Obsah

 

 
   Nučický zpravodaj
únor 2010
 
 
 
 
 
 
Informace obecního úřadu a zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.2.2010
 
   Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl projednán a schválen rozpočet obce na rok 2010. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný – příjmy a výdaje ve výši 3 608 567,-Kč.
 
   Schválena byla výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím a dvě smlouvy na zřízení věcného břemene –uložení el. vedení.
 
   Zastupitelstvem obce byl projednán kulturní plán platný od 1.3.2010.
- balíčky jubilantům v hodnotě 300,-Kč k narozeninám 60, 70, 80, 90 let a výše
- nově narozeným občánkům – dárek v  hodnotě 500,-Kč
- dárek předškolákům v hodnotě 200,-Kč
 
 Projednána a odsouhlasena byla kritéria přijetí dítěte do Mateřské školy Kuřátka Nučice pro školní rok 2010 – 2011.
 
 Schválen byl i návrh navýšení ceny vodného od 1.7.2010 z 26,-Kč/m3 na 30,-Kč/m3 (v okolních obcích se cena vody pohybuje kolem 38,-Kč). Proč ke zdražení došlo bylo podrobně objasněno na posledním zasedání zastupitelstva obce.
  Na obci byla provedena veřejnoprávní kontrola čerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie na zaměstnance z úřadu práce. Při kontrole nebylo shledáno žádné pochybení.
 
  V polovině měsíce proběhl zápis do naší mateřské školy. O devět volných míst v mateřince se uchází celkem 31 dětí. Podle schválených kritérií mají přednost děti předškolní a děti s trvalým bydlištěm v obci Nučice a následně děti z obcí, které finančně přispívají na provoz školky.
 
   Obec Nučice se připojila ke Kmetiněvské výzvě, což je obec, kde byla brutálně svým spolužákem zavražděna 10 letá holčička. Obec Kmetiněves požaduje zahájení jednání o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pro pachatele závažných trestných činů končící smrtí. V prodejně Jednoty  tuto akci svým podpisem podpořilo celkem 30 nučických občanů a 8 občanů z okolních obcí. Asi nás zde více nebydlí…
 
 Sbírka použitého ošacení
   Obecní úřad Nučice organizuje pro Diakonii Broumov sbírku použitého ošacení. Sbírka se koná v tělocvičně v Nučicích, v pondělí, dne 8.března 2010 od 8.00 do19.00 hodin.
 
  • Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
  • Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv – veškerou nepoškozenou
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
 
A proč se máte do sbírky zapojit?
  • Uvolníte místo ve své skříni
·        Materiálně pomůžete sociálně slabým občanům
·        Budete se podílet na vytvoření pracovních míst pro těžko umístitelné občany na trhu práce, kteří třídí nepoužitelný textil k dalšímu průmyslovému zpracování
·        Ochráníte životní prostředí, jelikož textil by jinak skončil na skládkách odpadu
·        Ušetřené  finance za vývoz popelnic
·        Děkujeme předem za spolupráci i jménem všech lidí, kterým se díky Vašemu pochopení dostane tolik potřebné pomoci!
 
 
Statistika roku 2009
Přihlášených občanů: 13                              Odstěhovaných cizinců: 4
Odstěhovaných občanů: 7                           Úmrtí občanů: 3
Narozených občanů: 2                                 Stěhování občanů v obci: 5
 
K 31.12.2009 celkový počet obyvatel obce : 388
                          z toho trvale přihlášených : 349
                                             trvale bydlících : 28
                                                           cizinců : 11
 
 
Cíl Policie Středočeského kraje
   Hlavní prioritou Policie Stř.kraje je pro letošní rok „preventivní činnost v oblasti veřejného pořádku“, jelikož z poznatků zjištěných v roce 2009 bylo zjištěno, že základní příčinou velké části delikventního jednání je drogová závislost a její šíření na území Středočeského kraje.
   Policie ČR aktivně působí v boji proti drogové kriminalitě, zároveň by však uvítala aktivní spolupráci s vámi, s občany. Z tohoto důvodu byla zřízena telefonní linka 974 861 717 a e-mail drogam.stop@seznam.cz k možnosti předávání adresných či anonymních poznatků k výrobě nebo distribuci drog, neboť bezpečnost je věcí nás všech.
 
