Obsah

Aktuality


Nučická opona

Nučická opona hlásí, že se v měsíci září sešla a pokračuje, i když ve skromnějším provedení dál.
Někteří starší členové odešli, čemuž rozumíme a přejeme jim vše dobré do života a věříme, že na chvíle v dramatickém kroužku si rádi vzpomenou. Nové děti se také objevily a protože jsou spíše menší, uzpůsobujeme tomu i divadlo.
Zkoušíme pohádku O pejskovi a kočičce, ve které si zahrají menší i větší děti. Maminky dětí se pro věc tak nadchly, že se můžete těšit na krásné rekvizity vlastní tvorby.
Pro ty starší jsou Krkonošské pohádky také výzvou a věříme, že i v zajímavém provedení. Stále vítáme další děti do naší skupiny, další setkání proběhne v sobotu 14. 10. v 10 hod, změna termínu je s ohledem na naše kamarády ve Výžerkách a jejich možnost se zkoušek účastnit.                                                                            E. Kubínová / 775 443 528/


 

Ukliďme Česko 2017

Již podruhé se naše obec připojila k celostátní úklidové akci Ukliďme Česko, v tomto ročníku prostřednictvím MAS Podlipansko.

Akce proběhla v sobotu 8. dubna.  Obávali jsme se počasí, ve dnech předtím v Nučicích pršelo, ale naštěstí nám počasí v sobotu přálo, nepršelo, i sluníčko se občas ukázalo.

Zahájení bylo po 9 hodině na nučické návsi, kdy jsme rozdělili dobrovolníky do skupin, rozdali materiály a poučili je. Starosta v průběhu svážel naplněné pytle a dodával prázdné. 

obr1

obr2

Na závěr jsme se sešli u hřiště, kde jsme opékali buřty.

obr3

obr4

Stejně jsme uklízeli před rokem, a tak jsme byli překvapeni, kolik odpadků lidé vyházejí z aut za rok. Bylo hodně běžných odpadků jako PET lahve a obaly od nápojů nebo potravin, ale i stavební materiál, pneumatiky a výfuk k automobilu.

Děkuji všem zúčastněným, Jaromír Klihavec, starosta

 

 

Dramatický kroužek "Nučická opona"

I v novém roce 2017 bude zkoušet "Nučická opona". Zkoušky jsou v sobotu od 10 hodin do 12 h v tělocvičně bývalé školy v Nučicích v následujících termínech: 

14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3. 

V sobotu 11. března bude divadelní představení. Těšte se na pohádku "Lotrando a Zubejda" v našem provedení (dekorace, hudba, vtip). 

Po tomto vystoupení budou ještě další představení na jaře. Sobotní zkoušky budou poté přerušeny až do zahájení nového školního roku.

Pokračovat budeme 9.9.2017 zároveň s náborem dětí. Vítán je každý, kdo ví, že bude chodit 1x za 14 dní na sobotní dopolední zkoušky Nučické opony a chce společně s námi tvořit příběh, hledat možnosti sebevyjádření a také mít radost ze společného díla. Práce v týmu děti stmeluje.

E. Kubínová 775 443 528


 

Vážení spoluobčané, „náš Vašek“ nám napsal.

Již léta přispíváme na indického chlapce Vinayaka Ambiga prostřednictvím programu Adopce na dálku. 7. listopadu mu bude 20 let a v příštím roce dokončí svá studia šestiměsíčním kurzem zakončeným diplomovou prací.

V dopise píše, že byl na stáži v MAN Truck Company v Bangalore jako mechanik. Práce s auty ho velmi zaujala a chce se jí dále věnovat. O automobilech bude i jeho diplomová práce. Příchod do Bangalore byl pro něj těžký (Bangalore je třetí největší město v Indii a má 8,4 milionu obyvatel), nebyl na tak velkou metropoli s hustým provozem dopravy připraven, rovněž byl odloučen od svých blízkých. Ale časem si zvykl. Dále píše, jak studují jeho dvě sestry. Závěrem děkuje za pomůcky a zaplacené poplatky z našeho daru. Dopis a fotografie jsou naskenovány a umístěny na internetových stránkách obce.

Je krásné, že díky našim příspěvkům (letos se vybralo 4815,- Kč) se za ta léta z malého chlapce z indické vesnice postupně stává muž, který brzo dokáže najít uplatnění ve velkém světě. 

Vašek dopis rukou.1.jpg

Vašek dopis rukou 1

 

 

Vašek dopis rukou.1

Vašek dopis rukou 2

 

 

Vašek

Vašek dopis tištěný

 

 

Vašek

Vašek

 

Obec Nučice se připojila k celostátní akci Ukliďme Česko. 

Zajištění akce bylo prostřednictvím Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko.

Akce byla domluvena na sobotu 16.dubna od 9 hodin. Ráno bylo pošmourné a kolem deváté i trochu sprchlo. Přesto přišlo 22 dobrovolníků a ti i přes nepřízeň počasí byli ochotni se do úklidu pustit.

Starosta rozdělil dobrovolníky do pěti skupin a určil jim oblasti k úklidu.
Starosta rozdělil dobrovolníky do pěti skupin a určil jim oblasti k úklidu.

Skupina mladých pomocnic.

Skupina mladých pomocnic.
Skupina mladých pomocnic.

Asi o půl dvanácté všechny skupiny měly hotovo a sešli jsme se u ohníčku a buřtíků.

Asi o půl dvanácté všechny skupiny měly hotovo a sešli jsme se u ohníčku a buřtíků.

Odpad jsme shromáždili na dohodnuté místo, byla toho pěkná hromada. Byli jsme překvapení z množství poházeného odpadu, původní představa byla dva pytle na skupinu, nakonec bylo pytlů více než dvakrát tolik. Odpad jsme shromáždili na dohodnuté místo, byla toho pěkná hromada. Děkujeme pracovníkům Krajské správy a údržby silnic, kteří hned v pondělí vše odvezli. 

Na závěr je třeba zmínit krásné poučení od našich dětí:

"Kdo se téhle akce zúčastnil, určitě odpadky do přírody odhazovat nebude".

 

Děkuji všem zúčastněným, Jaromír Klihavec, starosta

 

Více fotografií ve fotogalerii zde

 

 

Zprávy

Uzavírka silnice z Nučic ke Kašparce

Od 1. prosince bude probíhat oprava povrchu této silnice. Autobusy 387 budou jezdit přes Olešku a budou mít upravené časy. celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Nové internetové stránky obce Nučice

Po delším období dohadů mají Nučice nové stránky. Spuštěny byly 15. listopadu 2017. celý text

ostatní | 19. 11. 2017 | Autor: Správce Webu