Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Volba prezidenta České republiky (první kolo) se koná:

  • v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  
  • v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Místem konání voleb v obci Nučice je volební místnost v zasedací síni Obecního úřadu v Nučicích, Nučice č.p. 2 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Oznámení

Vyvěšeno: 28. 12. 2017

Datum sejmutí: 13. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět