Obsah

 

 Nučický zpravodaj
duben 2011
 
 
Informace obecního úřadu
    Členové Rybářského spolku Nučice provedli v uplynulém měsíci vyčištění všech lapáků v obci.
 
   Zaměstnanci obce  provedli částečné prořezání meze u spodní polní cesty směrem k bývalé bažantnici. Vyřezané dřeviny budou využity na pálení čarodějnic. Je smutné, že silnější dřevo připravené na čarodějnice kdosi odcizil.
 
  Domácnostem, které hradí poplatek za likvidaci odpadu formou splátek připomínáme, že do konce měsíce dubna je nutné uhradit druhou splátku.
 
   U obecního úřadu byl nalezen malý klíček. Případný majitel se jej může vyzvednout v kanceláři úřadu.
 
   Obecní úřad Nučice nabízí do pronájmu provozovnu kadeřnictví v budově bývalé školy. Nájemné je stanoveno na 500,-Kč měsíčně a nájemce si hradí spotřebovanou el. energie a vodu. Případní zájemci se mohou přihlásit v kanceláři Obecního úřadu Nučice, kde získají další informace. Provozovna je k pronájmu ihned.
 
   Obecní úřad Nučice nabízí novou službu – vertikutaci trávníku. Vertikutací trávníku odstraníte mech, odumřelou trávu, omlazujete trávník a naríše a omezíte růst dvouděložných rostlin. Trávník pak lépe přijímá vláhu a vzduch. Vertikutace se provádí na jaře a na podzim za sucha.
Cena služby: vertikutace se sběrem : 400,-Kč/hod.
                      vertikutace bez sběru : 300,-Kč/hod.
Objednávky jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu.
   Neznámí vandalové poničili den před Velikonocemi úřední desku obce, rozvodný sloupek telefonů, ale hlavně ohrozili bezpečnost silničního provozu, možná i lidské životy, jelikož odstranili označení u opraveného lapáku před budovou úřadu. Lapák je totiž v těsné blízkosti betonového sloupu!  
 
Sbírka použitého ošacení
   Obecní úřad Nučice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje v pondělí, dne 6.června 2011 od 9.00 do 19.00 hod. sbírku použitého ošacení: letní, zimní, lůžkoviny, prostěradla, ručníky. Domácí potřeby – nádobí, skleničky, vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, nepoškozené hračky. Věci prosím zabalte do pytlů nebo krabic a odložte do chodby tělocvičny (budova bývalé školy). Předem za potřené děkujeme.
 
Návštěva Zámku Štiřín
   Obecní úřad Nučice pořádá v neděli, dne 22.května 2011 návštěvu Zámku Štiřín. Odjezd autobusu je v 8.00 hodin z nučické návsi a cena zájezdu je 120,-Kč , děti do 15 let 70,-Kč. Tato cena je konečná a zahrnuje dopravu a vstupné. Zájemci se mohou přihlásit v  kanceláři úřadu nejpozději do 10.května 2011. 
Zámek Štiřín nabízí:
- prohlídku zámeckého areálu
- vycházku rozkvetlým parkem s odborným výkladem Dr. Václava Větvičky (pro zajímavost –asi 2000 ks rozkvetlých rododendronů, azalek a dalších zajímavých rostlin)
- prodej knih a autogramiádu Dr. Václava Větvičky
- prodejní výstavu květin, skla, perníků, drátěných výrobků, keramiky, kovářských výrobků
- pro děti skákací hrad
- možnost občerstvení
 
   
 