Sdružení Nučických žen
     Obecní úřad Nučice ve spolupráci se Sdružením Nučických žen pořádá v sobotu, dne 6.3.2010 od 14.00 hodin v Hospodě u Kubelků „Dětský maškarní karneval“. Připravena je bohatá tombola a diskotéka pro děti.
 
Hasiči
   Sbor dobrovolných hasičů Nučice zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se koná v pátek, dne 12.března 2010 od 19.00 hodin v Hospodě u Kubelků. Na programu je zpráva starosty, volba nového vedení a přijetí nových členů.
 
Sport
Zdravotní cvičení a aerobik                                             
   S koncem roku ukončila v obecní tělocvičně svou činnost cvičitelka      Jarmila Veselá. Pravidelné středeční cvičení se podařilo obnovit díky ochotě naší občanky a aprobované učitelky tělocviku paní Janě Jíchové.                                                                                                  Pravidelné cvičení se koná každou středu od 18.00 hodin – zdravotní cvičení a od 19.00 hodin – aerobik                     
Za hodinu cvičení zaplatíte 10,-Kč – příspěvek na vytápění.
 
Zimní příprava 2010 - Nučice A
    V sobotu 20.2.2010 proběhl halový turnaj v malé kopané MYSTERY CUP v hale Praha-Slávia, kde jsme skončili na 4.místě z 10 mužstev.
Po postupu ze základní skupiny(5týmů), kdy jsme 2 zápasy vyhráli a 2 remizovali, jsme skončili pouze o skóre na 2.místě. V semifinále nás porazil pozdější vítěz turnaje Kmochův Odkaz. Zápas o 3.místo jsme také nezvládli.
 
 
Nučice A - Rataje nad Sázavou
     5          :          8 
Branky:Jakub Novák,Jiří Galler, Pavel Krutský 2x , Petr Bradáč
Nučice A: Svoboda - Votruba, Nevšímal, Pečenka, J.Holub - P.Zápotocký, Kubů, Bradáč, M.Zápotocký - Galler, Novák. Střídali: P.Krutský, T.Adam.
Kolovraty - Nučice A 
     5           :         2  
Branky Nučic: Jakub Novák, Milan Zápotocký
Nučice A: Svoboda - Vedral, Nevšímal, Hurtík, Martin Sedláček - M.Zápotocký, Bradáč, Kubů, P.Zápotocký - Novák, Galler.
Střídali: Votruba, P.Krutský, T.Adam.
 
sobota 6.3.2010 - 9:00 hodin        Liblice - Nučice A               
přátelské utkání na umělé trávě v Uhřiněvsi
 
sobota 13.3.2010 - 14:00 hodin    Kouřim B - Nučice A              
přátelské utkání na umělé trávě v Kolovratech
 
neděle 21.3.2010 - 15:00 hodin    Říčany - Nučice A                
přátelské utkání na umělé trávě
 
Mistrovská utkání - Jaro 2010 - začínají o víkendu 27.-28.3.2010
 
Výroční členská schůze TJ Nučice
   V sobotu 27.2.2010 v 18:00 hodin se konala na hřišti v Nučicích výroční členská schůze tělovýchovné jednoty, které se zúčastnilo 45 členů. Přednesena byla zpráva o činnosti a hospodaření TJ Nučice za rok 2009 a následně proběhla volba nového výboru TJ Nučice. Zvolen byl: Milan Zápotocký, Josef Zápotocký ml., ing.Jaroslav Jícha, Josef Kopecký, Vladislav Souček, Pavel Krutský st. a Jan Vedral.
   Trenér A mužstva Pavel Krutský st. přednesl kladné hodnocení jara 2009(skončili jsme na 8.místě s 34 body). Spokojen však nebyl s podzimní částí, kdy jsme skončili na 13.místě s 9 body. Našim hlavním cílem na jaře 2010 bude udržení se v okresním přeboru.
    Své hodnocení přednesl i trenér žáků Jaroslav Jirsa, který je spokojen s výsledky žáků, kteří skončili po podzimu na krásném 2.místě o skóre za vedoucí Tuchorazí. Trenér žáků poděkoval Petrovi Nevšímalovi, Vítězslavu Holíkovi a Tomáši Miňovskému za pomoc s vedením žáků a přípravky, ale další pomoc s těmi nejmenšími by velmi uvítal. Další poděkování patřilo Jaroslavu Chromému, Davidu Smrčinovi, Josefu Kubovi a osobně pak ještě Josefu Křelinovi za pomoc s uspořádáním letního žákovského turnaje v Nučicích. 
    Vedení TJ Nučice poděkovalo všem hráčům, funkcionářům, členům TJ Nučice, divákům a všem, kteří  něco dělají a pomáhají nučickému fotbalu, i všem sponzorům, kteří podporují činnost TJ Nučice, neboť peněz ve fotbale se v současné době moc nedostává a náklady na provoz oddílu neustále stoupají. V diskuzi se vyjádřila i starostka obce p.Romana Jarošová, která mluvila i o podpoře z obce. 
                                                                   Václav Mikšovský, redaktor
 
 
TJ Nučice zve všechny své příznivce na tradiční „Maškarní karneval“, který se koná v sobotu, dne 6.3.2010 od 20.00 hodin v Hospodě u Kubelků. Masky jsou vítány a připravena je i bohatá tombola.   
 
 
Odpad
    Připomínáme občanům, že v pondělí, dne 8.března 2010 bude proveden svoz plastů.
   V úterý, dne 9.3.2010 bude odvezena plná Avie papíru do sběrných surovin. Pokud má někdo doma papír do sběru, prosíme o jeho urychlené  předání ke kolně u obecního úřadu.
    Dále bychom vás rádi informovali o tom, jak je dále nakládáno s odpady z barevných kontejnerů.
 
Odpad z barevných kontejnerů na skládce nekončí
   Vytříděné odpady, které odkládáte do barevných kontejnerů, sbírají svozová vozidla, a to každý druh zvlášť. Odpady putují do třídících linek, kde jsou po odstranění nečistoty a nežádoucích příměsí rozděleny podle dalšího způsobu zpracování. Střepy z celé republiky míří do Příbrami na automatickou třídící linku, kde se sklo rozdělí podle barevnosti a je drceno na velikost, kterou pro další zpracování požadují sklárny.
   Papír a plasty se rovněž odváží do třídící linky, kde se ručně dotřiďují. Po oddělení hrubé nečistoty se odpad ručně rozdělí podle jednotlivých druhů. Nároky zpracovatelů na čistotu suroviny se s hospodářskou krizí zvýšily, a základem je proto kvalitní třídění již v domácnostech.
   Z roztříděného materiálu zůstává na pásu již jen minimum nezpracovatelného odpadu, který buď končí na skládce nebo se zpracovává jako alternativní palivo pro cementárny. Vytříděný odpad dál putuje k recyklaci.
    Sběrový papír se recykluje velmi snadno a dobře, protože tvoří skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při výrobě nového papíru. Při zpracování se nejprve rozmáčí ve vodě, vzniklá kaše se vyčistí a upraví. V papírenském stroji se poté přemění na nový papír, například novinový nebo kartonový. Novinový papír může obsahovat až 70 procent, toaletní papír dokonce 100 procent recyklovaného materiálu.
   Sklomá velikou výhodu, protože ani při opakované recyklaci neztratí své vlastnosti. Nadrcené skleněné střepy se ve sklárnách přimíchávají do sklářského kmene, který se roztaví a odlitím do forem vzniknou nové výrobky. Využíváním střepů starého skla se šetří kromě základní suroviny také hodně energie. Například u barevných obalů, jako jsou pivní lahve, lze využít recyklované sklo až ze 70 procent, při výrobě čirých lahví mohou ve sklárnách použít až 40 procent recyklátu.
   Plastje zpracováván podle druhu, protože každý má odlišné složení a vlastnosti a vyžaduje různou technologii. Jednotlivé plasty se drtí na jemné vločky, které se vyperou a dále taví na granule, coby surovinu pro výrobu nových výrobků. Velká část PET lahví jde do závodu Silon v Plané nad Lužnicí, kde z nich vyrábějí vlákna. Ta se využívají při výrobě koberců, izolačních materiálů nebo netkaných textilií. Velký zájem o vytříděné lahve mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie. Také nové barevné PET lahve mohou obsahovat až 100 procent recyklovaného plastu, stejně jako jejich víčka z materiálu HDPE. Z fólií, pytlíků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie. Tvrdé obaly, např. od šampónů, čistících prostředků a jiných výrobků, se po dotřídění melou, čistí a dále využívají ve výrobě. Většinou nahrazují část panenské suroviny, a tím snižují její spotřebu. Sebraný pěnový polystyren může sloužit i k výrobě speciálních cihel. Směsný plastový odpad je zbytek po vytřídění ostatních dobře využitelných frakcí. Nelze u něho často rozpoznat z jakého materiálu je. Přitom zpracování polyesteru, polyethylénu nebo polypropylénu je velmi rozdílné. Přesto se směsný plast dá využít. Vyrábějí se z něj výrobky, které možná nejsou na první pohled příliš krásné, ale svému účelu poslouží velice dobře: například zatravňovací dlaždice, „korýtka“ na ukládání kabelů do země, protihlukové stěny nebo třeba lavičky a další zahradní nábytek.
   Nápojové kartony, (v naší obci ještě netřídíme) které se na třídící lince oddělí od ostatního papíru, odcházejí k dalšímu zpracování do papíren v Bělé pod Bezdězem nebo Žimrovicích. Z kartonů se po rozemletí získá velmi kvalitní papírovina. Zbytek obsahující plast a hliníkovou fólii, končí buď na skládce nebo je využit při výrobě paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také lisovat na stavební desky, které se používají například jako ztracené bednění či podobně jako sádrokartonové stěny. Vyrábí je u nás firma  Flexibuild v Hrušovanech u Brna.
 
 
Jubilea
   V uplynulém měsíci oslavila své kulaté životní jubileum paní Danuše Vacková, společně s dcerou Kristinou Faltovou, která oslavila také významné kulaté narozeniny. Zakulacené narozeniny oslavila paní Miroslava Vohnická a paní Marie Břečková starší. Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší, štěstí a především hodně zdraví!
 
 
Úmrtí
   S lítostí  oznamujeme, že v nočních hodinách, dne 26.2.2010 zemřela v Litoměřicích bývalá občanka naší obce, paní Jarmila Pěkná, ve věku nedožitých 89 let. Čest její památce!
 
 
Pozvání a důležitá data
6.3.2010 od 14.00 hodin – Dětský maškarní karneval
6.3.2010 od 20.00 hodin – Maškarní karneval pro dospělé
8.3.2010 – odvoz plastů
8.3.2010 od 8.00 do 19.00 hodin – humanitární sbírka
9.3.2010 – odvoz starého papíru
12.3.2010 od 19.00 hodin – Valná hromada SDH Nučice
 
 
 
Vydáno dne 2.3.2010 Obecním úřadem v Nučicích, č.p.2, 281 63 Kostelec n.Č.l.
 IČO: 00235598
KB Kolín:4823151/0100-Povoleno MK E-103-Měsíčník-Ročník 12-Nákladem 140 výtisků
www.obec-nucice.cz      email:ounucice@volny.cz