Obsah

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor
předseda Miroslava Jirsová
členové Miroslav Kočí, Ing. Zdeněk Vacek
  Markéta Sládečková, Ing. Radek Strnad
 
Kontrolní výbor
předseda Iva Nováková
členové Lucie Procházková, Libuše Mervardová ml.
  Martin Jícha, Tereza Nováková
 
Výbor kulturní a sociální
předseda Iva Nováková
členové Veronika Procházková
  Libuše Mervardová ml.
 
Výbor výstavby a životního prostředí
předseda Pavel Krutský
členové Radka Nevšímalová
  Ing. Jaromír Klihavec