Hotel Zámek Štiřín**** leží 30km od naší obce, v romantickém prostředí barokního zámku obklopen několika rybníky. Součástí areálu je zámecký park v anglickém stylu. Rozsáhlý areál  nabízí široké spektrum hotelových služeb a možností sportovníhoa kulturního vyžití, stejně jako  relaxace a odpočinku. Jméno Štiřína, dnes části obce Kamenice, je doloženo od roku 1395 ve jméně Chvala ze Štiřína.
  Na místě dnešního zámku byla počátkem 15. století vystavěna tvrz. Po 30-leté válce došlo k přestavbě na zámek se zahradou. Z původní tvrze se zachovaly 3 klenuté místnosti v přízemí.
   V roce 1750 byl starší objekt přestavěn na vznosné trojkřídlé jednopatrové pozdněbarokní sídlo s prejzovou mansardovou střechou a osmi vikýři zakončenými segmentovou římsou. Středové křídlo ústí mohutným schodišťovým rizalitem s balkonem do čestného dvora tvořeného bočními křídly, z nichž k severozápadu je připojena obdélná kaple prostupující celou výšku budovy.                       
Zahradní průčelí zámku má otevřené dvouramenné francouzské schodiště zdobené kamennými vázami.
   Roku 1822 získává panství Štiřín se zámkem kníže Rohan a roku 1831 hrabě Nostic-Rheinek, během jehož působení došlo k dalším stavebním úpravám. Roku 1870 kupuje Štiřín s panstvím a s Popovicemi mědikovec a kotlář František Ringhoffer z Kamenice, jehož rod, usedlý v Čechách od pol. 18.   V letech 1901-1910 dochází k posledním stavebním úpravám pod vedením architekta J. Stibrala. Bylo přestavěno severní křídlo a vstupní část uprostřed zámku. V té době byla střecha pokryta břidlicovou  krytinou. Byl vybudován spojovací oblouk s chodbou v prostoru, kde bývala průchozí cesta zámkem do parku. Bylo zavedeno elektrické osvětlení.
   V roce 1945 se vlastníkem zámku stává stát. V letech 1945 – 1947 byl zámek součástí tzv. "Akce zámky“, kde byla na zámcích Kamenice, Lojovice, Olešovice a Štiřín křesťanským humanistou a pacifistou Přemyslem Pittrem organizována akce na záchranu dětí všech národností z německých koncentračních táborů a českých internačních táborů. Tuto humanistickou akci, na které se podílela i celá řada místních obyvatel, připomíná pamětní deska umístěná na budově štiřínského zámku, která byla slavnostně odhalena v roce 1995 u příležitosti světového kulturního výročí UNESCO. V dalších letech je zámek využíván různými organizacemi, je neudržován a devastován. V polovině padesátých let získává objekt tehdejší ministerstvo školství, zámek je využíván pro školení a rekreace ROH. V letech 1985 až 2007 byl zámek i park z iniciativy Václava Hrubého výrazně rehabilitován s cílem vytvořit zde hotelové, konferenční i kulturní zařízení s možností sportovního a relaxačního využití.
   V roce 1995 je Ministerstvem zahraničních věcí České republiky zřízena příspěvková organizace Zámek Štiřín, která celý zámecký areál spravuje. Dnes je možno štiřínský areál včetně zámeckého parku zařadit mezi nejlépe udržované historické stavby u nás.
 
Den dětí
   Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen pořádá v sobotu, dne 11.června 2011 ke Dni dětí celodenní výlet pro děti a rodiče.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program:
7.30 hod.- odjezd z nučické návsi autobusem do Poděbrad
9.00 až 10.00 hod. – plavba lodí „Král Jiří“ z  Poděbrad do Nymburka
10.30 hod.- odjezd z   Nymburka autobusem do obce Ostrá
11.00 až 12.30 hod.- občerstvení v zahradní restauraci v Ostré
12.30 až 16.00 hod.- pobyt v historické vesničce a zahradě s labyrinty 
16.30 – 17.00 hod.- odjezd z Ostré domů
17.00 - 17.30 hod. - příjezd do Nučic
 
Cena celodenního výletu: dospělá osoba – 250,-Kč
                                             nučické děti -   zdarma
                                             ostatní děti   - 200,-Kč
 
 
 
 
 
 
V ceně výletu je zahrnuta veškerá doprava (autobusová i lodní), vstupné do vesničky a zahrad. V ceně není zahrnuto občerstvení a nákup grošů.
  
   Při vstupu do vesničky je nutné zakoupit u pokladny „groše“- jiná měna ve vesničce neplatí (1groš = 10Kč)
   Ve vesničce si mohou děti vlastnoručně vyrobit za groše: vlastní svíčku:3 groše, mýdlo: 5 grošů, vyrýžovat zlato: 2 groše, vyzkoušet lukostřelbu, vytočit hrníček na hrnčířském kruhu“ 5 grošů, odrátkovat kamínek: 4 groše, utkat provaz“ 2 groše, občerstvit se v historické hospůdce: od 1 groše, navštívit kováře, mlynáře, věznici, vyrobit si vlastní list papíru: 2 groše, zhlédnout kejklíře a další. Více na www.botanicus.cz
 
    V případě horkého počasí je možnost koupání v bývalém písáku hned vedle historické vesničky zdarma. Jelikož i ve vesničce budou děti přicházet do styku s vodu (např. rýžování zlata) je vhodné vzít s sebou náhradní oblečení a obuv. V případě nepříznivého počasí je vhodná pláštěnka nebo nepromokavá bunda. Budeme ale doufat, že sluníčko se na nás bude usmívat stejně tak, jako spokojené děti. 
   Na celodenní výlet je nutné se přihlásit v kanceláři Obecního úřadu Nučice nejpozději do 16.května 2011. Volná místa budou nabídnuta  okolním obcím.
  
 
 Hasiči
   Sbor dobrovolných hasičů Nučice pořádá v sobotu, dne 21.května 2011 od 13.00 hodin na nučickém hřišti „Soutěž v požárním sportu“.
Přijďte podpořit a fandit našim hasičům a hasičkám!
 
 
Sdružení Nučických žen
   Výbor Sdružení Nučických žen zve všechny své členky, ale i zájemkyně o členství ve sdružení, ve středu, dne 4.května 2011 na výjezdní výroční schůzi. Odjíždíme z nučické návsi v 19.00 hodin. Na programu je volba nového výboru a hodnocení roku 2010. 
   V sobotu, dne 14.května 2011 pořádá od 20.30 hod. Sdružení Nučických žen „Májovou zábavu“ v Hospodě u Kubelků. K tanci a poslechu hraje skupina ATLANTIC. Cena vstupného je 80,-Kč. Celý výtěžek akce bude použit na financování celodenního výletu pro děti.
 
Sport
Nučice „A“ mužstvo – mistrovská utkání
Dobré Pole - Nučice A 1:1(1:1)           Rozhodčí: Kratochvíl    Diváci:70
Branka: Jaroslav Pečenka z PK

Nučice A - Zásmuky B 0:1(0:1)          Rozhodčí: Melichar   Diváci: 100

Horní Kruty - Nučice A 0:1(0:1)         Rozhodčí: Neumann   Diváci:70
Branka: Pavel Krutský ml.

Nučice A - Cerhenice 3:3(2:3)             Rozhodčí: Bekešský   Diváci:100
Branky: 3x Jaroslav Pečenka.

Přátelské utkání - žáci
Žáci - Rodiče 2:4(1:2)                          Rozhodčí: Jaroslav Jícha Diváci: 30
 
Branky: Matěj Chromý, Adam Benada - 3x Michal Hervert, Martin Jícha.

Sestava žáci: Lukáš Charous - Tomáš Miňovský, Ladislav Lupínek, Jakub
Procházka, Michal Horáček - Radek Škabroud, Matěj Chromý, Filip Bouzek, Adam Benada - Petr Nevšímal, Jakub Hervert. Střídali: Břečka, Břečková, Zdeněk Felcman, Vojtěch Sedlák, Martin Bečka, Josef Fousek, Martin Fousek.
 
Sestava rodiče: Tomáš Krutský - Michal Hervert, Michal Nanko, Martin Jícha, Václav Hervert - Karel Bečka, Sedlák, Pavlína Nevšímalová, Marie Břečková - Blanka Chromá,Lenka Zápotocká. Střídali:Václava Hervertová,
Radka Navrátilová.

Mistrovská utkání - žáci
Nučice - Dolní Chvátliny 3:0(2:0)    Rozhodčí: Neumann Diváci: 50
Branky: Jakub Hervert, Matěj Chromý, Petr Nevšímal

Nučice - Zásmuky 0:0               Rozhodčí: Miroslav Kočí Diváci: 70

Kšely - Nučice 0:2(0:2)             Rozhodčí: Netáhlík Diváci: 30
Branky. Matěj Chromý, Filip Bouzek

Nučice - Liblice 2:1(2:0)            Rozhodčí: Bekešský Diváci:60
Branky: Matěj Chromý, Filip Bouzek

Garda Nučice – přátelské utkání
Nučice - Kouřim dorost 3:1(2:0)         Rozhodčí: Josef Křelina   Diváci: 30 
Branky: 2x Milan Zápotocký, Jaroslav Pečenka

Garda Nučice – mistrovská utkání
Nučice -Úvaly 2:0(1:0)            Rozhodčí: Miroslav Kočí Diváci:30
Branky. Emil Myška, Petr Nevšímal

Nučice - Světice 2:1(1:1)    Rozhodčí: Milan Zápotocký- Diváci: 40
Branky: Radek Adam, Jaroslav Bohata

Říčany - Nučice 0:4(0:2)        Rozhodčí: Štěpánek Diváci:20
Branky: 2x Emil Myška, Jaroslav Bohata, Rudolf Matas

Odpady
   Připomínáme občanům, že v pátek, dne 6.května 2011 bude proveden svoz plastů.
   V sobotu, dne 14.května 2011 bude od 9.00 do 11.00 hodin přistaven na pozemku vedle výkrmny kontejner na nadměrný odpad. Zaměstnancům obce zde můžete předat osobně i nebezpečný odpad, železný odpad a pneumatiky z osobních automobilů bez disků. Podrobnosti o třídění odpadu jsou uvedeny na „Kalendáři svozu tříděného odpadu pro rok 2011“. Upozorňujeme, že odpad je nutné předat na skládku pouze pod dohledem zaměstnanců obce v sobotu, dne 14.května 2011 v době od 9.00 do 11.00 hodin.
 
Jubilea
   V uplynulém měsíci oslavila 94.narozeniny naše nejstarší občanka paní Anna Šimonová. Je velice ráda za zasílání Nučického zpravodaje, který ji alespoň částečně přibližuje dění v obci, na kterou stále ráda vzpomíná.     Pani Šimonová se těší dobrému zdraví a srdečně pozdravuje všechny nučické občany.  
   Zakulacené narozeniny oslavil v měsíci dubnu  Ing. Ivan Kunte a pan Petr Jelínek. Kulatiny oslavil Ing. Petr Seifert , Adolf Čelikovský, Marcela Válková a Iva Langrová. Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu.  
 
 
Poděkování
   Rád bych ještě touto cestou poděkoval panu Žylovi za to, že nebyl lhostejný a že klíč, který jsem při cestě na kole ztratil na polňačce do Prusic, zvedl a ohlásil svůj nález na OÚ Nučice. Redakci Nučického zpravodaje děkuji za uveřejnění informace, díky níž se mi klíč vrátil...
Děkuji
                                                                                                  Ing. Petr Píša
 
   Děkuji touto cestou za pomoc skupince členů Rybářského spolku  Nučice, která vyčistila  všechny lapáky v naší obci.
 Panu Jaroslavu Chromému děkuji za shrnutí roští na čarodějnicích.
                                                                starostka obce – Romana Jarošová
 
 
 
Pozvání a důležitá data
30.4.2011 – pálení Čarodějnic nad hřištěm
4.5.2011 odjezd v 19.00 – výjezdní výroční schůze SNŽ
6.5.2011 – odvoz plastů
14.5.2011 od 9.00 do 11.00 - kontejner na nadměrný odpad, sběr šrotu,
                                                nebezpečného odpadu a pneu
14.5.2011 od 20.30 – Májová zábava – ATLANTIC
21.5.2011 od 13.00 hod.- soutěž v požárním sportu
22.5.2011 odjezd v 8.00 hod.- Zámek Štiřín
6.6.2011 od 9.00 do 19.00 hod. – sbírka použitého ošacení
11.6.2011 odjezd 7.30 hod.- celodenní výlet pro děti – oslava Dne dětí
 
 
 
Vydáno dne 29.4.2011  Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l. - IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 13 - Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz