané,

   dovolte mi, abych Vám všem, jménem celého zastupitelstva obce Nučice, popřála klidné a krásné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně štěstí, lásky, úspěchů v osobním i pracovním životě, ale hlavně Vám všem  přeji hodně zdraví.

   Zároveň si Vás dovoluji pozvat poslední den v roce,  pár minut před půlnocí,  na nučickou náves na půlnoční přípitek s ohňostrojem.                                                                                        

 

 

                                                                                           Romana Jarošová

                                                                                              starostka obce

 

 Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2011

     Na posledním zasedání v letošním roce bylo odsouhlaseno zastupiteli obce rozpočtové opatření č.3/2011 a rozpočtové provizorium dle roku 2011 do schválení rozpočtu 2012.

 

   Starostka obce na posledním zasedání zastupitelstva obce seznámila přítomné s výsledky odpadového hospodářství v obci Nučice. Do pokladny obce bylo od občanů na poplatku za likvidaci odpadu v roce 2011 vybráno celkem  184 762,-Kč. Obec za likvidaci odpadů uhradila částku ve výši 312 736-Kč. Odpadové hospodářství je i přes nejvyšší možný vybíraný poplatek na osobu (500,-Kč) ve ztrátě 127 974,-Kč. Z obecního rozpočtu se doplácí za likvidaci odpadu přibližně 364,-Kč na osobu.  Z výše uvedených důvodů byla odsouhlasena vyhláška č. 2/2011 o stanovení poplatku za likvidaci odpadu v roce 2012, který je nadále 500,-Kč na osobu, nebo rekreantský objekt. Opět vyzýváme všechny občany, aby třídili odpad. Jen tím můžeme docílit toho, že v roce 2013 nebudeme muset zvyšovat poplatek o 100%.

 

   Obdobně je na tom obec s provozováním vodovodní sítě, kde vznikla prokazatelná ztráta ve výši 161 117-Kč. Obec si nadále nemůže dovolit dotovat provoz vodovodní sítě v tak velkém rozsahu, proto bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že od 1.4.2012 bude navýšena cena vody z 30,-Kč/m³ na 35,-Kč/m³.

 

   Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádostí z fondů Středočeského kraje na rozšíření veřejného osvětlení, výměnu oken v budově bývalé školy, na opravu hasičské techniky a rekonstrukci části vodovodní sítě.

 

   Starostka seznámila přítomné se zápisem o provedené dílčí kontrole hospodaření obce, kterou provedlo kontrolní oddělení Středočeského kraje. Při kontrole nebylo zjištěno žádného pochybení. Závěrečná kontrola bude provedena v únoru 2012.

 

   Dále byla zastupitelstvem odsouhlasena smlouva na ukládání odpadu na skládce v Radimi, smlouva na vývoz odpadů v roce 2012 společností ASA a smlouva na zimní údržbu obecních komunikací, kterou bude provádět Ekoprogres Třebovle.

 

   Oznamujeme občanům, že kancelář Obecního úřadu v Nučicích bude od 2.ledna 2012 do 6.ledna 2012 uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

 

   Připomínáme občanům, že od pondělí, dne 9.ledna 2012 se v kanceláři obce hradí poplatky:

- ze psů   (50,-Kč za jednoho a 100,-Kč za každého dalšího)

- za likvidaci odpadu (500,-Kč na osobu,  nebo rekreantský objekt)

- možnost objednání zpravodaje (30,-Kč na rok)

- možnost přispět na adoptovaného chlapce z Indie

- úhrada vodného za IV.čtvrtletí 2011 (výše je stanovena odhadem)

 

   Předem děkujeme všem občanům, kteří budou pomáhat s odklízením sněhu na chodnících před domy.

Kadeřnické služby

   Kadeřnice Jitka Chlapcová oznamuje, že v měsíci lednu a únoru 2012 bude své služby nadále nabízet pravidelně každou středu od 15.00 do 19.00 hodin a v sobotu pouze na základě předchozího objednání na tel. čísle: 602 687 794.  Všem zákazníkům přeje hodně štěstí a zdraví v novém roce.

 Silvestr 2011

    Skupinka nadšenců si Vás dovoluje již po třinácté pozvat na oslavu konce roku „SILVESTR 2011“,  která se koná v sobotu, dne 31.12.2011 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků. K tanci a poslechu hraje skupina REBEL ROCK. Vstupenky za 200,-Kč jsou již nyní k zakoupení v předprodeji v Hospodě u Kubelků. V ceně vstupenky je živá hudba, česnečka, řízek s okurkou a  půlnoční přípitek s ohňostrojem.

 

Jóga

   Od 6.ledna 2012 se bude již pravidelně, každý pátek,  konat v tělocvičně (v budově bývalé školy) od 18.00 do 19.30 hod. cvičení jógy se zaměřením na bolesti páteře a kloubů. Cena jednoho cvičení je 70,-Kč. Vhodné je si přinést vlastní karimatku. 

 Odpady

   Připomínáme občanům, že vývoz popelnic bude proveden v úterý, dne 27.12.2011 a následně v úterý, dne 10.1.2012. Popelnice budou v roce 2012 opět vyváženy pravidelně každé sudé úterý.

   Dále připomínáme, že svoz plastů bude proveden podle nového kalendáře svozu tříděného odpadu v pátek, dne 20.ledna 2012. 

   Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2012 obdržíte  společně s pytly na plasty po provedení úhrady za likvidaci odpadu  v kanceláři úřadu.

   Zelené známky roku 2011 na popelnicích platí do 31.1.2012. Jednorázové známky jsou stejné i pro rok 2012.

 

 Jubilea

   V měsíci prosinci oslaví kulaté narozeniny paní Monika Součková. Oslavenkyni přejeme do dalších let hlavně hodně štěstí a zdraví.

 

Pozvání a důležitá data

31.12.2011 od 20.00 hodin – oslava konce roku Silvestr 2011

31.12.2011  pár minut před půlnocí – přípitek s ohňostrojem

od 2.1.2012 do 6.1.2012 – uzavření OÚ Nučice

od 9.1.2012 – platba poplatků a vodného

10.1.2012 – odvoz popelnic

20.1.2012 – odvoz plastů

 Všem čtenářům Nučického zpravodaje přejeme příjemné prožití svátků vánočních, mnoho radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím roce  2012.

 

Vydáno dne  20.12.2011 -  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO:00235598

KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 165 výtisků

www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz