Obsah

Zpět

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.12.

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 12.prosince od 19,30 hodin v Hospodě U Kubelků.

Navržený program zasedání:

 1. Zpráva o dílčí kontrole hospodaření obce v roce 2017
 2. Inventarizace za rok 2017
 3. Stanovení výše neuvolněných odměn zastupitelů od 1.1.2018
 4. Smlouvy s obcí Radim o uložení odpadů na skládce v Radimi v roce 2018
 5. Změna dodavatele elektřiny pro obec
 6. Vyhláška obce o stanovení poplatku za likvidaci odpadu v roce 2018
 7. Stanovení ceny Nučického zpravodaje v roce 2018
 8. Adopce na dálku
 9. Rozpočet obce na rok 2018
 10. Pronájem tělocvičny k provozování zdravotních cvičení
 11. Prověření a aktualizace povodňového plánu a prověření stavu požární ochrany v obci
 12. Různé
 13. Diskuze

Oznámení o konání zasedání

 

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 13. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět